17:52:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.50 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.25 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.10 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Ambea är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. Bemanningsstyrkan består exempelvis av specialiserade läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Ambea har för närvarande verksamhet runtom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Solna.
2023-11-02 07:00:00

Den positiva trenden fortsätter

Vd.s kommentar

I det tredje kvartalet fortsätter vi den positiva trenden med marginalförbättringar och stabil organisk tillväxt. Det är framför allt Vardaga och Stendi som haft en god efterfrågan och en ökad beläggning vilket stärkt marginalen. Vardaga öppnade under kvartalet ett nytt äldreboende i Halmstad, Villa Soldalen. Vi har även tecknat två nya avtal om boenden i Täby, med totalt 140 platser. Jag är glad och stolt över att vi kan hjälpa samhället att bygga nya och moderna omsorgsboenden för ökad livskvalitet samtidigt som det skapar tillväxt, utveckling och arbetstillfällen inom Ambea.

Organisk tillväxt och stärkt resultat

Under det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 5 procent och uppgick till 3 355 (3 187) MSEK. EBITA ökade till 383 (359) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 11,4 (11,3) procent. Den organiska tillväxten var 6 procent. I tredje kvartalet noterade Ambea den högsta nettoomsättningen och resultat i ett enskilt kvartal någonsin.

Tredje kvartalet juli - september
  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent och uppgick till 3 355 (3 187) MSEK. Organisk tillväxt uppgick till 6 procent och förvärvad/avyttrad tillväxt uppgick till -1 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 360 (333) MSEK.
  • EBITA uppgick till 383 (359) MSEK motsvarande en marginal på 11,4 (11,3) procent.
  • Periodens resultat uppgick till 206 (193) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,30 (2,04) SEK före och efter utspädning.
  • Kassagenerering/cash conversion uppgick till 78,6 (56,2) procent.
  • Fritt kassaflöde uppgick till 427 (252) MSEK.

Presentation av delårsrapport

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas idag kl. 10:00 (CET). Presentationen hålls på engelska och finns tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/pxn4okpp

Telefonkonferens
För att delta via konferenssamtalet, registrera dig innan samtalet med hjälp av länken nedan. Vid registrering erhålls ett uppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod.
https://register.vevent.com/register/BI36f6777743b34523bff372131d92fedf

Kvartalsrapport och tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på www.ambea.se

Informationen är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-02 07:00 CET.