11:55:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Amhult 2 är inriktade mot fastighetsutveckling och tillhörande förvaltning. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadsfastigheter samt kommersiella fastigheter, lokaliserade inom södra Sverige. Idag återfinns majoriteten av fastighetsutvecklingen inom tillväxtområdet Amhult, strax utanför Göteborg. Bolaget grundades under 2004 och har sitt huvudkontor i Torslanda.

Kalender

2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-03 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2016-04-13 Årsstämma 2016
2016-03-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-02 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2014-04-10 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2010-04-13 Årsstämma 2010
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-05-27 14:37:59

I början på maj publicerade vi årets första kvartalsrapport avseende januari-mars 2019,  där det rapporterades att nettoomsättning för perioden uppgick till 10 901 (7 724) TSEK och resultatet för perioden uppgick till 3 781 (3 030) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,55 (0,44) kronor per aktie.

Det är också alltid trevligt när engagerade aktieägare hör av sig med synpunkter på resultat och utfört arbete. Jag kan inte låta bli att nämna en av dem som hörde av sig med nedan kommentar och uträkningar:

"Gratulerar till (ännu) ett jättefint kvartal!! Som glad och stolt investerare konstaterar jag bl.a. följande årstakt:"

Omsättning: +25%
Brutto/Driftresultat: +30%
EBIT: +33%
Nettoresultat: +25%
Cash flow från löpande verksamhet: +37%"

Maj månad löper vidare och vi är också mycket nöjda med att vi den 6 maj kunde publicera att vi har tecknat ett entreprenadkontrakt med K21 Entreprenad AB avseende nybyggnation av kvarter India, Amhult 108:5 där bygglov är beviljat och entreprenaden kommer att inledas omedelbart efter sommaren och skall vara färdigställd i december 2021.

Kvarteret omfattar ca 7 348 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Fastigheten kommer att bestå av 95 lägenheter i två hus. Här kommer främst att finnas lägenheter i storleken 1-3 rok men kvarteret kommer att innehålla allt från små yteffektiva ettor till fyra rums lägenheter. De flesta av lägenheterna får fri och öppen sikt mot om-givningarna, med antingen uteplats eller balkong, och med garage under byggnaderna med möjlighet för hyresgäster att parkera bilen och ta hiss direkt till sitt våningsplan.

Produktionen av kvarter Radarflyget där Attendo AB skall förhyra lokaler för äldreboende tillsammans med Systembolaget och Apoteket i bottenplan pågår utan hinder. På arbetsplatsen finns idag 13 personer som främst arbetar med armering och gjutning av bottenplatta med tillhörande installationsarbete. Formning, armering och gjutning av källarväggar och valv är färdigställda och sponten drogs under vecka 20.

I kvarter Luftseglaren två som skall vara färdigställd i slutet av juni pågår arbeten som rör åtgärdande av besiktningsanmärkningar, städning och målning av trapphus samt målning av tak och ytterväggar. Också markarbeten pågår för fullt.

Lite information kring bostadsmarknaden kan vi också erbjuda från maj månad. Boverket har publicerat sin Bostadsmarknadsenkät för 2019 där totalt 240 kommuner av 290 uppger att de har en bostadsbrist och hyresrätter är den bostadsform som de flesta kommuner säger sig behöva. I Västra Götaland är siffran 47 kommuner av 49 stycken. Det är endast i Vårgårda och Dals Ed som det råder balans i bostadsutbudet. Det konstateras att det inte finns en kommun i länet som har tomma bostäder.
Under månaden har Göteborgs-Posten rapporterat (190517) om att bostadspriserna har ökat med 110% under en tio års period vilket siffror från Svensk Mäklarstatistik visar. Efterfrågan på bostadsrätter i Göteborg är fortfarande störst i centrum där kvadratmeterpriset 2018 var 59 528:-/m2.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD