09:09:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.50 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.25 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.10 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Ambea är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. Bemanningsstyrkan består exempelvis av specialiserade läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Ambea har för närvarande verksamhet runtom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Solna.
2022-11-03 07:00:00

God organisk tillväxt igen under tredje kvartalet och lovande resultatförbättring i Stendi.

VDs kommentar:

De genomförda insatserna i Stendi har under det tredje kvartalet visat resultat. Stendi står nu på en bättre grund och arbetet att ytterligare stärka resultatet i den norska verksamheten fortsätter. Samtidigt var efterfrågan på äldreomsorg i Sverige god och Vardaga växte starkt i tredje kvartalet. I linje med vår uppdaterade strategi har vi inom Klara avyttrat läkarbemanningen till förmån för fokusering kring abonnemangstjänster och kompetenslösningar såsom mobila team och inom elevhälsa. Med de strategiska insatser vi har genomfört i Klara under året ser vi nu möjlighet till att affärsområdet kan spela en större roll i Ambea framåt och i högre grad bidra till koncernens resultat.

Ökad omsättning
Under det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 9 procent och uppgick till 3 187 (2 912) MSEK. EBITA uppgick till 359 (344) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 11,3 (11,8) procent.

Tredje kvartalet juli - september
  • Nettoomsättningen ökade med 9 procent och uppgick till 3 187 (2 912) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 5 procent, förvärvad tillväxt uppgick till 2 procent och valutakurseffekten uppgick till 2 procent. 
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 333 (316) MSEK.
  • EBITA ökade med 4 procent och uppgick till 359 (344) MSEK motsvarande en marginal på 11,3 (11,8) procent.
  • Periodens resultat uppgick till 193 (190) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,04 (2,01) SEK före och efter utspädning.
  • Kassagenerering uppgick till 56,2 (52,1) procent.
  • Fritt kassaflöde uppgick till 252 (186) MSEK.

Telefonkonferens
En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns även tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/qac2zkik

Nytt förfarande
För att delta via konferenssamtalet, registrera dig innan samtalet med hjälp av länken nedan. Vid registrering erhålls ett uppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in tio minuter före konferenssamtalets starttid. Registrering telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI08e5b4bc2beb4dd1aa820dbdb1d9d42d

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se. 

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-03 07:00 CET.