14:19:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-07-26 Extra Bolagsstämma 2024
2024-05-31 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-30 Årsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2022-02-25 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-05-10 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-06 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-21 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2019-05-20 Årsstämma 2019
2019-05-20 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Årsstämma 2018
2018-05-16 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-27 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-03 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-12 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-11 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-15 Årsstämma 2015
2015-06-09 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-04 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-25 X-dag ordinarie utdelning ALTE 0.00 SEK
2014-06-24 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Alteco Medical är verksamma inom medicinteknik och tillhandahåller en produkt för extrakorporeal blodrening som tar bort endotoxin (lipopolysackarid, LPS) från patientens blodomlopp. Produkten används som tilläggsterapi vid sepsis för att behandla endotoxemi (höga nivåer av endotoxin). Detta kan bidra till att stabilisera patienten i olika akuta situationer. Endotoxemi förekommer ofta vid sepsis, som är ett livshotande tillstånd och en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård.
2024-05-30 20:28:50

Styrelsen i Alteco Medical AB har kunnat konstatera att det föreligger en misstanke om att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning av detta har styrelsen initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning, för granskning av bolagets revisor.

Så snart kontrollbalansräkningen är granskad av bolagets revisorer, kommer utfallet att meddelas och i förekommande fall, kommer styrelsen att kalla till kontrollstämma i enlighet med aktiebolagslagen.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-30 20:29 CET.