04:03:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-14 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-17 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-15 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning ARISE 1.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-15 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2018-05-03 Årsstämma 2018
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2016-05-03 Årsstämma 2016
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-12 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-09 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Analytiker möte 2014
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-13 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-03 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2013-05-02 Årsstämma 2013
2013-05-02 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2013-02-15 Analytiker möte 2013
2012-11-07 Analytiker möte 2012
2012-11-07 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-09 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-28 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK
2011-04-27 Årsstämma 2011
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-17 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-04-23 Ordinarie utdelning ARISE 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Arise är verksamma inom energisektorn. Störst verksamhet återfinns inom vindkraftsmarknaden, där bolaget innehar aktiv verksamhet genom hela värdekedjan, från prospektering, tillstånd, till förvaltning och drift. Elen produceras via egna - samt samägda vindkraftparker. Verksamhet innehas huvudsakligen runtom Norden och Europa. Bolaget grundades ursprungligen 2007 och har sitt huvudkontor i Halmstad.
2023-11-20 18:06:41

Under perioden 16 november till 17 november 2023 har Arise AB (publ) (LEI-kod: 549300FOT7EE85QYB655) ("Arise" eller "Bolaget") återköpt sammanlagt 22 666 egna stamaktier (isin: SE0002095604) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierat i syfte att bidra till ökat aktieägarvärde och en optimerad kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram omfattande återköp motsvarande högst SEK 100m som Arise tillkännagav den 14 november 2023. Återköpsprogrammet löper från och med den 16 november 2023 och fram till datumet för Arise årsstämma 2024 och genomförs i enlighet med EUs marknadsmissbruksförordning nr 596/2014 (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallande "Safe Harbour"-förordningen). Syftet med återköpsprogrammet är att anpassa Bolagets kapitalstruktur för kapitalbehovet över tid och därigenom bida till ökat aktieägarvärde. Avsikten är för närvarande att de stamaktier som återköpts sedan ska makuleras genom beslut vid kommande bolagsstämmor.

Stamaktier i Arise har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig Viktat Totalt dagligt
volym (antal genomsnittspris transaktionsvärde
aktier) per dag (SEK) (SEK)

13/11/ - - -
2023
14/11/ - - -
2023
15/11/ - - -
2023
16/11/ 12 739 33,0811 421 420,13
2023
17/11/ 9 927 33,2793 330 363,61
2023

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Kepler Cheuvreux för Arises räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Bolagets innehav av egna aktier per den 17 november 2023 till 76 860 aktier. Det totala antalet utestående aktier i Bolaget uppgår till 44 494 235 stamaktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

Halmstad 20 november 2023

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702 409 902

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2023 kl. 17.30.