12:48:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Amhult 2 är inriktade mot fastighetsutveckling och tillhörande förvaltning. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadsfastigheter samt kommersiella fastigheter, lokaliserade inom södra Sverige. Idag återfinns majoriteten av fastighetsutvecklingen inom tillväxtområdet Amhult, strax utanför Göteborg. Bolaget grundades under 2004 och har sitt huvudkontor i Torslanda.

Kalender

2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-21 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2020-04-20 Årsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-03 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2019-04-02 Årsstämma 2019
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2016-04-13 Årsstämma 2016
2016-03-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-02 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-15 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2015-04-14 Årsstämma 2015
2015-02-23 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-11 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2014-04-10 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-27 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-12 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2013-04-11 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-13 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2012-04-12 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2011-04-13 Årsstämma 2011
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-27 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-14 Ordinarie utdelning AMH2 B 0.00 SEK
2010-04-13 Årsstämma 2010
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2018-11-29 09:12:17

Den 2 november publicerade vi vår kvartalsrapport där nettoomsättning för perioden uppgick till 25 395 (21 697) TSEK och resultatet för perioden uppgick till 14 192 (7 176) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,07 (1,05) kronor per aktie. 

Under perioden har ett entreprenadkontrakt tecknats med RA Bygg AB avseende nybyggnation av kvarter Radarflyget 206:2 och där bygglov är beviljat. För fastigheten 2 har också tre hyresavtal tecknats under perioden med dels Systembolaget AB om förhyrning av ca 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area) samt dels ett femårigt hyresavtal med Apoteket AB om förhyrning av ca 185 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Slutligen har avtal tecknats med Attendo AB om förhyrning av ca 3 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Hyresavtalet är tecknat på femton år och innebär att Attendo AB skall etablera ett boende för äldre.
Under november pågår också slutspurten inför färdigställande av kvarteret Signalflyget II. Främst är det besiktningar och markarbeten samt samordnade provningar som pågår från entreprenörens sida. Från vår sida pågår slutinformationen och kommunikation med blivande hyresgäster samt nyckel utdelning. Lördagen den 1 december startar inflyttning enligt ett strikt reglerat schema för att parkeringar av bilar, lastbilar och släp skall fungera så smidigt som möjligt och för att hissar skall vara tillgängliga för respektive inbokad hyresgäst.
Samtidigt som slutspurten med arbetet inför inflyttning i kvarter Signalflyget II pågår har vi påbörjat arbetet med besättningen av hyresgäster till kvarter Luftseglaren II. Som ett steg i detta ägde ett informationsmöte rum på Vingen där intresserade från vår bostadskö anmält sig till. Det är ett bra tillfälle att på samma gång ta allmän information, tider och förutsättningar till intressenter till bostäderna. Vi kan här informera tex om hur planritningarna läses, hur el och teleabonnemang tecknas och vilka parkeringsalternativ som finns.

Vi har också påbörjat arbetet med den tillfälliga parkeringen som skall vara ett komplement till parkering på tomten QR. Det är kvarter Radarflyget II där byggnation av lokaler för Systembolaget, Attendo AB och Apoteket påbörjas inom kort. 

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD