21:55:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandStorbritannien
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.

Kalender

2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-02-24 Halvårsutdelning AZN 18
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Halvårsutdelning AZN 7.72
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Halvårsutdelning AZN 15.76
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.87
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Årsstämma 2020
2020-02-27 Halvårsutdelning AZN 18.32
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Halvårsutdelning AZN 8.49
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Halvårsutdelning AZN 17.46
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-09 Halvårsutdelning AZN 7.92
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-15 Halvårsutdelning AZN 14.97
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Halvårsutdelning AZN 7.4
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Halvårsutdelning AZN 16.57
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Halvårsutdelning AZN 7.81
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Halvårsutdelning AZN 16.26
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.71
2015-07-30 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Halvårsutdelning AZN 15.62
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Halvårsutdelning AZN 6.2
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-02-19 Halvårsutdelning AZN 12.41
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Halvårsutdelning AZN 5.92
2013-08-01 Analytiker möte 2013
2013-08-01 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-13 Halvårsutdelning AZN 12.08
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Analytiker möte 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-08 Halvårsutdelning AZN 6.26
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-15 Halvårsutdelning AZN 13.21
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 Halvårsutdelning AZN 5.33
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-02-02 Halvårsutdelning AZN 11.99
2011-01-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-04 Halvårsutdelning AZN 5.12
2010-07-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-03 Halvårsutdelning AZN 12.43
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-05 Halvårsutdelning AZN 4.41
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-30 Årsstämma 1
2009-02-04 Halvårsutdelning AZN 12.02
2008-08-06 Halvårsutdelning AZN 3.34
2008-02-06 Halvårsutdelning AZN 8.61
2007-08-08 Halvårsutdelning AZN 3.49
2007-02-07 Halvårsutdelning AZN 8.6
2006-08-09 Halvårsutdelning AZN 3.6
2006-02-08 Halvårsutdelning AZN 7.02
2005-08-10 Halvårsutdelning AZN 2.99
2005-02-09 Halvårsutdelning AZN 4.497
2004-08-11 Halvårsutdelning AZN 2.2
2004-02-18 Halvårsutdelning AZN 3.91
2003-08-20 Halvårsutdelning AZN 2.07
2003-02-19 Halvårsutdelning AZN 3.99
2002-08-21 Halvårsutdelning AZN 2.21
2002-02-20 Halvårsutdelning AZN 5.01
2001-08-22 Halvårsutdelning AZN 2.44
2001-02-21 Halvårsutdelning AZN 4.49
2000-09-04 Halvårsutdelning AZN 2.1
2000-03-08 Halvårsutdelning AZN 4.01
1999-09-06 Halvårsutdelning AZN 1.89
1999-04-01 Split AZN 1:0.5045
1997-05-26 Split AZN 1:2
1993-06-14 Split AZN 1:5
1987-06-04 Split AZN 1:2
2021-11-12 08:02:15

AstraZeneca stärker det vetenskapliga ledarskapet under kvartalet tack vare exceptionella framgångar i produktportföljen och tillskottet av Alexion

-       De totala intäkterna under årets första nio månader, Alexion inkluderat från den 21 juli 2021, uppgick till
25 406MUSD, en tillväxt på 32% (28% i fasta valutakurser). De totala intäkterna under tredje kvartalet ökade med 50% (48% i fasta valutakurser) till 9 866 MUSD.

-       Exklusive COVID-19-vaccinet ökade de totala intäkterna med 21% (17% i fasta valutakurser) till 23187 MUSD under de första nio månaderna och med 34% (32% i fasta valutakurser) under kvartalet till 8 816 MUSD.

-       Åtta positiva fas III-resultat sedan juni med potential att förändra standardbehandlingen för flertalet sjukdomar.

-       Integreringen av Alexion fortskrider väl och skapar nya möjligheter inom sällsynta sjukdomar.

-       Rörelsekostnaderna under kvartalet speglar tillskottet av Alexion, liksom ökade FoU-kostnader i flera program, investeringar i våra COVID-19-läkemedel samt ökade försäljnings- och administrationskostnader för planerade lanseringsaktiviteter till följd av framgångsrik portföljutveckling.

-       Resultatprognosen för helåret är oförändrad.

Hittills under året har AstraZeneca levererat en tvåsiffrig intäktstillväxt från sina läkemedel inom Onkologi, CVRM1 samt Andningsvägar och Immunologi2 och har etablerat Sällsynta Sjukdomar som en enhet i och med förvärvet av Alexion Pharmaceuticals Inc. (Alexion). Sällsynta sjukdomar är ett område med hög tillväxt där man ser snabba innovationer och betydande ouppfyllda medicinska behov.

Sedan juni har AstraZeneca gjort betydande framsteg avseende portföljen i sen klinisk utvecklingsfas. Företaget har redovisat åtta positiva resultat från fas III-studier, samt godkännande av Saphnelo (anifrolumab) i USA för behandling av systemisk lupus erythematosus och Ultomiris i EU för barn och ungdomar med paroxysmal nokturn hemoglobinuri. Enhertu fick status som genombrytande behandling från FDA i USA3 efter banbrytande resultat från studien DESTINY-Breast03. Bolaget tillkännagav också positiva resultat för Lynparza för prostatacancer, Imfinzi plus tremelimumab för levercancer, Imfinzi för gallvägscancer, PT027 för astma, ALXN1840 för Wilsons sjukdom samt AZD7442 för COVID-19-profylax och -behandling.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:

"AstraZenecas ledarskap inom forskningen fortsätter generera en stark intäktstillväxt och exceptionella leveranser från produktportföljen, med åtta positiva resultat i sen fas för sju olika läkemedel sedan juni, inklusive vår kombinationsterapi med långverkande antikroppar som är lovande inom både prevention och behandling av COVID-19. Tillskottet av Alexion stärker vår satsning på att föra ut transformativa behandlingar till patienter runt om i världen och jag är stolt över våra medarbetares fortsatta engagemang och fokus.

Vår breda läkemedelsportfölj och diversifierade geografiska exponering ger en stabil plattform för långsiktigt hållbar tillväxt. Efter ökade investeringar i kommande lanseringar efter ett positivt nyhetsflöde förväntar vi oss ett stabilt sista kvartal och vår resultatprognos är oförändrad."

Tabell 1: Intäkter och vinst per aktie - sammanfattning

Första Q3
nio 2021
månaderna
2021
Utfall Fasta Utfall Fasta
valutakurser4 valutakurser
MUSD Förändring Förändring MUSD Förändring Förändring
% % %
%
-       25 043 33 29 9 741 49 47
Produktförsäljning
-       Intäkter 363 10 10 125 Ej Ej relevant
från relevant
samarbeten
Totala intäkter 25 406 32 28 9 866 50 48
-       Minus 2 219 Ej Ej relevant 1 050 Ej Ej relevant
COVID-19 relevant6 relevant
-vaccin5
Totala intäkter 23 187 21 17 8 816 34 32
exklusive
COVID-19
-pandemivaccin7
Rapporterad vinst 0,33 USD (80) (65) (1,10) Ej Ej relevant
per aktie USD relevant
(8EPS9)
Vinst per aktie 3,59 USD 22 23 1,08 14 15
för USD
kärnverksamheten10
Påverkan från (0,03) Ej Ej relevant 0,01 Ej Ej relevant
COVID-19 USD relevant USD relevant
-pandemivaccin på
vinst per
aktie

De totala intäkterna i korthet under årets första nio månader:

-       En ökad produktförsäljning på 33% (29% i fasta valutakurser) till 25 043 MUSD.

-       Det första bidraget från området Sällsynta Sjukdomar, som genererade 1 311 MUSD i intäkter under perioden efter att förvärvet av Alexion slutfördes den 21 juli 2021.

-       Tillväxt inom Onkologi på 19% (16% i fasta valutakurser) till 9744 MUSD, CVRM på 14% (10% i fasta valutakurser) till 6 028MUSD samt Andningsvägar och Immunologi på 16% (12% i fasta valutakurser) till 4 456 MUSD.

-       En ökning av intäkterna på tillväxtmarknaderna på 33% (28% i fasta valutakurser) till 8 618 MUSD. I Kina ökade intäkterna med 17% (8% i fasta valutakurser) till 4 699 MUSD under årets första nio månader och med 10% (2% i fasta valutakurser) under kvartalet. Intäkterna i Kina har under årets första nio månader påverkats av prispress kopplat till NRDL-listan i Kina över subventionsberättigade läkemedel och de värdebaserade11 inköpsprogrammen för patienttillgång (VBP)12.

-       Tagrissos sekventiella kvartalsresultat i Kina påverkades av lagerfasning och ersättning för lager relaterade till NRDL-förändringarna i mars. Under framtida perioder förväntas volymtillväxten från ökad patienttillgång kompensera för det lägre priset på subventionsberättigade läkemedel.

-       Intäkterna på tillväxtmarknaderna exklusive Kina ökade under årets nio första månader med 60% till 3 919 MUSD. Exklusive vaccinintäkter på 1 139 MUSD ökade intäkterna på tillväxtmarknaderna exklusive Kina med 13% under årets första nio månader (14% i fasta valutakurser) till 2 780 MUSD och med 30% under kvartalet till 1 018 MUSD, drivet av onkologiläkemedel samt Farxiga.

-       I USA ökade de totala intäkterna med 29% till 8 305 MUSD och i Europa med 40% (31% i fasta valutakurser) till 5 178 MUSD, inklusive intäkter för COVID-19-vaccinet på 736 MUSD.

 
Riktlinjer

Företaget lämnar ytterligare information om sin prognos för helåret 2021 i fasta valutakurser. 

Totala intäkter exklusive COVID-19-vaccinet förväntas öka med en "low-twenties"-procentsats, i linje med tidigare prognos. Inklusive vaccinintäkter under fjärde kvartalet 2021 förväntas intäkterna växa med en "mid-to-high-twenties"-procentsats.
Tillväxten i vinst per aktie för kärnverksamheten13 inom spannet 5,05 USD till 5,40 USD i linje med tidigare prognos.

Tidigare prognos exkluderade intäkter och vinstpåverkan från försäljningen av COVID-19-vaccinet. Företaget förväntar sig nu att successivt övergå till en modest lönsamhet då nya vaccinordrar inkommer. Försäljningen av COVID-19-vaccinet under fjärde kvartalet 2021 förväntas bli en mix av de ursprungliga pandemiavtalen och nya ordrar, där den stora majoriteten kommer från pandemiavtal. Det begränsade vinstbidraget från vaccinet under fjärde kvartalet 2021 förväntas kompensera för kostnader för företagets kombinationsterapi med långverkande antikroppar (AZD7442), vilket leder till en oförändrad vinstprognos per aktie för kärnverksamheten. Prognosen för skattesatsen för kärnverksamheten ligger oförändrad på 18-22%.

Rent generellt är AstraZeneca fortsatt medvetet om förhöjda risker och osäkerheter i samband med effekter från COVID-19. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta.

Bolaget kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Risker beträffande framåtriktade kommentarer i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

 
Valutakurseffekter

Om valutakurserna för oktober-december 2021 ligger kvar på samma genomsnitt som vi sett under årets första nio månader förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats i positiv påverkan på totala intäkter och en oväsentlig påverkan på vinsten per aktie för kärnverksamheten jämfört med siffrorna i fasta valutakurser. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska.
Utvecklingen i sammandrag

-       Skillnader mellan perioder baseras på en jämförelse mellan koncernens resultat under årets nio första månader och kvartalet, där Alexion är inkluderat från den 21 juli 2021, med koncernens resultat under jämförbara tidigare perioder som inte innefattar Alexion. Proforma total intäktstillväxttakt har bara redovisats för tredje kvartalet 2021 för Sällsynta Sjukdomar och däri ingående läkemedel, och påverkar inte några totalsiffror för koncernen.

-       Totala intäkter, bestående av produktförsäljning och intäkter från samarbeten, ökade med 32% under årets första nio månader (28% i fasta valutakurser) till 25 406 MUSD. Totala intäkter innefattade 2 219 MUSD från COVID-19-vaccinet.

-       Redovisad bruttomarginal14 minskade under årets första nio månader med elva procentenheter till 68,8%; bruttomarginalen för kärnverksamheten minskade med sex procentenheter till 74,1%, något som framför allt speglade jämlik tillgång till COVID-19-vaccinet, utan vinst för AstraZeneca, tillsammans med en ökande påverkan från vinstdelningsarrangemang (primärt Lynparza och roxadustat) samt påverkan från listan över subventionsberättigade läkemedel och de värdebaserade inköpsprogrammen för patienttillgång i Kina. Dessa påverkansfaktorer uppvägdes delvis av bidraget från Alexion från och med den 21 juli 2021, en högre andel försäljning inom Onkologi samt en växande patienttillgång i Kina. Redovisad bruttomarginal påverkades också med 1044 MUSD på grund av fasning av kostnad av tidigare vid förvärvet av Alexion uppräknat lager till verkligt värde. Variationer i bruttomarginalresultat mellan olika perioder kan förväntas fortsätta.

-       Redovisade totala rörelsekostnader ökade under årets nio första månader med 39% (34% i fasta valutakurser) till 17 591 MUSD. Totala rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 24% (20% i fasta valutakurser) till
13 649 MUSD och utgjorde 54% av de totala intäkterna (de första nio månaderna 2020: 57%).

-       Redovisade forsknings- och utvecklingskostnader ökade under årets första nio månader med 67% (63% i fasta valutakurser) till 7 152 MUSD inklusive en nedskrivning på 1 172 MUSD som redovisades under kvartalet avseende immateriella tillgångar relaterade till förvärvet 2012 av Ardea Biosciences, Inc., efter beslutet att avbryta utvecklingen av verinurad. FoU-kostnaderna för kärnverksamheten ökade under årets första nio månader med 34% (30% i fasta valutakurser) till 5 591 MUSD där ökningar inom både redovisade forsknings- och utvecklingskostnader och FoU-kostnader för kärnverksamheten speglade företagets fortsatta investeringar i COVID-19-vaccinet och AZD7442, investeringar i flera onkologistudier i sen fas samt avancemanget av ett antal kliniska utvecklingsprogram i fas II inom Bioläkemedel.

-       Redovisade försäljnings- och administrationskostnader ökade under årets nio första månader med 25% (21% i fasta valutakurser) till 10 117 MUSD och innefattar de ökade avskrivningarna av immateriella tillgångar som avser förvärvet av Alexion. Försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten ökade med 19% (14% i fasta valutakurser) till 7 736 MUSD, vilket speglar tillägget av försäljnings- och administrationskostnader för Alexion från 21 juli 2021, investeringar i lanseringar av onkologiläkemedel, lansering av flera nya bioläkemedel, i synnerhet i USA, AstraZenecas vidare expansion på tillväxtmarknaderna samt den befintliga infrastrukturbasen i Kina.

-       Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader15 ökade under årets första nio månader med 51% (50% i fasta valutakurser) till 1 345 MUSD respektive 1 346 MUSD och innefattade intäkter på 776 MUSD från avyttringen av AstraZenecas andel på 26,7% i Viela Bio, Inc. (Viela) i mars 2021.

-       Den redovisade rörelsemarginalen minskade med fjorton procentenheter (tretton i fasta valutakurser) till 5,3%, vilket speglar tidigare nämnda immateriella nedskrivningar och andra faktorer. Rörelsemarginalen för kärnverksamheten minskade med två procentenheter (en procentenhet i fasta valutakurser) under årets nio första månader till 26,0%, drivet av tidigare nämnda ökning av FoU-kostnader och försäljnings- och administrationskostnader.

-       Redovisad vinst per aktie minskade under årets nio första månader med 80% (65% i fasta valutakurser) till
0,33 USD. Vinsten per aktie för kärnverksamheten ökade med 22% (23% i fasta valutakurser) till 3,59 USD. Redovisad vinst per aktie och vinst per aktie för kärnverksamheten påverkades negativt med 0,03 USD på grund av COVID-19-vaccinet.

Tabell 2: Totala intäkter för utvalda läkemedel

Ytterligare information om resultaten för enskilda läkemedel finns i avsnittet Total Revenue i den fullständiga resultatrapporten på engelska. 

Första Q3
nio 2021
månaderna
2021
Utfall Fasta Utfall Fasta
valutakurser valutakurser
MUSD Förändring Förändring % MUSD Förändring Förändring %
% %
Tagrisso Onkologi 3 701 17 13 1 247 8 7

Imfinzi 1 788 20 17 618 16 15
Lynparza 1 719 21 18 588 27 25
Calquence 843 Ej Ej relevant 354 Ej Ej relevant
relevant relevant
Enhertu 147 Ej Ej relevant 57 Ej Ej relevant
relevant relevant
Farxiga CVRM 2 156 57 51 797 51 48
Brilinta 1 124 (9) (11) 375 (3) (4)
Bydureon 293 (10) (11) 95 (13) (13)
Roxadustat 148 Ej Ej relevant 56 Ej Ej relevant
relevant relevant
Lokelma 122 Ej Ej relevant 49 Ej Ej relevant
relevant relevant
Symbicort Andningsvägar 2 047 - (3) 676 13 11
och Immunologi
Fasenra 901 35 32 322 34 33
Pulmicort 714 14 7 217 44 36
Breztri 130 Ej Ej relevant 47 Ej Ej relevant
relevant relevant
Soliris16 Sällsynta 798 Ej Ej relevant 798 (3) (2)
relevant
Ultomiris16 sjukdomar16 297 Ej Ej relevant 297 31 31
relevant
Strensiq16 159 Ej Ej relevant 159 7 8
relevant
COVID-19 COVID-19 2 219 Ej Ej relevant 1 050 Ej Ej relevant
-pandemivaccin relevant relevant

 
Tabell 3: Totala intäkter för regioner

Ytterligare information om resultaten för regionerna finns i avsnittet Regional Total Revenue i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Första Q3
nio 2021
månaderna
2021
Andel Utfall Fasta Utfall Fasta
valutakurser valutakurser
MUSD i % Förändring Förändring % MUSD Förändring Förändring %
% %
Tillväxtmarknader 8 618 34 33 28 3 159 48 42

USA 8 305 33 29 29 3 471 53 53

Europa 5 178 20 40 31 1 918 52 49

Etablerade 3 305 13 28 24 1 318 45 46
marknader
i resten av
världen
Totalt 25 406 100 32 28 9 866 50 48

De totala intäkterna på Tillväxtmarknaderna ökade med 33% (28% i fasta valutakurser) till 8 618 MUSD, varav 1139 MUSD kom från COVID-19-vaccinet. Exklusive COVID-19-vaccinet ökade de totala intäkterna på Tillväxtmarknaderna under årets första nio månader med 16% (10% i fasta valutakurser) till 7479 MUSD. 
 
Företags- och affärsutveckling

2019 ingick Caelum Biosciences (Caelum) och Alexion ett samarbete för att utveckla CAEL-101 för AL-amyloidos, då Alexion förvärvade en minoritetsandel och en exklusiv option att förvärva resterande andelar i Caelum. AstraZeneca har behandlat Caelum som ett dotterbolag från det datum då Alexion förvärvades, vilket speglar ett innehav utan bestämmande inflytande på 150MUSD. Den 5 oktober 2021 slutförde koncernen förvärvet av resterande andelar i Caelum och betalade dess aktieägare lösenpriset för optionen på 150MUSD, med potential till ytterligare utbetalningar på upp till 350MUSD om vissa bestämda milstolpar avseende registrering och försäljning uppnås.

I november 2021 träffade AstraZeneca en överenskommelse att överlåta sina globala rättigheter till Eklira, känt som Tudorza i USA, och Duaklir till Covis Pharma Group för 270MUSD som ska utbetalas vid slutförandet, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2021. Covis Pharma Group kommer också att täcka vissa löpande utvecklingskostnader avseende läkemedlen. Intäkterna från betalning vid överlåtelsen kommer till fullo att mötas av en kostnad för borttagandet av tillhörande immateriella tillgångar varför inga övriga rörelseintäkter kommer att redovisas i AstraZenecas resultaträkning.

Hållbarhet i sammandrag

a) Tillgång till hälso- och sjukvård

Under tredje kvartalet 2021 levererade företaget cirka 67 miljoner doser av COVID-19-vaccinet genom COVAX17. Fram till 30 september 2021 har företaget och dessa underlicensinnehavare Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII) levererat över 145 miljoner doser genom COVAX till över 125 länder, cirka hälften av alla COVAX-leveranser. Merparten av dessa doser har levererats till låg- och medelinkomstländer. Globalt har AstraZeneca och dess underlicenspartners fram till 30 september 2021 släppt över 1,5 miljarder vaccindoser för leverans till över 170 länder.

b) Miljöskydd

Den 3 november 2021 utsåg prins Charles vid FN:s 26:e klimatkonferens (COP26) AstraZeneca till en av de första innehavarna av Terra Carta Seal, ett erkännande av företagets satsning på att leda och påskynda åtgärder för en mer hållbar framtid. I tillägg till detta utsågs Pascal Soriot till Champion för det nya Sustainable Markets Initiative (SMI) Health System Taskforce, som lanserades vid COP26 av prins Charles och ledare inom hälso- och sjukvård, med den gemensamma ambitionen att påskynda leveransen av hållbar hälsovård med nettonollutsläpp.

En mer omfattande hållbarhetsuppdatering finns i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Noter

Följande noter avser sidorna ett till fem.

1. CVRM - Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar
2. R&I - Andningsvägar och Immunologi
3. US FDA - Food and Drug Administration (del av det amerikanska hälsovårdsdepartementet).
4. Fasta valutakurser. Dessa ekonomiska nyckeltal överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
5. Totala intäkter för COVID-19-vaccinet innefattar 83MUSD i intäkter från samarbeten, varav 80MUSD utgör fordringar från Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII) med motsvarande kostnad under Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader avseende åtföljande åtaganden enligt licensavtalet med Oxford University Innovation (OUI).
6. Ej relevant.
7. Totala intäkter exklusive COVID-19-vaccin överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures), och exkluderar intäkter och vinstpåverkan från försäljning av COVID-19-vaccin under pandemin för att förenkla en jämförelse med prognosen.
8. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK-anpassade International Financial Reporting Standards (IFRS) och EU-anpassade International Financial Reporting Standards (IFRS) samt IFRS som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB).
9. Vinst per aktie.
10. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.
11. Kinas nationella lista över subventionsberättigade läkemedel.
12. Volymbaserat inköpsprogram i Kina.
13. Beräkningen av prognosen för vinst per aktie för kärnverksamheten baseras på 1418 miljoner vägda genomsnittliga utestående aktier under 2021. Antalet utfärdade aktier vid slutförandet av förvärvet av Alexion uppgick till 1549 miljoner.
14. Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten och tillhörande kostnader, och speglar därför de underliggande resultaten för produktförsäljningen.
15. I de fall AstraZeneca inte behåller ett betydande löpande intresse i potentiella eller lanserade läkemedel redovisas intäkter från avyttringar i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets delårsrapport.
16. Tillväxttakten inom läkemedel för sällsynta sjukdomar har beräknats på proforma-basis genom att jämföra intäkterna efter förvärvet den 21juli 2021 med motsvarande intäkter före förvärvet för det tredje kvartalet som tidigare publicerats av Alexion och som justerats proportionerligt för att överensstämma med motsvarande period efter förvärvet. Den totala intäktstillväxten proforma har presenterats endast för tredje kvartalet 2021 för Sällsynta Sjukdomar och däri ingående läkemedel, och påverkar inte några totalsiffror för koncernen.
17. COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) är en koalition som leds av CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi) och WHO. Det är det enda globala projektet där regeringar och tillverkare samlas för att säkerställa att säkra och effektiva COVID-19-vacciner görs tillgängliga världen över för såväl hög- som låginkomstländer.

Kommande nyheter om forskningsportföljen

Tabell 4: Forskningsportföljen i sammandrag

Följande tabell beskriver betydande utveckling av forskningsportföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Läkemedel Indikation/Studie Status
Myndighetsgodkännande Forxiga CKD[18] Godkännande
eller andra (EU,
åtgärder från Japan)
myndigheter
roxadustat Blodbrist i Förfrågan om
CKD kompletterande
information (CRL)
från FDA i USA
Saphnelo SLE[19] Godkännande (USA,
Japan)
Ultomiris PNH[20] Godkännande
(pediatriskt) (EU)
Godkännande från Tagrisso EGFRm[21] NSCLC[22] Ansökan om
registreringsmyndighet (tilläggsbehandling) registrering
och/eller ansökan om (JAPAN)
registrering
Enhertu HER2+[23] Ansökan om RTOR
bröstcancer -registrering[24]
(andra (onkologigranskning
linjens i realtid)
behandling) (USA)
Enhertu HER2+ Ansökan om
bröstcancer registrering (EU)
(andra
linjens
behandling)
Enhertu HER2+ Ansökan om
magsäckscancer registrering (EU)
(andra
linjens
behandling)
AZD7442 COVID-19 Ansökan om EUA-[25]
-profylax registrering
(USA)
Övergripande resultat Imfinzi Gallvägscancer Nått det
från viktiga fas (första linjens primära
III-studier eller behandling) (TOPAZ målet för
annan större händelse -1) fas III
Imfinzi + tremelimumab Levercancer Nått det primära
(första målet för fas III
linjens
behandling)
(HIMALAYA)
Lynparza mCRPC[26] Nått det primära
(första målet för fas III
linjens
behandling)
(PROpel)
Enhertu HER2+ Nått det primära
bröstcancer målet för fas III
(andra
linjens
behandling)
(DESTINY
-Breast03)
Enhertu HER2+ Status som
bröstcancer genombrytande
(andra behandling (USA)
linjens
behandling)
(DESTINY
-Breast03)
Fasenra EG[27] Särläkemedelsstatus
(USA)
Fasenra EG +/- EGE Prioriterad
granskaning (USA)
Fasenra Eosinofil Särläkemedelstatus
gastroenterit (USA)
tezepelumab EoE[28] Särläkemedelsstatus
(USA)
PT027 Astma Nått det primära
(MANDALA, målet för fas III
DENALI)
Ultomiris ALS[29] Fas III-studie
(CHAMPION) stoppad
ALXN1840 Wilsons Nått det primära
sjukdom målet för fas III
(FoCus)
AZD7442 COVID-19 Nått det primära
-profylax målet för fas III
(PROVENT)
AZD7442 COVID-19 Nått det primära
-behandling målet för fas III
(TACKLE)

Tabell 5: Förväntade större nyheter för forskningsportföljen

Tidplan Läkemedel Indikation/Studie Status
Q4 2021 Imfinzi + tremelimumab NSCLC (första linjens Ansökan om
behandling) registrering
Lynparza BRCAm HER2-negativ Ansökan om registrering
bröstcancer
(tilläggsbehandling)
Lynparza mCRPC (första linjens Ansökan om registrering
behandling)
Enhertu HER2+ bröstcancer (andra Ansökan om registrering
linjens behandling)
Ultomiris s.c[30] formulering i PNH Ansökan om registrering
och aHUS[31]
Ultomiris gMG[32] Ansökan om registrering
AZD2816 COVID-19 (kända Övergripande resultat
mutationer)
AZD7442 COVID-19 (poliklinisk Ansökan om EUA
behandling) (TACKLE) -registrering (USA)
AZD7442 COVID-19 (profylax före EUA-myndighetsbeslut
exponering) (PROVENT) (USA)
CMA-myndighetsbeslut
(EU)

Myndighetsbeslut
(Japan)
H1 2022 Imfinzi NSCLC (inoperabel, Övergripande
stadium III) (PACIFIC resultat
-2)
Imfinzi NSCLC (första linjens Övergripande resultat
behandling) (PEARL)
Imfinzi Livmoderhalscancer Övergripande resultat
(CALLA)
Imfinzi Gallvägscancer Ansökan om registrering
Imfinzi +/- Levercancer (första Ansökan om registrering
tremelimumab linjens behandling)
Enhertu Låg HER2 bröstcancer Övergripande resultat,
(DESTINY-Breast04) ansökan om registrering
Calquence CLL[33] Ansökan om registrering
(JAPAN)
Koselugo NF1[34] Ansökan om registrering
(JAPAN, KINA)
Forxiga Kronisk njursvikt Myndighetsbeslut (KINA)
Farxiga HFpEF[35] (DELIVER) Övergripande resultat,
ansökan om registrering
Brilique Stroke Myndighetsbeslut (EU,
KINA)
Fasenra Näspolypos Myndighetsbeslut (USA)
Saphnelo SLE Myndighetsbeslut (EU)
tezepelumab Astma Myndighetsbeslut (USA,
EU, JAPAN)
PT027 Astma Ansökan om registrering
(USA)
Ultomiris NMOSD[36] Övergripande resultat
nirsevimab RSV[37] Ansökan om registrering
Vaxzevria COVID-19 Ansökan om registrering
(USA)

Tagrisso EGFRm NSCLC Myndighetsbeslut
(tilläggsbehandling) (Japan)
H2 2022 Imfinzi LS-SCLC[38] (ADRIATIC) Övergripande
resultat
Imfinzi NSCLC (inoperabel, Ansökan om registrering
stadium III)
Imfinzi NSCLC (första Ansökan om registrering
linjens
behandling)
Imfinzi Livmoderhalscancer Ansökan om registrering
Imfinzi Lokoregional Övergripande resultat,
levercancer ansökan om registrering
(EMERALD-1)
Enhertu HER2+ bröstcancer Övergripande resultat,
(tredje ansökan om registrering
linjens
behandling)
(DESTINY
-Breast02)
Enhertu HER2+ Myndighetsbeslut (EU)
magsäckscancer
(andra linjens
behandling)
Fasenra HES[39] (NATRON) Övergripande resultat
Fasenra EoE - eosinofil Övergripande resultat,
esofagit ansökan om registrering
(MESSINA)
Fasenra Kronisk spontan Övergripande resultat
urtikaria
(ARROYO)
Fasenra Atopisk dermatit Övergripande resultat
(HILLIER)
ALXN1840 Wilsons sjukdom Ansökan om registrering
(USA)
Ultomiris NMOSD - NMO Ansökan om registrering
-spektrumtillstånd (USA)
danicopan PNH-EVH[40] Övergripande resultat
(ALXN2040)
acoramidis ATTR-CM[41] Övergripande resultat,
(ALXN2060) ansökan om registrering
(JAPAN)

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/).

Rapporteringskalender

Bolaget kommer att publicera resultaten för det fjärde kvartalet och helåret torsdagen den 10 februari 2022.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom onkologi, sällsynta sjukdomar och bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar och immunologi. AstraZeneca är baserat i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Besök astrazeneca.com (http://www.astrazeneca.com/) och följ bolaget på Twitter @AstraZeneca (http://www.twitter.com/AstraZeneca).

Kontakter

Kontaktuppgifter till Investor Relations Team finns här (https://www.astrazeneca.com/investor-relations.html#Contacts). Kontaktuppgifter till Media finns här (https://www.astrazeneca.com/media-centre/contacts.html).

[18] Kronisk njursjukdom

[19] SLE - systemisk lupus erythematosus.

[20] PNH - paroxysmal nokturn hemoglobinuri.

[21] EGFRm - epidermal tillväxtfaktorreceptor, muterad.

[22] NSCLC - icke-småcellig lungcancer.

[23] HER2+ - human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-positiv.

[24] Real Time Oncology Review.

[25] EUA - Emergency Use Authorization; nödgodkännande.

[26] Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer.

[27] Eosinofil gastrit.

[28] EoE - eosinofil esofagit.

[29] ALS - amyotrofisk lateral skleros.

[30] Subkutan injektion.

[31] Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom.

[32] gMG - generaliserad myastenia gravis.

[33] CLL - kronisk lymfatisk leukemi.

[34] Neurofibromatos typ 1.

[35] HFpEF - hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

[36] NMO-spektrumtillstånd

[37] RS-virus.

[38] LS-SCLC - småcellig lungcancer i begränsat stadium.

[39] HES - hypereosinofilt syndrom: en grupp sällsynta blodsjukdomar.

[40] Paroxysmal nattlig hemoglobinuri med extravaskulär hemolys.

[41] Transtyretin amyloid kardiomyopati.