11:51:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Amhult 2 är inriktade mot fastighetsutveckling och tillhörande förvaltning. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadsfastigheter samt kommersiella fastigheter, lokaliserade inom södra Sverige. Idag återfinns majoriteten av fastighetsutvecklingen inom tillväxtområdet Amhult, strax utanför Göteborg. Bolaget grundades under 2004 och har sitt huvudkontor i Torslanda.

Kalender

2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-03 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2016-04-13 Årsstämma 2016
2016-03-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-02 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2014-04-10 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2010-04-13 Årsstämma 2010
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2018-12-20 11:53:24

Då har vi årets sista månad på plats och som alltid är den fullmatad. 2018 var inget undantag.

I december månad skedde inflyttning i kvarter Radarflyget 2. Vi har därmed ännu en färdig fastighet i vår fastighetsportfölj fullt tillsatt med hyrestagare till samtliga lägenheter. Det är alltid ett gigantiskt logistiskt pussel när många människor skall flytta in i en fastighet samtidigt. Vi tycker att det går riktigt bra och att de flesta människor trots flyttens vedermödor alltid ser fram emot ett nytt hem och att få flytta in.

Byggnationen i kvarter Luftseglaren fortlöper enligt plan och man kan nu se hur kvarteret kommer att gestalta sig. Vi har några månader kvar av arbete innan vi har inflyttning i även detta kvarter till sommaren 2019.

Vi har också i december avslutat projekteringsarbetet enligt plan för kvarter India. Detta är ett systerkvarter till kvarter Luftseglaren 2 och kvarteret omfattar ca 7 300 BTA och är planerat för bostäder med upplåtelseformen hyresrätt. Fokus är främst lagt på bostäder i storleken 1-3 r o k och här kommer att finnas preliminärt 20 st 1 r o k, 37 st 2 r o k samt 30 st 3 r o k. Totalt finns i fastigheten 95 st lägenheter och en undermarksparkering med 32 st p-platser. Ansökan om bygglov planeras att lämnas in till Göteborgs Stads Byggnadskontor i början på januari 2019. Preliminär tidplan är att sända ut förfrågan om upphandling av entreprenaden till olika byggare under perioden januari-februari månad. Förfrågan kommer att gå ut till en handfull intressenter och vi kommer att rapportera vidare under våren med hur arbetet med upphandling förlöper. Vår ambition är att få till stånd en produktionsstart av detta kvarter efter sommaren 2019. Vår arbetetsgång ligger i linje med den policy vi har om två fastigheter under uppförande och en under arbete inför produktion. Kvarter Luftseglaren 2 (bostäder) färdigställs under sommaren 2019 och kvar i produktion har vi då kvarter Radarflyget 2. Vår ambition är att omgående fortsätta med bostäderna i kvarter India. Vi studerar nu vilken fastighet som är mest lämplig att starta projektering av och producera ramhandling för och vi kommer att återkomma efter årsskiftet i ärendet.

Produktionen av kvarter Radarflyget 2 där vi producerar bostäder för Attendo AB och handelslokaler för bland annat Apoteket och Systembolaget pågår för fullt och startbesked för markarbeten gavs i december. Måndagen den 10 december 2018 slogs första pålen för byggnaden. Det är alltid en milstolpe i en byggnation. För oss på Amhult 2 är ljudet av pålar som slås i marken ett hoppingivande ljud som visar på att man är igång och att det långa arbetet på skrivbordet nu har omsatts i konkret realitet och verklighet. Fastigheten skall stå klar i september 2020.

Slutligen har vi även deltagit i seminarium arrangerat av Spotlight Stock market där vi uppdaterades i regelverket kring våra noteringsavtal och informationsgivningsregler och policys. Ett nog så grannlaga och viktigt arbete.

När man stänger ett år är det som alltid trevligt att filosofera över vad som skett under de 12 månaderna man stretat på. Vi förbereder oss nu för arbetet med Årsredovisning 2018. Där får vi svart på vitt vad årets arbete 2018 levererat.

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar jag Er.

På återhörande.
Maria Nord Loft

VD