15:36:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2023-02-24 08:30:00

Alpcots affärsidé bygger på att låta kunderna samla ekonomin på en plats. Kunderna får kontroll över sin ekonomi och kan enkelt genomföra en rad åtgärder för att optimera och förbättra sin ekonomi genom lägre avgifter och genom att öka den förväntade avkastningen på sitt sparande.

Alpcot Holding-koncernen
Alpcot Holding-koncernen bildades i november 2021 genom förvärv av de operativa bolagen Alpcot AB, med dotterbolaget Alpcot Fribrev AB, och Alpcot Capital Management Ltd samt 9% av aktierna i Tydliga AB. Förvärvet skedde mot revers som därefter kvittades i en nyemission.

Koncernens verksamhet startades i november 2021. De jämförelsesiffror som anges nedan både för fjärde kvartalet och helåret avser perioden november - december 2021.

Omsättning, resultat och verksamhet oktober - december 2022
 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 23,4 MSEK (6,5).
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 18,3 MSEK (4,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-41,9).
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar, EBITDA, uppgick till +0,6 MSEK (-40,0) eller 0,00 SEK (-0,40) per aktie.

 • Periodens nettoresultat uppgick till -4,0 MSEK (-41,9).

 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,42).
 • Koncernens eget kapital uppgick till 84,6 MSEK eller 0,61 SEK per aktie och soliditeten uppgick till 78 procent.
 • Vid kvartalets utgång hade Alpcot ca 9 140 MSEK i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten uppgick till ca 8 600. Alpcot hade samtidigt dessutom ca 14 300 kunder med ett försäkringsengagemang.
Omsättning, resultat och verksamhet januari - december 2022
 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 76,0 MSEK (6,5).
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 44,8 MSEK (4,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -30,6 MSEK (-41,9).
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar, EBITDA, uppgick till -17,0 MSEK (-40,0) eller -0,13 SEK (-0,40) per aktie.

 • Periodens nettoresultat uppgick till -30,7 MSEK (-41,9).

 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,42).
 • Styrelsen föreslår att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2022
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022
 • Ökningen av kapital i portföljförvaltningen har fortsatt under kvartalet med 13% till 1 262 från 1 123 miljoner kronor vid ingången av kvartalet.