18:41:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.50 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.25 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.10 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Ambea är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. Bemanningsstyrkan består exempelvis av specialiserade läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Ambea har för närvarande verksamhet runtom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Solna.
2024-05-03 07:00:00

Stark start på året.

Vds kommentar.
Under årets första månader har vi haft en god beläggning och bra operationell styrning i verksamheten, vilket givit resultatförbättringar och bidragit till ett starkt kassaflöde. Stendis resultat ökade tydligt jämfört med föregående år, drivet av ökad beläggning, prishöjningar och operationella förbättringar. Det är glädjande att den positiva utvecklingen i Norge fortsätter. Under kvartalet tecknade Stendi ett hyresavtal om ett nytt barn- och ungdomsboende med 11 platser i Oslo som kommer att öppna redan 2025. Boendet är i linje med myndigheternas nya rekommendationer gällande utökad storlek och utformning på barn- och ungdomsboenden i Norge. Ett exempel på hur vi som privat aktör kan agera snabbt och hjälpa våra uppdragsgivare lösa platsbristen.

Den positiva trenden fortsätter även inom Vardaga. Resultatutvecklingen beror bland annat på ökad beläggning och lägre uppstartskostnader för nya boenden jämfört med föregående år. Vi utökade även antalet platser under uppförande då Vardaga tecknade ett avtal om att öppna ytterligare ett äldreboende i Gävle, Villa Hagaström, som får 80 platser. Öppning sker hösten 2026. Även Nytida utökade sin pipeline med fem nya enheter om totalt 65 platser och hade en stabil efterfrågan under perioden.

Organiskt tillväxt och starkt kassaflöde
Nettoomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 3 484 (3 235) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 8 procent och det fria kassaflödet ökade med 70 procent till 414 MSEK.

Första kvartalet januari - mars 
  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 3 484 (3 235) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 8 procent.
  • EBITA uppgick till 279 (216) MSEK motsvarande en marginal på 8,0 (6,7) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 256 (191) MSEK motsvarande en marginal på 7,3 (5,9) procent.
  • Periodens resultat uppgick till 111 (70) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 1,25 (0,77) SEK före och efter utspädning.
  • Kassagenerering/cash conversion uppgick till 97,8 (72,9) procent.
  • Fritt kassaflöde uppgick till 414 (244) MSEK

Webcast/telefonkonferens
En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/p3esy8db

Telefonkonferens
För att delta via konferenssamtalet, registrera dig innan samtalet med hjälp av länken nedan. Vid registrering erhålls ett uppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in tio minuter innan starttiden.

Registrering telefonkonferens: 
https://register.vevent.com/register/BI7347adef3041421ca6c3e95f36936eda

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-03 07:00 CET.