22:35:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-08 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2021-06-02 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-25 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-04 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2020-06-03 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-07 Extra Bolagsstämma 2018
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-05-07 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-11 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2017-06-07 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Årsstämma 2016
2016-05-19 Ordinarie utdelning APTA 0.00 SEK
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-22 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-18 Årsstämma 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Aptahem är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos patienter som drabbas sepsis. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga partners inom branschen. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-11-10 18:31:34

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar så som sepsis, har idag fått godkännande från läkemedelsmyndigheten och den centrala etiska kommittén i Nederländerna för att starta en klinisk fas 1-studie (First in Human, FIH) med sin läkemedelskandidat Apta-1.

Den planerade randomiserade, placebo-kontrollerade fas 1-studien kommer att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakodynamiska effekter av Apta-1 som getts intravenöst till friska frivilliga försökspersoner. Resultaten kommer att ligga till grund för utformningen av den kommande fas 2-studien där Apta-1 kommer att studeras hos patienter med  sepsis. Fas 1-studien kommer att utföras i samarbete med The Centre for Human Drug Research (CHDR) i Leiden, Nederländerna. CHDR är en oberoende klinisk kontraktforskningsorganisation (CRO) som specialiserat sig på innovativ klinisk läkemedelsforskning i tidig fas. CHDR har omfattande expertis i avancerade inflammationsmodeller som gör dem väl lämpade att utföra tidigt kliniskt utvecklingsarbete med Apta-1.

Aptahem blir i och med detta ett bolag i klinisk fas med sin primära läkemedelskandidat Apta-1. Efter att i flera år ha bedrivit utvecklingsarbete i framkant, som bryter ny mark med en unik verkningsmekanism och effekt hos Apta-1, har bolaget nu tagit ytterligare ett steg närmare marknaden. Med detta ökar hoppet för de intressenter som kan tillgodogöra sig bolagets lösning, i synnerhet de som drabbas av sepsis och livshotande inflammatoriska sjukdomar.

Matthijs Moerland, forskningschef immunologi och ansvarig prövare (PI), CHDR, kommenterar:

"Vi ser fram emot att samarbeta med Aptahem i det här viktiga kliniska projektet. Utöver att noggrant studera Apta-1s säkerhet och tolerabilitet, tror vi att projektet kommer att bidra med en djupare mekanistisk utvärdering, baserad på CHDR:s inflammationsmetodik. En klinisk karakterisering av de antiinflammatoriska effekterna av Aptahems aptamer kommer inte bara att ge insikt i substansens terapeutiska potential, utan också öka vår förståelse för trombins centrala roll i den mänskliga fysiologin."

Aptahems VD Mikael Lindstam kommenterar

"Jag är supernöjd med att vi nu fått godkännande från myndigheterna och den etiska kommittén för att kunna starta studien. Det är en viktig bekräftelse på att vårt upplägg av studien är rätt och att studiedesignen är väl genomtänkt och genomarbetad. Teamet har arbetat hårt för att nå målet att ta Apta-1 in i klinisk fas, och det ska bli oerhört spännande att följa studien och så småningom få ta del av resultaten. Gruppen hos CHDR, med Matthijs Moerland som ledare och ansvarig prövare, är mycket kompetenta och erfarna i den här typen av kliniskt utvecklingsarbete och vi är övertygade om att deras metodik och modeller är helt rätt för vår studie."

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Om Sepsis

Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om the Centre for Human Drug Research (CHDR)

CHDR är ett oberoende institut beläget i Leiden, Nederländerna, som specialiserar sig på den allra senaste läkemedelsforskningen i tidig fas. Genom att kombinera innovativa metoder och teknologier och toppmoderna anläggningar med duktiga och motiverade forskare hjälper CHDR sina kunder att lyckas. Dessutom prioriterar CHDR försökspersonernas bekvämlighet och säkerhet, och spelar en aktiv roll i att hjälpa till att utbilda medicinsk och klinisk forskningspersonal (www.chdr.nl).

Kort om Aptahem

Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.