08:43:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.50 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.25 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.10 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Ambea är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. Bemanningsstyrkan består exempelvis av specialiserade läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Ambea har för närvarande verksamhet runtom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Solna.
2023-02-09 07:00:00

Under det fjärde kvartalet fortsatte den goda organiska tillväxten och våra svenska affärsområden Nytida och Vardaga har en stabil underliggande utveckling, samtidigt som den strategiska förflyttningen inom Klara givit resultat.

VDs kommentar:

Klara bidrar nu mer till koncernens resultat vilket syns tydligt i kvartalet. Under kvartalet har vi generellt påverkats av ökade kostnader för el, mat och förbrukningsvaror. Samtidigt ökade sjukfrånvaron i våra verksamheter. Inom Altiden har vi arbetat intensivt med integrations- och förändringsarbete. Kvartalets resultat belastades med engångskostnader i samband med omstruktureringen för att skapa en starkare och stabilare verksamhet. Operativa förbättringar och lägre administrationskostnader inom Altiden skapar förutsättningar för resultatförbättringar succesivt under 2023.

Ökad omsättning och återköp av aktier
Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 8 procent och uppgick till 3 225 (2 988) MSEK. Justerad EBITA uppgick till 170 (214) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 5,3 (7,2) procent. Det starka kassaflödet och den goda finansiella ställningen medförde att Ambeas styrelse i november fattade beslut om återköp av egna aktier för att optimera bolagets kapitalstruktur och bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpsprogrammet pågår och omfattar upp till 5 miljoner aktier.

Fjärde kvartalet oktober - december
 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 3 225 (2 988) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 4 procent, förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent och valuta kurseffekten uppgick till 2 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 140 (37) MSEK.
 • EBITA ökade med 146 procent och uppgick till 170 (69) MSEK motsvarande en marginal på 5,3 (2,3) procent.
 • Justerad EBITA minskade med 21 procent och uppgick till 170 (214) MSEK motsvarande en marginal på 5,3 (7,2) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 22 (-37) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,24 (-0,39) SEK före och efter utspädning.
 • Kassagenerering uppgick till 121,3 (148,1) procent.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 402 (410) MSEK.
Helåret januari - december
 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent och uppgick till 12 635 (11 478) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 5 procent, förvärvad tillväxt uppgick till 3 procent och valutakurseffekt påverkade tillväxten med 2 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 843 (598) MSEK.
 • EBITA ökade med 34 procent och uppgick till 954 (712) MSEK motsvarande en marginal på 7,6 (6,2) procent.
 • Justerad EBITA ökade med 11 procent och uppgick till 954 (857) MSEK motsvarande en marginal på 7,6 (7,5) procent.
 • Årets resultat uppgick till 366 (237) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,89 (2,51) SEK före och efter utspädning.
 • Kassagenerering uppgick till 95,6 (95,7) procent.
 • Fritt kassaflöde uppgick till 1 451 (1 139) MSEK.
 • Styrelsen föreslår att utdelning för 2022 lämnas med 1,25 (1,15) kronor per aktie

Telefonkonferens
En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk:https://edge.media-server.com/mmc/p/8nqfj93c

För att delta via konferenssamtalet, registrera dig innan samtalet med hjälp av länken nedan. Vid registrering erhålls ett uppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in tio minuter före konferenssamtalets starttid.

Registrering telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI2801f8a9f212465dbbcdd9b1164cda11

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-09 07:00 CET.