16:40:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.50 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.25 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.10 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Ambea är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. Bemanningsstyrkan består exempelvis av specialiserade läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Ambea har för närvarande verksamhet runtom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Solna.
2022-05-04 07:00:00

Starkt kvartal med god tillväxt.

VDs kommentar: 

Trots en orolig omvärld fortsätter efterfrågan på våra tjänster att vara god och våra medarbetare att leverera en kvalitativ omsorg till våra omsorgstagare. Under årets första kvar­tal har det varit fokus på tillväxt och vi har genomfört flera förvärv, öppnat nya boenden och startat stora entreprenadkontrakt.

Beläggningen på våra äldreboenden fortsätter att öka och under kvartalet har vi öppnat tre nya verksamheter inom Vardaga varav två som varit vilande under pandemin. Både Nytida och Altiden har även startat nya entreprenadkontrakt. Under perioden har både Nytida och Vardaga genomfört förvärv som stärker och kompletterar verksamheterna och efter kvartalets utgång har vi genomfört ytterligare förvärv inom Nytida och Klara.

Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 3 080 (2 727) MSEK. EBITA ökade med 28 procent och uppgick till 195 (152) MSEK.

Det har varit en intensiv start på året med fortsatt pandemi, höga sjukskrivningstal och därtill många uppstarter och förvärv. Genom medarbetarnas gedigna insatser och fokus på omsorgstagarna och ett starkt operativt ledarskap har vi lyckats hantera utmaningarna. Därtill har kriget i Ukraina berört och engagerat oss alla. Ambea kommer att göra det vi kan för att minska det humanitära lidandet, ta ansvar genom våra inköp och hjälpa myndigheter och kommuner att hante­ra flyktingvågen i den mån våra tjänster och stöd behövs.

Trots en orolig omvärld ser vi med tillförsikt fram emot resten av året och att tillsammans med våra uppdragsgivare skapa en trygg och hållbar omsorg som räcker till alla.

Första kvartalet januari - mars
  • Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 3 080 (2 727) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 6 procent, förvärvad tillväxt uppgick till 5 procent och valutakurseffekten uppgick till 2 procent
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 167 (125) MSEK
  • EBITA ökade med 28 procent och uppgick till 195 (152) MSEK motsvarande en marginal på 6,3 (5,6) procent
  • Periodens resultat uppgick till 66 (46) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,70 (0,49) SEK före och efter utspädning
  • Kassagenerering/cash conversion uppgick till 75,8 (77,5) procent
  • Fritt kassaflöde uppgick till 193 (172) MSEK

Telefonkonferens

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/kww8j75u

För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in minst tio minuter före konferenssamtalets starttid för att registrera er och ange deltagarkod 16 89 025.

Telefon:
Sverige:              +46 (0)8 50 69 21 80
Storbritannien: +44 (0)20 71 92 80 00
USA:                   +1 63 15 10 74 95

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-04 07:00 CET.