13:02:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Amhult 2 är inriktade mot fastighetsutveckling och tillhörande förvaltning. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadsfastigheter samt kommersiella fastigheter, lokaliserade inom södra Sverige. Idag återfinns majoriteten av fastighetsutvecklingen inom tillväxtområdet Amhult, strax utanför Göteborg. Bolaget grundades under 2004 och har sitt huvudkontor i Torslanda.

Kalender

2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-03 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2016-04-13 Årsstämma 2016
2016-03-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-02 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2014-04-10 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2010-04-13 Årsstämma 2010
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-08-29 08:47:39

Välkommen tillbaka till augusti. Och det är ju en ganska trevlig vardag som vi återvänder till. Vi hade ingen långsam inskolning efter semestern utan vi har haft arbete pågående på både kontor och byggen under hela sommaren.

Kvarter Luftseglaren 2:s uppstart och inflyttning har fungerat väl och arbetsplatsen är där under av etablering. Vi har därmed avslutat två byggnationer och besatt 100 bostäder med hyresgäster, under en tidsperiod av knappt ett halvår. Jag kan bara tacka mina medarbetare för ett mycket väl utfört arbete och en smidig process. Vi lär oss något nytt för varje projekt och den gamla devisen att man aldrig är fullärd och det finns alltid plats för förbättringar är verkligen sann.

Samtidigt arbetar vi mot en etablering av arbetsplatsen för byggnation av kvarter India. Vi river därmed de gamla industrihallarna som tjänat oss väl och genererat goda hyresintäkter under åren men som nu tjänat ut. Det är med en gnutta vemod och samtidig glädje som jag fotograferar deras demontering. Vi skall ju här bereda plats för ett av våra största bostadskvarter. Ni ser i nedan bilder från arbetet med nedtagningen av hallarna.

Under augusti månad visade färsk statistik från Valuegard att priserna fortsatt uppåt på bostadsmarknaden i Göteborg. Därmed ser vi inte någon avmattning på bostadsmarknaden i Göteborg. Tvärtom har priserna under juli månad ökat på både villor och bostadsrätter. Mest har priserna på villor ökat med 1,6% i juli och på ett års sikt är ökningen 5,9% för villor. För bostadsrätter är ökningen 0,5% (på årsbasis 1,6%) under juli samtidigt som det har varit fler försäljningar än normalt under sommarmånaden. Prisökningarna sker framförallt i storstäderna och även i Malmö och Stockholms bostadsmarknad rörde sig priserna uppåt med en ökning på 0,8% för bostadsrätterna. För Amhult 2 visar detta fortsatt på att Göteborg är en region där det är tryck och att förutsättningarna för alternativet hyresrätt är gott på bostadsmarknaden

Den 26 augusti ägde styrelsemöte i Amhult 2 rum och därefter publicerades den 29 augusti delårsrapport för januari-juni 2019. Nettoomsättning för perioden uppgick till 22 243 TSEK och resultatet för perioden uppgick 8 493 TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,24 kronor per aktie. Den fullständiga rapporten finns på Amhult 2:s hemsida.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD