16:31:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-01 Ordinarie utdelning ALPCOT B 0.00 SEK
2022-05-31 Årsstämma 2022
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
Alpcot erbjuder en digital plattform för sparande och investeringar samt försäkringar. Bolaget är en oberoende rådgivare och leverantör av försäkringar och finansiella produkter. Bolagets huvudsakliga fokus är tjänstepensionssystem för små och medelstora företag, men erbjuder även livförsäkringar och andra relaterade försäkringsprodukter. Den svenska delen av Alpcots verksamhet grundades 2014.
2022-11-25 08:30:00
 • Koncernens rörelseintäkter juli - september 2022 uppgick till 11,9 MSEK (3 månader) jämfört med 14,6 MSEK januari - juni 2022 (6 månader)
 • Koncernens rörelseresultat exklusive avskrivningar juli - september 2022 uppgick till -4,1 MSEK (3 månader) jämfört med -13,4 MSEK januari - juni 2022 (6 månader)
 • Förvaltat kapital i portföljförvaltningen ökade med 82% under tredje kvartalet och uppgick till 1 123 MSEK den 30 september 2022 jämfört med 619 MSEK den 30 juni 2022
Omsättning, resultat och verksamhet juli - september 2022
 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 22,8 MSEK.
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 11,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,3 MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar uppgick till -4,1 MSEK eller -0,03 SEK per aktie.

 • Periodens nettoresultat uppgick till -7,4 MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK.
 • Koncernens eget kapital uppgick till 86,0 MSEK eller 0,63 SEK per aktie och soliditeten uppgick till 77 procent.
 • Vid kvartalets utgång hade Alpcot ca 10 900 MSEK i kapital i sin depåtjänst och antalet kunder i depåtjänsten uppgick till ca 9 200. Alpcot hade samtidigt dessutom ca 11 400 kunder med ett försäkringsengagemang.
Omsättning, resultat och verksamhet januari - september 2022
 • Koncernens provisionsintäkter uppgick till 52,6 MSEK.
 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till 26,5 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -26,6 MSEK.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar uppgick till -17,6 MSEK eller -0,13 SEK per aktie.

 • Periodens nettoresultat uppgick till -26,7 MSEK.

 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022
 • Ökningen av kapital i portföljförvaltningen har fortsatt under kvartalet med 82% till 1123 från 619 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I oktober 2022 förvärvade Alpcot Holding ytterligare 1,1% i Free Broker Group Norden AB för en köpeskilling om cirka 0,9 mkr. Free Broker Group Norden AB äger 91% i Tydliga AB där Alpcot sedan tidigare äger resterande 9%. I och med det tillkommande förvärvet uppgår Alpcot Holdings innehav i Free Broker Group AB till 8,6% och det direkta och indirekta innehavet i Tydliga AB till 16,9%.