04:22:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Halvårsutdelning AZN 9.64
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Halvårsutdelning AZN 20.69
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Halvårsutdelning AZN 9.49
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Halvårsutdelning AZN 18
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Halvårsutdelning AZN 7.72
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Halvårsutdelning AZN 15.76
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.87
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Halvårsutdelning AZN 18.32
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Halvårsutdelning AZN 8.49
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-28 Halvårsutdelning AZN 17.46
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-09 Halvårsutdelning AZN 7.92
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-15 Halvårsutdelning AZN 14.97
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Halvårsutdelning AZN 7.4
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-16 Halvårsutdelning AZN 16.57
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Halvårsutdelning AZN 7.81
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-02-18 Halvårsutdelning AZN 16.26
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.71
2015-07-30 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Halvårsutdelning AZN 15.62
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Halvårsutdelning AZN 6.2
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Halvårsutdelning AZN 12.41
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Halvårsutdelning AZN 5.92
2013-08-01 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-01 Analytiker möte 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-13 Halvårsutdelning AZN 12.08
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-25 Analytiker möte 2012
2012-08-08 Halvårsutdelning AZN 6.26
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-15 Halvårsutdelning AZN 13.21
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 Halvårsutdelning AZN 5.33
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-02 Halvårsutdelning AZN 11.99
2011-01-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-04 Halvårsutdelning AZN 5.12
2010-07-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-03 Halvårsutdelning AZN 12.43
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-05 Halvårsutdelning AZN 4.41
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-30 Årsstämma 1
2009-02-04 Halvårsutdelning AZN 12.02
2008-08-06 Halvårsutdelning AZN 3.34
2008-02-06 Halvårsutdelning AZN 8.61
2007-08-08 Halvårsutdelning AZN 3.49
2007-02-07 Halvårsutdelning AZN 8.6
2006-08-09 Halvårsutdelning AZN 3.6
2006-02-08 Halvårsutdelning AZN 7.02
2005-08-10 Halvårsutdelning AZN 2.99
2005-02-09 Halvårsutdelning AZN 4.497
2004-08-11 Halvårsutdelning AZN 2.2
2004-02-18 Halvårsutdelning AZN 3.91
2003-08-20 Halvårsutdelning AZN 2.07
2003-02-19 Halvårsutdelning AZN 3.99
2002-08-21 Halvårsutdelning AZN 2.21
2002-02-20 Halvårsutdelning AZN 5.01
2001-08-22 Halvårsutdelning AZN 2.44
2001-02-21 Halvårsutdelning AZN 4.49
2000-09-04 Halvårsutdelning AZN 2.1
2000-03-08 Halvårsutdelning AZN 4.01
1999-09-06 Halvårsutdelning AZN 1.89
1999-04-01 Split AZN 1:0.5045
1997-05-26 Split AZN 1:2
1993-06-14 Split AZN 1:5
1987-06-04 Split AZN 1:2

Beskrivning

LandStorbritannien
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AstraZeneca är ett globalt läkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.
2022-07-29 08:01:27

Stark utveckling av intäkterna och framgång inom FoU möjliggör ytterligare investeringar i forskningsportföljen och nya lanseringar

Intäkter och vinst per aktie - sammanfattning

H1 2022 Q2 2022
           
Förändring Förändring
% %
               i fasta                      i fasta
MUSD Utfall valutakurser[1] MUSD Utfall valutakurser
- Produktförsäljning 21 610 41 47 10 630 32 38

- Intäkter från            Ej Ej relevant 141 (20) (20)
samarbeten 551 relevant
Totala intäkter 22 161 43 48 10 771 31 37
Rapporterad[2] 0,48 USD (70) (66) 0,23 USD (45) (46)
vinst per aktie
(EPS[3])
Vinst per aktie för 3,61 USD 43 44 1,72 USD 92 89
kärnverksamheten[4]

H1 2022 Ekonomiskt resultat (tillväxttal och kommentarer i fasta valutakurser)

-      Totala intäkter ökade med 48% till 22 161MUSD, där tillväxten kom från alla sjukdomsområden samt från tillskottet av Alexion.

-      Totala intäkter från Onkologi ökade med 22%[5], inklusive mottagandet av en delmålsbetalning. Produktförsäljning från Onkologi ökade med 18%. De totala intäkterna från R&I[6] ökade med 3%, CVRM[7] ökade med 19%[8] och Sällsynta sjukdomar ökade med 10%8. Exklusive en engångsjustering för historisk prissättning ökade Sällsynta sjukdomar med 8%.

-      Bruttomarginal för kärnverksamheten på 81%, där andra kvartalet gynnas av valutakursförändringar samt fasning av läkemedelsavtal för covid-19.

-      Rörelsemarginal för kärnverksamheten på 33%. Totala rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 33%, vilket speglar tillkomsten av Alexion och fortsatta investeringar i nya lanseringar samt  forskningsportföljen för att bygga upp en branschledande tillväxt på medellång till lång sikt.

-      Vinst per aktie för kärnverksamheten på 3,61USD, där andra kvartalet gynnades av en skattesats för kärnverksamheten på 15%. Förväntningarna för helåret2022 avseende en skattesats för kärnverksamheten ligger kvar på 18-22%.

-      En halvårsutdelning på 0,93USD (76,4 pence, 9,49 SEK) per stamaktie speglar styrelsens avsikt att öka utdelningen till 2,90USD för helåret 2022, så som meddelats i helårsrapporten för 2021.

-      Prognos för helåret 2022 i fasta valutakurser ökade på grund av uppdaterade utsikter för covid-19-läkemedel och ett fortsatt starkt resultat för verksamheten totalt, vilket möjliggör ytterligare investeringar i forskningsportföljen. Som ett resultat av dessa investeringar och en förväntan att "Övriga rörelseintäkter för andra halvåret 2022" kommer att motsvara nivån för första halvåret 2022 ligger prognosen för vinst per aktie oförändrad.

Viktiga milstolpar sedan föregående resultatrapport

-      Viktiga data: Positiva studieresultat för Farxiga mot HFpEF[9] (DELIVER), Imfinzi mot tidig NSCLC[10] (AEGEAN), eplontersen mot ATTRv-PN[11] (NEURO-TTRansform) och Ultomiris mot NMOSD[12] (CHAMPION-NMOSD). Fullständiga resultat från studien av Enhertu i DESTINY-Breast04 mot HER2[13]-låg bröstcancer, presenterades vid ASCO.

-      Viktiga godkännanden: Enhertu mot HER2-positiv bröstcancer (DESTINY-Breast03) i USA och EU; positivt CHMP[14]-utlåtande i EU för Tezspire mot allvarlig astma (NAVIGATOR), Lynparza[15] mot tidig bröstcancer (OlympiA) och Ultomiris mot gMG[16] (CHAMPION-MG).

-      Andra regulatoriska milstolpar: Prioriterad granskning i USA för Imfinzi mot gallvägscancer (TOPAZ-1) och Enhertu mot HER2-låg metastaserande bröstcancer (DESTINY-Breast04), prioriterad granskning i Kina för Koselugo mot NF1-PN[17].

Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca, säger:

"AstraZeneca hade ett starkt finansiellt första halvår 2022 med en utmärkt leverans från forskningsportföljen. Vi har offentliggjort data för flera olika läkemedel som har lett till förändrad behandlingspraxis, inklusive Enhertu mot bröstcancer, Farxiga mot hjärtsvikt och Ultomiris mot NMO-spektrumtillstånd.
Vi har gjort stora framsteg i vårt arbete att bekämpa covid-19. Vaxzevria uppskattas ha räddat över sex miljoner liv under första året efter lanseringen och Evusheld har skyddat hundratusentals personer med immunnedsättning så att de kunnat återvända till ett mer normalt liv. Evusheld fortsätter att påvisa aktivitet mot nya varianter.

Med tanke på det löpande resultatet för vår underliggande verksamhet och bidragen från våra läkemedel mot covid-19 uppdaterar vi vår prognos för helåret 2022. Detta har hjälpt oss att öka våra FoU-investeringar för ett spännande antal portföljmöjligheter som kan gynna patienter och driva på en långsiktig och hållbar tillväxt för vårt företag. Vi ser fram emot att kunna presentera resultaten av flera viktiga studier i sen fas i år och nästa år."

Riktlinjer

Bolaget uppdaterar prognosen för helåret 2022 på grund av styrkan i verksamheten totalt, de uppdaterade utsikterna för läkemedel mot covid-19, samt ökade investeringar i FoU för att driva på en långsiktig och hållbar tillväxt.

Totala intäkter förväntas öka med en "low twenties" procentsats (tidigare "high teens")

Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en "mid-to-high twenties" procentsats (oförändrad)

-      Tillväxten i fasta valutakurser innefattar bidraget för Vaxzevria för både helåret 2021 och 2022.

-      De totala intäkterna från covid-19-läkemedel förutses ligga relativt lika helåret 2021 (tidigare en nedgång med en "low-to-mid twenties" procentsats), där tillväxten på Evusheld kompenserar för en förväntad nedgång av försäljningen av Vaxzevria. Majoriteten av intäkterna från Vaxzevria under 2022 förväntas komma från initiala avtal.

-      Som tidigare meddelats förväntas bruttomarginalen från covid19-läkemedel bli lägre än genomsnittet för bolaget.

-      Rörelsekostnader från kärnverksamheten förväntas öka med en "mid-to-high teens" procentsats, delvis drivet av helårskostnaderna för integreringen av Alexion. (Tidigare prognos låg på en ökning med en "low-to-mid teens" procentsats. Uppdateringen är ett resultat av ökade FoU-kostnader efter positiva resultat från studier och ökade kostnader för att stötta nya lanseringar, inklusive Evusheld.)

-      Övriga rörelseintäkter under andra halvåret 2022 förväntas motsvara nivån för första halvåret 2022.

-      De totala intäkterna på tillväxtmarknaderna, inklusive Kina, förväntas växa med en "mid single"-siffrig procentsats för helåret 2022 (oförändrat). De totala intäkterna i Kina förväntas minska med en "mid single"-siffrig procentsats för helåret 2022 (oförändrat), primärt på grund av att NRDL-[18] och VBP-[19]programmen fortsätter att påverka olika läkemedel. Bolaget är fortsatt förvissat om de långsiktiga utsikterna för tillväxtmarknaderna, drivet av stor marknadsmöjlighet, bredare patienttillgång och en ökad mix av nya läkemedel.

-      En skattesats för kärnverksamheten på 18-22% (oförändrat).

AstraZeneca är fortsatt medvetet om och hanterar aktivt ökade risker kring covid-19, geopolitisk ovisshet samt osäkerhet i leveranskedjan som kan påverka resultatet. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta.

AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet "cautionary statements" i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Valutakurseffekter

Om valutakurserna för juli till december 2022 ligger kvar på samma nivå som de dagskurser som gällde 30 juni 2022, förväntar vi oss en "mid single"-siffrig negativ påverkan på de totala intäkterna för helåret 2022 (tidigare en "low single"-siffrig negativ påverkan) jämfört med fasta valutakurser och detta skulle medföra en "mid single"-siffrig negativ påverkan på vinsten per aktie för kärnverksamheten för helåret 2022, vilket tidigare meddelats.

Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av kommentarerna till tabell [18] i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Tabell 1: De totala intäkterna i korthet för andra kvartalet 2022

Förändring
%

Intäktstyp MUSD Utfall i fasta
valutakurser
Produkt-   10      32                   · 1 776 MUSD från
630 38 läkemedel som
försäljning förvärvats med
Alexion
Intäkter från         (20)                 · 100 MUSD för
samarbeten 141 (20) Enhertu (Q2 2021:
46MUSD)

  • 13 MUSD för
Tezspire (Q2 2021:
0 USD)
Totala intäkter 10      31                  
771 37
Sjukdomsområden MUSD Utfall i fasta
valutakurser
Onkologi    3     15                  · Goda resultat
810 20 inom viktiga
läkemedel och
regioner trots
lägre
diagnosfrekvens och
en negativ påverkan
i Kina från covid
-19-relaterade
nedstängningar
CVRM8    2     14                  ·   Farxiga hade
356 19 ytterligare ett
storsäljande
kvartal med 1
104MUSD i intäkter
under kvartalet
R&I    1                         · Tillväxt inom
395 (2) 1 Breztri och Fasenra
kompenserade en
nedgång för
Pulmicort på 30%
(28% i fasta
valutakurser),
primärt på grund av
påverkan från
implementeringen av
VBP och
nedstängningar på
grund av covid-19 i
Kina
V&I[20]             7                  · 455 MUSD från
981 12 Vaxzevria[21],
445MUSD från
Evusheld
  • Majoriteten av
intäkterna från
Vaxzevria från
initiala avtal.
Sällsynta    1       6                  · Varaktig tillväxt
sjukdomar8 801 12 för C5-franchisen,
inklusive en
fortsatt
konvertering till
Ultomiris mot PNH
och aHUS samt
lansering mot gMG i
USA
  • Om man exkluderar
en engångsjustering
för historisk
prissättning under
andra kvartalet,
som gynnade de
totala intäkterna
utanför USA, skulle
proforma
-intäktstillväxten
för Sällsynta
sjukdomar ha varit
2% (8% i fasta
valutakurser)
Övriga läkemedel          (17)                
427 (10)
Totala intäkter 10    31                 37
771
Regioner inkl. MUSD Utfall i fasta
Vaxzevria valutakurser
Tillväxtmarknader 2 792 (3) 1
- Kina 1 435 (6) (5) · Prispress i
samband med NRDL-
och VBP-programmen
  • Covid-19
-relaterade
nedstängningar
- Tillväxtmarknade 1 357 1 7
r exklusive Kina
USA 4 348 72 72
Europa 2 080 21 35
Etablerade 1 550 39 55
marknader
Totala intäkter 10 31 37
inkl. Vaxzevria 771
Regionerexkl. MUSD Utfall i fasta Bidrag från
Vaxzevria valutakurser läkemedel som
förvärvats med
Alexion
Tillväxtmarknader   2                                81 MUSD
603 7 11
- Kina   1                       
435 (6) (5)
- Tillväxtmarknade   1      31                        81 MUSD
r exkl. Kina 167 39
USA   4      72                   1 041 MUSD
348 72
Europa   1      43                      377 MUSD
952 59
Etablerade   1      39                      277 MUSD
marknader 412 56
Totala intäkter   10      41                   1776 MUSD
exkl. Vaxzevria 316 47

Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet andra kvartalet 2022

Mått Redovisat Redovisad Kärn Förändring i Kommentarer[22]
(MUSD eller %) förändring -verksamheten kärn
-verksamheten

Totala intäkter 10771 Utfall 31% 10771 Utfall 31% ·   Se tabell 1 och avsnittet
37% i fasta 37% i fasta "Totala intäkter" i detta
MUSD valutakurser MUSD valutakurser dokument för närmare detaljer
Brutto-marginal[23] 72% Utfall 83% Utfall 10% +  Tillägg av Alexion
(1procent 8% i fasta
-enhet) valutakurser +  Ökande mix från
(2procent Onkologiförsäljning
-enheter)
i fasta +  Positiv mixeffekt från
valutakurser fasning av covid-19-avtal

+  Positiv påverkan från
valutakursförändringar

-   Påverkan från NRDL och VBP
i Kina

-   Påverkan från
vinstdelningsarrangemang
(t.ex. Lynparza)

-   Redovisad bruttomarginal
påverkades av justeringar av
Alexion-lager till verkligt
värde

  • Valutakursfluktuationer kan
ge en positiv eller negativ
påverkan på bruttomarginalen
under kommande kvartal
FoU-kostnader 2546 Utfall 39% 2431 Utfall 35% +  Tillägg av Alexion
44% i fasta 40% i fasta
MUSD valutakurser MUSD valutakurser +  Ökade investeringar i
forskningsportföljen efter
godkännande av start av
ytterligare studier i sen fas

+  Engångsnedskrivning på
89MUSD (inkluderas i
redovisade siffror och mått
för kärnverksamheten) av en
förutbetald tillgång avseende
ett avbrutet samarbete med en
extern partner

+  Återföring av de gynnsamma
kostnadsfasningseffekterna som
redovisades under första
kvartalet 2022

  • Kvoten forsknings- och
utvecklingskostnader för
kärnverksamheten i förhållande
till totala intäkter uppgick
till 23% (Q2 2021: 22%)
Försäljnings- och 4681 Utfall 51% 3137 Utfall 27% +  Tillägg av Alexion
administrationskostnader 56% i fasta 33% i fasta
MUSD valutakurser MUSD valutakurser + 
Marknadsutvecklingsaktiviteter
för nyligen genomförda
lanseringar, inklusive
Evusheld

+  Kvoten försäljnings- och
administrationskostnader för
kärnverksamheten i förhållande
till totala intäkter uppgick
till 29% (Q2 2021: 30%)
Övriga rörelse 122 Utfall (5%) 112 Utfall (12%) · Inkluderar 61 MUSD från
-intäkter[24] (5%) i fasta (13%) i avyttringen av Plendil samt
MUSD valutakurser MUSD fasta intäkter från royalties och
valutakurser tidigare transaktioner
Rörelse-marginal 5% Utfall 31% Utfall 9% · Se kommentarer ovan om
(9procent 8% i fasta bruttomarginal och kostnader
-enheter) valutakurser
(9procent
-enheter)
i fasta
valutakurser
Summa finansnetto 293 Utfall (8%) 223 Utfall 1% +  Skuldfinansieringskostnader
10% i fasta 26% i fasta för Alexion
MUSD valutakurser MUSD valutakurser
-   Redovisade siffror
påverkades av lägre
diskontering av skulder
relaterade till förvärv
Skattesats (46%) Ej relevant 15% Utfall (8%) · En skattesats på 15% under
(9%) i fasta kvartalet speglade den
valutakurser geografiska mixen av vinster
och förmånliga justeringar av
tidigare års skatteskulder på
ett antal större marknader

  •    Variationer i skattesatsen
kan förväntas fortsätta under
kvartalen framöver
  • Förväntningarna för helåret
ligger kvar på 18-22%
Vinst per aktie 0,23 Utfall (45%) 1,72 Utfall 92% · Ytterligare information om
(46%) i 89% i fasta skillnader mellan redovisade
USD fasta USD valutakurser siffror och mått för
valutakurser kärnverksamheten framgår av
tabell [13] i den fullständiga
resultatrapporten på engelska.

Företags- och affärsutveckling

I maj 2022 ingick AstraZeneca ett licensavtal med RQ Biotechnologies Ltd om en forskningsportfölj med monoklonala antikroppar[25] i tidig utvecklingsfas inriktade på SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. Enligt avtalet förvärvade AstraZeneca en exklusiv världsomspännande licens att utveckla, tillverka och kommersialisera monoklonala antikroppar mot SARS-CoV-2.

I maj slutförde AstraZeneca också försäljningen av de kommersiella rättigheterna till Plendil på 35 marknader globalt, något som resulterade i en intäkt på 61MUSD som redovisas under "Övriga rörelseintäkter för kvartalet" i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

I juni 2022 ingick bolaget ett brett strategiskt samarbete med GRAIL, LLC om att utveckla och kommersialisera produktrelaterade diagnostiska tester för användning tillsammans med AstraZenecas terapier. Samarbetet kommer initialt att fokusera på framtagning av produktrelaterade diagnostiska tester för att identifiera patienter med hög risk för sjukdom i tidig fas, med planer att påbörja ett antal studier med flera olika indikationer under åren framöver. Avtalet omfattar också användningen av GRAIL:s teknik för att möjliggöra rekrytering av patienter med cancer i tidig fas till AstraZenecas kliniska studier.

I juli 2022 tillkännagav AstraZeneca ett avtal om att förvärva TeneoTwo, Inc., inklusive dess kliniska studie i fasI av CD19xCD3 T-cellsrekryterare, TNB-486, som för närvarande är under utvärdering mot recidiverande och refraktärt non-Hodgkins B-cellslymfom. AstraZeneca kommer att förvärva alla utestående aktier i TeneoTwo i utbyte mot en direkt betalning på 100MUSD så snart affären slutförs. Enligt avtalet kommer AstraZeneca att göra ytterligare villkorade FoU-relaterade delmålsbetalningar på upp till 805MUSD och ytterligare villkorade kommersiellt relaterade delmålsbetalningar på upp till 360MUSD till TeneoTwos aktieägare. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022.

Hållbarhet i sammandrag

Airfinity, ett fristående analysföretag för global hälsoinformation i realtid, uppskattar att AstraZenecas covid-19-vaccin har räddat över sex miljoner liv under perioden 8 december 2020 till 8 december 2021. Analysen baseras på data från Imperial College i London och publicerades i The Lancet (https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00320-6) i juni 2022.

Ledningsförändringar

AstraZeneca PLC tillkännagav i dag utnämningen av Michel Demaré som nominerad styrelseordförande. Hans utnämning följde av en robust successionsplaneringsprocess ledd av Philip Broadley i hans egenskap som senior oberoende Non-Executive Director.

Som tidigare har kommunicerats kommer AstraZenecas nuvarande styrelseordförande Leif Johansson att gå i pension i samband med bolagets årsstämma i april 2023. Michels utnämning träder i kraft omedelbart därefter, vilket möjliggör en ordnad överlämningsperiod under de kommande månaderna.

Michel utsågs till ledamot i AstraZenecas styrelse i september 2019 som en oberoende Non-Executive Director och är för närvarande ordförande i bolagets ersättningskommitté och medlem i revisionskommittén och nominerings- och styrningskommittén. Han är en Non-Executive Director för Vodafone Group Plc och Louis Dreyfus Int'l Holdings BV. Han är också ordförande för IMD Business School och ordförande för Nomoko AG.
 

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar i dag, 29 juli 2022, klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/).

Rapporteringskalender

Företaget kommer att publicera resultatet för de tre första kvartalen samt för det tredje kvartalet torsdagen den 10 november 2022.

Tabell 3: Forskningsportföljen i sammandrag sedan förra resultatrapporten

Status Läkemedel Indikation/Studie Status
Enhertu HER2-positiv Myndighetsgodkännande
bröstcancer (andra (USA, EU)
linjens behandling)
(DESTINY
-Breast03)
Myndighets Lynparza gBRCAm[29] Positivt CHMP
-godkännande bröstcancer -utlåtande (EU)
eller (adjuvant)
annan (OlympiA)
reglerings
-åtgärd
Tezspire Svår astma Positivt CHMP
(NAVIGATOR) -utlåtande (EU)
Ultomiris gMG Positivt CHMP
(CHAMPION -utlåtande (EU)
-MG)
Ultomiris Subkutan, PNH[30] Myndighetsgodkännande
och aHUS[31] (USA)
Imfinzi Gallvägscancer Prioriterad
(TOPAZ-1) granskning (USA),
registreringsansökan
(EU)
Enhertu HER2-låg bröstcancer Prioriterad
(tredje granskning (USA),
linjens behandling) registreringsansökan
(DESTINY (EU,
-Breast04) JAPAN)
Enhertu HER2-positiv Registreringsansökan
bröstcancer (andra (KINA)
linjens behandling)
(DESTINY
-Breast03)
Registrerings- PT027 Astma Registreringsansökan
(MANDALA/DENALI) (USA)
ansökningar
eller godkända
ansökningar
Evusheld Covid-19 Registreringsansökan
(PROVENT, (JAPAN)
TACKLE)
Soliris gMG Registreringsansökan
(KINA)
Koselugo NF1-PN (SPRINT) Prioriterad
granskning (KINA)
Imfinzi NSCLC (neoadjuvant) Nådde det samprimära
(AEGEAN) målet
(pCR)
Övergripande camizestrant HR+[32]/HER2-negativ Snabbfilsstatus (USA)
resultat från bröstcancer
fas (SERENA-6)
III-studier och
andra händelser
Farxiga HFpEF Nådde det primära
(DELIVER) målet
Eplontersen ATTRv-PN (NEURO Nådde de samprimära
-TTRansform) målen
Ultomiris NMOSD (CHAMPION Nådde det primära
-NMOSD) målet

Tabell 4: Forskningsportföljen - förväntade större nyheter från forskningsportföljen

Tidplan Läkemedel Indikation/Studie Status
H2 2022 Tagrisso NSCLC (adjuvant) Myndighetsbeslut (JAPAN)
(ADAURA)
Imfinzi Levercancer Övergripande resultat
(lokoregional)
(EMERALD-1)
Imfinzi NSCLC (inoperabel, Övergripande resultat
stadium III)
(PACIFIC-2)
Imfinzi NSCLC (första Övergripande resultat
linjens
behandling)
(PEARL)
Imfinzi Gallvägscancer Myndighetsbeslut
(TOPAZ-1)
Imfinzi +/- Levercancer Myndighetsbeslut
(första linjens
tremelimumab behandling)
(HIMALAYA)
Imfinzi +/- NSCLC (första Myndighetsbeslut
linjens
tremelimumab behandling)
(POSEIDON)
Lynparza gBRCAm bröstcancer Myndighetsbeslut (JAPAN)
(adjuvant)
(OlympiA)
Lynparza Prostatacancer Registreringsansökan
(första linjens (USA), myndighetsbeslut
behandling)
(PROpel)
Enhertu HER2-positiv Övergripande resultat,
bröstcancer registreringsansökan
(tredje
linjens
behandling)
(DESTINY
-Breast02)
Enhertu HER2-positiv Myndighetsbeslut
bröstcancer (andra
linjens
behandling)
(DESTINY
-Breast03)
Enhertu HER2-låg Myndighetsbeslut,
bröstcancer registreringsansökan
(tredje linjens (KINA)
behandling)
(DESTINY-Breast04)
Enhertu HER2-positiv Myndighetsbeslut (EU)
magsäckscancer
(andra
linjens
behandling)
(DESTINY
-Gastric01)
Enhertu HER2m NCSLC (andra Myndighetsbeslut
linjens
behandling+)
(DESTINY-Lung01)
Calquence CLL[33] (ELEVATE Myndighetsbeslut (JAPAN)
-TN)
capivasertib HR+/HER2-negativ Övergripande resultat
bröstcancer
(första
linjens
behandling)
(CAPItello-291)
Farxiga HFpEF (DELIVER) Registreringsansökan
Forxiga CKD[34] (DAPA-CKD) Myndighetsbeslut (KINA)
eplontersen ATTRv-PN (NEURO Registreringsansökan
-TTRansform) (USA)
Fasenra EoE[35] (MESSINA) Övergripande resultat
Tezspire Svår astma Myndighetsbeslut
(NAVIGATOR)
PT027 Astma Myndighetsbeslut (USA)
(MANDALA/DENALI)
nirsevimab RSV[36] Registreringsansökan
(MELODY/MEDLEY) (USA), myndighetsbeslut
(EU)
Evusheld Covid-19 Registreringsansökan
(PROVENT/TACKLE) (KINA)
Evusheld Covid-19, Myndighetsbeslut
poliklinisk
behandling

(TACKLE)
Vaxzevria Covid-19 Registreringsansökan
(USA)
Soliris Guillain-Barrés Övergripande resultat
syndrom
Ultomiris gMG (CHAMPION-MG) Myndighetsbeslut
Ultomiris Subkutan, PNH och Myndighetsbeslut (EU)
aHUS
Ultomiris NMOSD (CHAMPION Registreringsansökan
-NMOSD)
Koselugo NF1-PN (SPRINT) Myndighetsbeslut (JAPAN)
H1 2023 Tagrisso EGFRm[37] NSCLC Övergripande resultat
(första linjens
behandling)
(FLAURA2)
Tagrisso EGFRm NSCLC Övergripande resultat
(inoperabel
stadium III)
(LAURA)
Imfinzi Cancer i Övergripande resultat
urinblåsan
(muskelinvasiv)
(NIAGARA)
Imfinzi Cancer i Övergripande resultat
urinblåsan (första
linjens
behandling) (NILE)
Imfinzi NSCLC Övergripande resultat
(neoadjuvant)
(AEGEAN)
Imfinzi NSCLC (inoperabel, Registreringsansökan
stadium III)
(PACIFIC-2)
Imfinzi Levercancer Registreringsansökan
(lokoregional)
(EMERALD-1)
Imfinzi Levercancer Övergripande resultat,
(adjuvant) registreringsansökan
(EMERALD-2)
Imfinzi NSCLC (första Registreringsansökan
linjens
behandling)
(PEARL)
Imfinzi SCLC i begränsat Övergripande resultat
stadium (ADRIATIC)
Lynparza gBRCAm[38] Registreringsansökan
bröstcancer (KINA)
(adjuvant)
(OlympiA)
Lynparza Äggstockscancer Myndighetsbeslut (KINA)
(första linjens
behandling) (PAOLA
-1)
Lynparza + Äggstockscancer Övergripande resultat
Imfinzi (första linjens
behandling) (DUO
-O)
Enhertu HER2-låg Övergripande resultat
bröstcancer (andra
linjens
behandling)
(DESTINY-Breast06)
capivasertib HR+/HER2-negativ Registreringsansökan
bröstcancer
(första
linjens
behandling)
(CAPItello-291)
Dato-DXd NSCLC (tredje Övergripande resultat,
linjens registreringsansökan
behandling)
(TROPION-Lung01)
roxadustat Anemi från Övergripande resultat
myelodysplastiskt
syndrom
Fasenra EoE (MESSINA) Registreringsansökan
nirsevimab RSV Registreringsansökan
(MELODY/MEDLEY) (JAPAN, KINA)
danicopan PNH med Övergripande resultat
extravaskulär
hemolys
H2 2023 Tagrisso EGFRm NSCLC Registreringsansökan
(första linjens
behandling)
(FLAURA2)
Tagrisso EGFRm NSCLC Registreringsansökan
(inoperabel
stadium III)
(LAURA)
Imfinzi Gallvägscancer Registreringsansökan
(TOPAZ-1) (KINA)
Imfinzi Cancer i Registreringsansökan
urinblåsan
(muskelinvasiv)
(NIAGARA)
Imfinzi Cancer i Registreringsansökan
urinblåsan (första
linjens
behandling) (NILE)
Imfinzi Levercancer Registreringsansökan
(lokoregional) (KINA)
(EMERALD-1)
Imfinzi NSCLC  Registreringsansökan
(neoadjuvant)
(AEGEAN)
Imfinzi SCLC (begränsat Registreringsansökan
stadium)
(ADRIATIC)
Lynparza + Endometriecancer Övergripande resultat
Imfinzi (första linjens
behandling) (DUO
-E)
Calquence CLL (ACE-CL-311) Övergripande resultat
Calquence MCL[39] (första Övergripande resultat
linjens
behandling)
(ECHO)
capivasertib TNBC[40] (lokalt Övergripande resultat,
avancerad/met.) registreringsansökan
(CAPItello-290)
camizestrant HR+/HER2-negativ Övergripande resultat
bröstcancer
(SERENA
-6)
Farxiga Hjärtinfarkt (DAPA Övergripande resultat
-MI)
Fasenra EGPA[41] (MANDARA) Övergripande resultat
Fasenra HES[42] (NATRON) Övergripande resultat
Soliris gMG Myndighetsbeslut (KINA)
Koselugo NF1-PN (SPRINT) Myndighetsbeslut (KINA)
ALXN1840 Wilsons sjukdom Registreringsansökan
danicopan PNH med Registreringsansökan
extravaskulär
hemolys

[1] Fasta valutakurser. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på förändringar i kursen för utländsk valuta mellan respektive period 2022 och 2021. Nyckeltal i fasta valutakurser överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.
[2] Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK-anpassade International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards (IFRS:s) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) samt International Accounting Standards såsom dessa antagits av EU.
[3] Vinst per aktie.
[4] Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten har korrigerats för att utesluta vissa poster. Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på poster avseende förvärvet av Alexion, amortering av immateriella tillgångar, nedskrivningar, omstruktureringskostnader och, som tidigare nämnts, kostnader avseende en juridisk uppgörelse med Chugai Pharmaceutical Co. Ltd som lett till en betalning på 775 MUSD under andra kvartalet 2022. En fullständig avstämning av redovisad vinst per aktie och vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell [12 och 13] i avsnittet Ekonomiskt resultat i den fullständiga resultatrapporten på engelska.
[5 ]För helåret 2022 ingår Totala intäkter från Koselugo i Sällsynta sjukdomar (helåret 2021: Onkologi) medan Totala intäkter från Andexxa ingår i Bioläkemedel: CVRM (helåret 2021: Sällsynta sjukdomar). Tillväxttakten som redovisas för respektive sjukdomsområde har beräknats som om dessa förändringar hade implementerats under helåret 2021.
[6 ]R&I - Andningsvägar och immunologi.
[7 ]CVRM - Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar.
[8 ]Tillväxttakten för halvåret och andra kvartalet 2022 för läkemedel som förvärvats med Alexion har beräknats på proforma-basis jämfört med siffror för motsvarande period föregående år så som redovisats av Alexion. Tillväxttakten som visas totalt för sjukdomsområdena Sällsynta sjukdomar och CVRM innefattar dessa proforma-justeringar.
[9 ]HFpEF - hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.
[10 ]NSCLC - icke-småcellig lungcancer.
[11 ]ATTRv-PN - hereditär transtyretin-medierad amyloid polyneuropati.
[12 ]NMOSD - neuromyelitis optica spectrum disorder, NMO-spektrumtillstånd.
[13 ]HER2 - Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2.
[14 ]CHMP - kommittén för humanläkemedel.
[15 ]AstraZeneca samarbetar med MSD (Merck & Co., Inc. i USA och Kanada) om att utveckla och kommersialisera Lynparza.
[16 ]gMG - generaliserad myastenia gravis.
[17 ]NF1-PN - neurofibromatos typ 1 plexiform neurofibrom.
[18 ]NRDL - Kinas nationella lista över subventionsberättigade läkemedel.
[19 ]VBP - Volymbaserat inköpsprogram i Kina.
[20 ]V&I - Vaccin och immunterapier.
[21 ]Vaxzevria är AstraZenecas varumärke för bolagets leveranser av AstraZenecas covid-19-vaccin. I de finansiella tabellerna i denna rapport innefattar Totala intäkter för Vaxzevria samarbetsintäkter från licenstagare som tillverkar och tillhandahåller AstraZenecas covid 19-vaccin under egna varumärken.
[22 ]I tabell 2 anger plus- och minustecknen "+ / -" riktningen på påverkan för den post som diskuteras. Ett plus bredvid en FoU-kostnadskommentar betyder att posten ökat FoU-kostnaderna jämfört med föregående år.
[23 ]Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten och tillhörande kostnader, och speglar därför de underliggande resultaten för produktförsäljningen.
[24 ]I de fall AstraZeneca inte behåller ett betydande löpande intresse i potentiella eller lanserade läkemedel redovisas intäkter från avyttringar i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets delårsrapport.
[25 ]mAbs - monoklonala antikroppar.
[26  ]gBRCAm - ärftlig mutering av bröstcancergen.
[27  ]PNH - paroxysmal nokturn hemoglobinuri.
[28  ]aHUS - atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom.
[29  ]HR+ - hormonreceptorpositiv.
[33  ]CLL - kronisk lymfatisk leukemi.
[34  ]CKD - kronisk njursjukdom.
[35  ]EoE - eosinofil esofagit.
[36  ]RSV - respiratoriskt syncytialvirus.
[37  ]EGFRm - epidermal tillväxtfaktorreceptor, muterad.
[38  ]gBRCAm - ärftlig mutering av bröstcancergen.
[39  ]MCL - mantelcellslymfom.
[40  ]TNBC - Trippelnegativ bröstcancer.
[41  ]EGPA - eosinofil granulomatos med polyangit.
[42  ]HES - hypereosinofilt syndrom.