10:36:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-06 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.50 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.25 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.15 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.10 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning AMBEA 1.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport 2017-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriVård & Omsorg
Ambea är verksamma inom vård och omsorg. Bolaget erbjuder tjänster och bemanning relaterade till funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, samt äldreomsorg via boenden och egen regi. Bemanningsstyrkan består exempelvis av specialiserade läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer. Ambea har för närvarande verksamhet runtom den nordiska marknaden, med huvudkontor i Solna.
2023-05-11 13:15:00

Dagens årsstämma i Ambea AB (publ) röstade för att stödja samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 och beslutade om en utdelning till aktieägarna om 1,25 krona per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes måndagen den 15 maj 2023. Utdelning beräknas betalas ut till aktieägarna fredagen den 19 maj 2023.

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med ett belopp om 126 220,900090 kronor genom indragning av de 5 055 298 egna aktier som Ambea återköpt och att öka aktiekapitalet med 126 220,900090 kronor genom en fondemission med överföring från fritt eget kapital, utan utgivande av nya aktier.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Daniel Björklund, Hilde Britt Mellbye, Yrjö Närhinen, Dan Olsson, Gunilla Rudebjer och Samuel Skott till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Yrjö Närhinen omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja EY AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Årsstämman beslutade även att:
  • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
  • godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
  • anta ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner, innebärande emission av högst 895 627 teckningsoptioner,
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget samt bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, och
  • bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar emissionsbemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.ambea.se. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på www.ambea.se senast två veckor efter årsstämman.