13:04:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Amhult 2 är inriktade mot fastighetsutveckling och tillhörande förvaltning. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadsfastigheter samt kommersiella fastigheter, lokaliserade inom södra Sverige. Idag återfinns majoriteten av fastighetsutvecklingen inom tillväxtområdet Amhult, strax utanför Göteborg. Bolaget grundades under 2004 och har sitt huvudkontor i Torslanda.

Kalender

2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-03 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2016-04-13 Årsstämma 2016
2016-03-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-02 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2014-04-10 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2010-04-13 Årsstämma 2010
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2019-03-25 12:01:54

Första kvartalet 2019 lider mot sitt slut och så här i inledningen av det nya året har styrelsen vid sitt möte i februari godkänt bokslutskommuniké, som publicerades den 22 februari, även synat och värderat fortsatt strategiarbete i bolaget. 

Bedömning är liksom tidigare fortsatt efterfrågan på hyresrätter och att marknaden kommer att växa de kommande åren. Den prisstegring vi har sett på bostadsrättsmarknaden som nu avstannat stärker möjligheterna för förvaltare av bestånd av hyresbostäder. Detta är en kombination av flera olika faktorer som till exempel tuffare krav från de finansiella instituten men även en önskan från boende i främst storstadsområden om en mer flexibel boende lösning där man under livets skiften och karriärstegens utveckling lättare kan minska eller öka sin bostadsyta eller lättare byta arbetsort. Behovet av bostäder kommer inte att bli mindre och det finns också strömningar i samhället mot att man i mindre utsträckning skall äga alla de produkter som krävs för en livscykel såsom bostad och bil för att nämna några exempel. Detta har bl a lett till en svagare byggmarknad vilket i sin tur ger konsekvenser såsom att exempelvis stora arkitektkontor varslar (ett aktuellt exempel är Tengbom) pga. av färre stora byggprojekt. En orsak som då anförs är just att marknadsläget bland annat i Stockholmsregionen började förändras för ca ett år sedan. Detta fakta förstärks av att det enligt siffror från Boverket har antalet påbörjade bostäder minskat med 20% under fjolåret och enligt prognosen för 2019 förväntas byggandet minska med ca 6 %. För Amhult 2:s del ser vi detta som en möjlighet att i en mer trög marknad för entreprenadbolagen kunna förhandla kring priserna och bygga bra produkter till ett mer attraktivt pris och med god avkastning. Amhult 2 fortsätter på sin inslagna väg att producera effektiva och hållbara hyresrätter som är effektiva under lång tids förvaltning och där vi försöker erbjuda kunderna yteffektiva och trevliga hyresrätter med god energieffektivitet. Ett gott kvitto på detta är att vi efter att ha tillsatt samtliga lägenheter i kvarter Luftseglaren 2 har ca 500 sökande kvar i vår bostadskö.

Den 12 mars publicerade vi vår årsredovisning digitalt och postade dem till dem som så önskat. Årsredovisningen finns nu att ladda ner från vår hemsida om ni önskar fördjupa er i Amhult 2:s år 2018.

Arbetena i kvarter Luftseglaren 2 förlöper planenligt. Arbete med tätskikt på innergården har påbörjats och mindre arbeten med tak och plåtarbete kvarstår. På arbetsplatsen finns nu 58 personer alt ifrån disciplinerna elektriker, till golvläggare, kakelsättare och snickare.
När det kommer till kvarter Radarflyget 2 fortlöper även dess arbeten enligt tidsplan. På arbetsplatsen finns just nu 14 personer. De arbeten som sker är arbeten med armering och gjutning av bottenplatta och även plintar och balkar för platta. Installationsarbeten pågår i plattan och formering och armering av källarväggar arbetas det också med.

Avslutningsvis har vi också under mars månad fått planterat växter på innergården i kvarter Signalflyget 2 som hade inflyttning i december. Det börjar nu verkligen se färdigt ut. Det är alltid roligt att kunna avsluta ett projekt och inleda förvaltningsfasen.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD