15:40:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2022-08-26 08:30:00

Alpcot ser möjligheter i nya tider

Alpcots affärsidé bygger på att låta kunderna samla ekonomin på en plats. Kunderna får kontroll över sin ekonomi och kan enkelt genomföra en rad åtgärder för att optimera och förbättra sin ekonomi genom lägre avgifter och genom att öka den förväntade avkastningen på sitt sparande.

Omsättning, resultat och verksamhet april - juni 2022
 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 15,2 MSEK.
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 6,7 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar uppgick till -8,5 MSEK eller -0,06 SEK per aktie.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -11,5 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK.
 • Koncernens eget kapital uppgick till 93,4 MSEK eller 0,68 SEK per aktie och soliditeten uppgick till 74 procent.
 • Vid kvartalets utgång hade Alpcot ca 10 900 MSEK i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten uppgick till ca 9 500. Alpcot hade samtidigt dessutom ca 11 200 kunder med ett försäkringsengagemang.
Omsättning, resultat och verksamhet januari - juni 2022
 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 29,8 MSEK.
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 14,6 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,3 MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar uppgick till -13,4 MSEK eller -0,11 SEK per aktie.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -19,3 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK.
 Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022
 • Den andra delen i den riktade nyemissionen som genomfördes den 30 mars, 2022 godkändes på årsstämman den 31 maj. Ytterligare cirka 10 MSEK tillfördes bolaget i samband med detta. Totalt har bolaget tillförts cirka 33 MSEK efter emissionsutgifter i emissionen under andra kvartalet.
 • Alpcot rekryterade Per Lejontand som ny CTO.
 • Alpcot förvärvade ytterligare 3,9% i Free Broker Group Norden för en köpeskilling om 4,6 MSEK. Free Broker Group Norden äger 91% i Tydliga AB där Alpcot sedan tidigare äger resterande 9%.