16:57:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2022-05-25 13:00:00

Alpcot fortsätter expansionen i första kvartalet

Alpcots affärsidé bygger på att låta kunderna samla ekonomin på en plats. Kunderna får kontroll över sin ekonomi och kan enkelt genomföra en rad åtgärder för att optimera och förbättra sin ekonomi genom lägre avgifter och genom att öka den förväntade avkastningen på sitt sparande.

Omsättning, resultat och verksamhet
 • Kvartalet januari - mars 2022 är koncernens första hela kvartal och några jämförelsesiffror för motsvarande kvartal föregående år eller tidigare hela kvartal finns inte.
 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 14,5 MSEK.
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 7,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,7 MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar uppgick till
-4,9 MSEK eller -0,04 SEK per aktie.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -7,7 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK.
 • Övertecknad riktad nyemission om cirka 35 MSEK genomförd
 • Koncernens eget kapital uppgick till 94,9 MSEK eller 0,72 SEK per aktie och soliditeten uppgick till 72 procent.
 • Vid kvartalets utgång hade Alpcot ca 11 300 MSEK i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten uppgick till ca 8 200. Alpcot hade samtidigt dessutom ca 10 500 kunder med ett försäkringsengagemang.
Väsentliga händelser under första kvartalet 2022
 • Alpcot ingick ett avtal med den finansiella rådgivaren Ymer f8 ("f8") Investeringsrådgivning AB innebärande att f8 under tre år ska tillhandahålla kvalificerad rådgivning till cirka 300 rådgivna kunder med ett kapital på drygt 300 MSEK som ingick i den kundstock som övertogs från Nord Fondkommission 2021.
 • Alpcot inledde ett samarbete med beQuoted AB där beQuoted blir ett anknutet ombud till Alpcot. Avtalet innbär att beQuoted kommer att vidarebefordra kunders köp- eller säljordrar som anknutet ombud till Alpcot.
 • I mars 2022 offentliggjorde Alpcot att Lisa Larsson rekryterats som vice VD och operativ chef med tillträde i september 2022. Lisa Larsson kommer närmast från Avanza Bank som chef för back-office.
 • I slutet av mars genomförde Alpcot en riktad nyemission om cirka 35 MSEK. Av emissionslikviden tillfördes cirka 22,9 MSEK, netto efter emissionsutgifter, i början av april. Resterande cirka 10 MSEK är föremål för godkännande på årsstämman den 31 maj.