09:33:47 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.50 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.25 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.10 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Ambea är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. Bemanningsstyrkan består exempelvis av specialiserade läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Ambea har för närvarande verksamhet runtom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Solna.
2023-08-17 07:00:00

Genomförda åtgärder stärker marginalen och skapar förutsättningar för utveckling

Vd.s kommentar:
Samtliga affärsområden uppvisade underliggande marginalförbättringar under det andra kvartalet. Framför allt Nytida och Stendi har ökat sin lönsamhet genom att kunna matcha en ökad efterfrågan samtidigt som man genomfört operationella förbättringar. Vi fortsätter även att växa organiskt och under perioden har alla affärsområden öppnat nya omsorgsboenden. Inom Vardaga ökade beläggningen och man startade dessutom ett nytt stort entreprenadkontrakt inom hemtjänst i Linköping. I Danmark och Altiden öppnade vi vårt andra äldreboende i egen regi, Fribo Greve, som nu välkomnar nya omsorgstagare.

Ambeas nettoomsättning ökade med 5 procent till 3 310 MSEK. Utan poster av engångskaraktär ökade EBITA med drygt 30 procent jämfört med samma kvartal 2022. Sammantaget uppgick EBITA till 191 MSEK. Det andra kvartalet har många helgdagar, vilket säsongsmässigt påverkar vår lönsamhet negativt. Trots det har vi levererat ett bra resultat och kunnat ge fler människor en trygg och hållbar omsorg, något jag ser som ett styrkebesked.

Andra kvartalet april-juni
  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent och uppgick till 3 310 (3 143) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 6 procent och valutakurseffekten påverkade tillväxten med -1 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 167 (202) MSEK.
  • EBITA-resultatet påverkades av två poster av engångskaraktär om netto -16 MSEK. Jämförelseperioden påverkades positivt om 70 MSEK avseende tre poster av engångskaraktär. Exklusive poster av engångskaraktär ökade EBITA med 48 MSEK.
  • EBITA uppgick till 191 (229) MSEK motsvarande en marginal på 5,8 (7,3) procent.
  • Periodens resultat uppgick till 46 (86) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,51 (0,91) SEK före och efter utspädning.
  • Kassagenerering/cash conversion uppgick till 103,1 (139,3) procent.
  • Fritt kassaflöde uppgick till 369 (603) MSEK.

Webcast och telefonkonferens

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/tju3bgvv

För att delta via konferenssamtalet, registrera dig innan samtalet med hjälp av länken nedan. Vid registrering erhålls ett uppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in tio minuter före konferenssamtalets starttid.

Registrering telefonkonferens: 
https://register.vevent.com/register/BI5254347c8ab940bdbd4564decfdd2d50

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-17 07:00 CET.