17:08:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2021-12-13 15:08:00

Alpcot Holding AB (publ) med dotterbolag Alpcot AB ("Alpcot") har kommit överens med Magnus Månsson, tidigare Special Client adviser på Söderberg & Partners, och Ingemar Andersson, tidigare Client Executive på Wictor Family Office, om att samarbeta i södra Sverige och gemensamt etablera ett kontor i Malmö för Alpcot.

Samarbetet innebär att Alpcot tillsammans med Magnus Månsson och Ingemar Andersson etablerar ett bolag med kontor i Malmö. Alpcots ägande uppgår initialt till 30% och Alpcot har ett åtagande att finansiera verksamheten med upp till 3,5 miljoner kronor fram till 31 december 2023. Resterande 70% kommer ägas av Magnus Månsson och Ingemar Andersson i lika delar. Alpcot har en option att köpa ut resterande 70% enligt en fastställd formel i januari 2024 eller januari 2025 och betala med nyemitterade aktier av serie B i Alpcot Holding AB (publ). Optionen för att köpa ut resterande 70% baseras på pris för hela verksamheten motsvarande 1,75 gånger beståndsersättningen i årstakt, i januari 2024, respektive 1,25 gånger beståndsersättningen i årstakt, i januari 2025. Priset för de nyemitterade aktier av serie B i Alpcot Holding AB (publ) som kan användas för att betala för utköpet fastställs till den volymviktade genomsnittliga börskursen i december 2021.

Målsättningen med samarbetet är att nå ca 1 miljard i kapital i Alpcots depåtjänst under rådgivning eller portföljförvaltning i slutet av 2024.

"Vi tycker Alpcot befinner sig i en mycket intressant position med en väl genomtänkt affärsmodell, framför allt är vi imponerade av den digitala plattformen och de fördelar som den erbjuder både rådgivare och kunder. Vi ser fram emot att bidra till Alpcots tillväxtresa och bygga upp verksamheten i södra Sverige.", säger Magnus Månsson och Ingemar Andersson.

"Det är mycket tillfredsställande att Alpcot lyckas attrahera rådgivare av absolut toppklass, och det visar att vår egenutvecklade digitala plattform för sparande och pension är en mycket värdefull strategisk tillgång som gör det möjligt för Alpcot att skapa stora aktieägarvärden. Etableringen av ett kontor i Malmö kommer också att underlätta framtida förvärv i södra Sverige eftersom arbetet med kunder i södra Sverige nu kan skötas lokalt från Alpcots malmökontor. Vi ser fortsatt ett stort intresse av att samarbeta med Alpcot från många aktörer, och det är glädjande att allt fler rådgivare övertygas av Alpcots modell med att uteslutande arbeta med enkla och förståeliga produkter i rådgivningen till privatkunder.", säger Björn Bringes, VD Alpcot AB.