15:52:21 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2023-01-30 15:41:23

Alpcot Holding har i dag tecknat avtal om att förvärva ytterligare 1,5% av kapitalet i Free Broker Group i Norden som är huvudägare i Tydliga AB med 91%. Resterande 9% i Tydliga ägs redan sedan tidigare av Alpcot Holding. 

Tydliga är en av Sveriges största rådgivarorganisationer och administrerar över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare runt om i Sverige. Köpeskillingen uppgår till 2,3 mkr, vilket motsvarar en värdering av Free Broker Group i Norden på 153 mkr. Free Broker Group i Norden uppnådde ett resultat efter finansiella poster om 9,1 mkr under 2021.

Förvärvet har skett i samförstånd med Tydligas företagsledning och är ett led i att stärka samarbetet mellan Alpcot och Tydliga för att realisera de synergier som finns mellan Alpcots och Tydligas verksamheter. Efter genomfört förvärv uppgår Alpcot Holdings innehav i Free Broker Group i Norden till 10,1% och det direkta och indirekta ägandet i Tydliga uppgår till 18,2%.