00:46:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-04-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-11 Extra Bolagsstämma 2024
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Ordinarie utdelning ANTCO B 0.00 SEK
2023-05-30 Årsstämma 2024
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorFinans
IndustriInvesteringar
ANTCO. Investment Group är ett investmentbolag. Bolaget är en ägare samt förvaltare av en portfölj av tillväxtbolag i Sverige, där investeringen huvudsakligen återfinns inom sektorerna SaaS, E-handel och marknadsplatser. Visionen är att skapa långsiktig avkastning och att driva affärsutveckling inom vardera investering, huvudsakligen via ägande samt styrelserepresentation. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-09-18 21:00:00

ANTCO. Investment Group AB (publ) ("ANTCO.") meddelar att de villkor för genomförandet av det tidigare kommunicerade ingångna avtalet om att förvärva 0.005% av aktierna i Einride AB ("Einride") ej uppfyllts. Således kommer förvärvet inte att genomföras. Den tillhörande kvittningsemissionen i ANTCO i relation till detta avtal kommer därför inte att verkställas. ANTCOs aktiekapital uppgår per idag till 2 846 396.90 och det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 11 385 587 aktier varav 800 000 A-aktier respektive 10 585 587 B-aktier.

Länk till tidigare pressmeddelande:

https://news.cision.com/se/antco--investment-group-ab--publ-/r/antco--ingar-avtal-om-att-forvarva-minoritet-i-einride,c3804076

Vi fortsätter att fokusera på vår strategi att ta positioner i tillväxtbolag och kommer att utvärdera och driva fler möjliga förvärv och investeringar framöver.