19:23:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Halvårsutdelning AZN 9.64
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Halvårsutdelning AZN 20.69
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Halvårsutdelning AZN 9.49
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Halvårsutdelning AZN 18
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Halvårsutdelning AZN 7.72
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Halvårsutdelning AZN 15.76
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.87
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Halvårsutdelning AZN 18.32
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Halvårsutdelning AZN 8.49
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-28 Halvårsutdelning AZN 17.46
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-09 Halvårsutdelning AZN 7.92
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-15 Halvårsutdelning AZN 14.97
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Halvårsutdelning AZN 7.4
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-16 Halvårsutdelning AZN 16.57
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Halvårsutdelning AZN 7.81
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-02-18 Halvårsutdelning AZN 16.26
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.71
2015-07-30 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Halvårsutdelning AZN 15.62
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Halvårsutdelning AZN 6.2
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Halvårsutdelning AZN 12.41
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Halvårsutdelning AZN 5.92
2013-08-01 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-01 Analytiker möte 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-13 Halvårsutdelning AZN 12.08
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-25 Analytiker möte 2012
2012-08-08 Halvårsutdelning AZN 6.26
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-15 Halvårsutdelning AZN 13.21
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 Halvårsutdelning AZN 5.33
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-02 Halvårsutdelning AZN 11.99
2011-01-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-04 Halvårsutdelning AZN 5.12
2010-07-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-03 Halvårsutdelning AZN 12.43
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-05 Halvårsutdelning AZN 4.41
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-30 Årsstämma 1
2009-02-04 Halvårsutdelning AZN 12.02
2008-08-06 Halvårsutdelning AZN 3.34
2008-02-06 Halvårsutdelning AZN 8.61
2007-08-08 Halvårsutdelning AZN 3.49
2007-02-07 Halvårsutdelning AZN 8.6
2006-08-09 Halvårsutdelning AZN 3.6
2006-02-08 Halvårsutdelning AZN 7.02
2005-08-10 Halvårsutdelning AZN 2.99
2005-02-09 Halvårsutdelning AZN 4.497
2004-08-11 Halvårsutdelning AZN 2.2
2004-02-18 Halvårsutdelning AZN 3.91
2003-08-20 Halvårsutdelning AZN 2.07
2003-02-19 Halvårsutdelning AZN 3.99
2002-08-21 Halvårsutdelning AZN 2.21
2002-02-20 Halvårsutdelning AZN 5.01
2001-08-22 Halvårsutdelning AZN 2.44
2001-02-21 Halvårsutdelning AZN 4.49
2000-09-04 Halvårsutdelning AZN 2.1
2000-03-08 Halvårsutdelning AZN 4.01
1999-09-06 Halvårsutdelning AZN 1.89
1999-04-01 Split AZN 1:0.5045
1997-05-26 Split AZN 1:2
1993-06-14 Split AZN 1:5
1987-06-04 Split AZN 1:2

Beskrivning

LandStorbritannien
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AstraZeneca är ett globalt läkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.
2023-07-28 08:00:39

Resultat för första halvåret samt andra kvartalet 2023

Starka intäkter och vinsttillväxt per aktie återspeglar tillväxttakten i de senaste lanseringarna och ett stabilt kommersiellt genomförande

Intäkter och vinst per aktie - sammanfattning

H1 2023 Q2 2023

Förändring % Förändring %

MUSD Utfall i fasta MUSD Utfall i fasta

valuta- valuta-

kurser[1] kurser
- Produktförsäljning 21 (1) 3 10 2 5
448 882
- Alliansintäkter[2] 627 >2x >2x 341 >2x >2x

- Samarbetsintäkter2 220 (16) (15) 193 Ej relevant Ej relevant

Totala intäkter 22 1 4 11 6 9
295 416
Totala intäkter 21 12 16 11 14 17
exklusive covid-19 961 237
Redovisad[3] vinst 2.34 >4x >6x 1.17 >5x >9x
per aktie (EPS[4]) USD USD
Vinst per aktie för 4.07 13 21 2.15 25 38
USD USD
kärnverksamheten[5]

Ekonomiskt resultat (Siffrorna avser första halvåret 2023 om inte annat anges, tillväxttal i fasta valutakurser)

-      Totala intäkter 22 295MUSD, en ökning med 4% trots en nedgång på 2 181MUSD från covid-19-läkemedel[6]

-      Exklusive covid-19-läkemedel ökade de totala intäkterna med 16% och produktförsäljningen ökade med 15%

-      De totala intäkterna från läkemedel inom Onkologi ökade med 22%, CVRM[7] med 20%, R&I[8] med 10% och Sällsynta sjukdomar med 12%

-      Bruttomarginalen för kärnverksamheten[9] på 83%, upp tre procentenheter, återspeglar minskningen i försäljning av covid-19-läkemedel med lägre marginal, produktionskostnaden under tidigare perioder samt den pågående mixförskjutningen till fler specialläkemedel

-      Under andra kvartalet 2023 innefattade Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten den tidigare meddelade positiva inverkan på resultatet på 712 MUSD avseende en uppdatering av de avtalsmässiga förhållandena för Beyfortus (nirsevimab)

-      Vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 21% till 4,07USD. En halvårsutdelning bibehölls på 0,93 USD (71,8 pence, 9,64 SEK)

-      Detta bekräftar prognosen för de totala intäkterna och vinsten per aktie för kärnverksamheten för helåret 2023

Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca, säger:

"Vart och ett av våra icke-covid-19-terapiområden hade en tvåsiffrig intäktstillväxt, där åtta läkemedel levererade över en miljard USD i intäkter för första halvåret, vilket tydligt visar på styrkan i vår verksamhet. Flera läkemedel, inklusive Ultomiris, Imfinzi/Imjudo och Farxiga, växte snabbt med ökade intäkter på 64%, 57% och 40% jämfört med föregående år.

Vår portföljtillväxt fortsätter med åtta positiva viktiga studier för våra onkologiläkemedel hittills i år och vi är stärkta av det positiva resultatet från TROPION-Lung01, den första viktiga prövningen av datopotamab deruxtecan. Vi ser fram emot att dela med oss av datan till det medicinska samfundet vid en kommande läkarkongress och fortsätter att registrera den hos tillsynsmyndigheterna.

Slutligen, som en del i vårt flaggskeppsprogram för hållbarhet, Ambition Zero Carbon, har vi tillkännagett en investering på 400miljoner USD i AZ Forest, och vi ökar därmed vår satsning till att plantera 200 miljoner träd senast 2030."

Viktiga uppnådda milstolpar sedan det senaste resultatet tillkännagavs

-      Viktiga positiva resultat: Datopotamab deruxtecan mot lungcancer (TROPION-Lung01), Tagrisso mot NSCLC[10] (FLAURA2), Lynparza + Imfinzi mot endometriecancer (DUO-E), Imfinzi mot magcancer/gastroesofageal cancer (MATTERHORN)

-      Viktiga myndighetsgodkännanden: Godkännanden i USA för Lynparza mot BRCA-muterad prostatacancer (PROpel), Farxiga mot HF[11] oavsett ejektionsfraktion (DELIVER) samt Beyfortus för förebyggande av RSV[12]; godkännanden i EU för Ultomiris mot NMOSD[13]; godkännanden i Kina för Enhertu mot metastaserad HER2[14]-låg bröstcancer, Soliris mot gMG[15] och Koselugo mot neurofibromatos

-      Övriga milstolpar: Capivasertib i kombination med Faslodex beviljades prioriterad granskning i USA mot framskriden HR[16]-positiv bröstcancer

Riktlinjer

Bolaget bekräftar prognosen för helåret 2023 i fasta valutakurser baserat på de genomsnittliga valutakurserna under 2022.

Totala intäkter förväntas öka med en "low-to-mid single"-siffrig procentsats

Exklusive covid-19-läkemedel förväntas de totala intäkterna öka med en "low double"-siffrig procentsats

Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en "high single"-siffrig till "low double"-siffrig procentsats.

-      De totala intäkterna från covid-19-läkemedel (Vaxzevria[17] och covid-19 mAbs[18]) förväntas minska avsevärt under helåret 2023

-      Totala intäkter från Kina förväntas återgå till tillväxt och öka med en "low-to-mid single"-siffrig procentsats (tidigare "low single"-siffrig procentsats) för helåret 2023

-      Alliansintäkter och Samarbetsintäkter förväntas båda att öka[19], drivet av en fortsatt tillväxt för våra samarbetsläkemedel och framgångsbaserade milstolpar

-      Rörelsekostnader för kärnverksamheten förväntas öka med en "low-to-mid single"-siffrig procentsats, drivet av investeringar i nyligen genomförda lanseringar och godkännande av start för nya studier efter framgångar i forskningsportföljen

-      Skattesatsen för kärnverksamheten förväntas ligga på mellan 18 och 22%

AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Cautionary Statements i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Valutakurseffekter

Om valutakurserna för juli till december 2023 ligger kvar på samma nivå som de genomsnittliga kurser vi sett under juni 2023, förväntar vi oss att de totala intäkterna för helåret 2023 får en "low single"-siffrig negativ påverkan jämfört med fasta valutakurser och vinsten per aktie för kärnverksamheten får en "low-to-mid single"-siffrig negativ påverkan (tidigare en "low single"-siffrig negativ påverkan).

.

Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av tabell 19 i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Tabell 1: De totala intäkterna i korthet andra kvartalet 2023

Förändring %

Intäktstyp MUSD Utfall i fasta
valuta-
kurser
Produktförsäljning 10 2 5
882 · Tvåsiffrig tillväxt
i fasta valutakurser
inom Onkologi, CVRM, R&I
och Sällsynta sjukdomar
Alliansintäkter 341 >2x >2x

 • 255MUSD för Enhertu
(Q2 2022: 100 MUSD)
 • 62MUSD för Tezspire
(Q2 2022: 13MUSD)
 • Se tabell 6 i den
fullständiga
resultatrapporten på
engelska för närmare
detaljer
Samarbetsintäkter 193 Ej Ej relevant
relevant · 180MUSD för covid-19
mAbs i licensbetalning
från Serum Institute of
India Pvt. Ltd. (SII)
 • Se tabell 7 i den
fullständiga
resultatrapporten på
engelska för närmare
detaljer
Totala intäkter 11 6 9
416 · Exklusive covid-19
-läkemedel ökade de
totala intäkterna för
andra kvartalet 2023 med
14% (17% i fasta
valutakurser)
Terapiområden MUSD Utfall % i fasta
valuta
-kurser

Onkologi 4 646 22 25
 • Starkt resultat inom
viktiga läkemedel och
regioner
 • Inga försäljnings-
eller
registreringsrelaterade
milstolpar från Lynparza
under kvartalet eller
motsvarande period
föregående år
CVRM 2 682 14 18
 • Farxiga upp 37% (41%
i fasta valutakurser),
Lokelma upp 51% (55% i
fasta valutakurser),
roxadustat upp 42% (51%
i fasta valutakurser),
Brilinta ned 5% (3% i
fasta valutakurser)
Andningsvägar och 1 547 11 14
immunologi · Fasenra upp 15% (16%
i fasta valutakurser),
Breztri upp 75% (79% i
fasta valutakurser).
Saphnelo och Tezspire
fortsätter att växa
snabbt under
lanseringsfasen
V&I[20] 278 (72) (71)
 • Covid-19 mAbs:
180MUSD från
samarbetsintäkter,
-1MUSD
produktförsäljning (Q2
2022: 445 MUSD)
 • Vaxzevria: 0USD (Q2
2022: 455 MUSD)
Sällsynta 1 953 8 10
sjukdomar · Ultomiris upp 64%
(66% i fasta
valutakurser),
motverkades delvis av en
nedgång för Soliris på
21% (19% i fasta
valutakurser)
 • Strensiq upp 24%
(25% i fasta
valutakurser) speglar en
stark patientefterfrågan
och geografisk expansion
Övriga läkemedel 311 (27) (23)
 • Nexium generisk
konkurrens i Japan
Totala intäkter 11 6 9
416
Regionerinkl. MUSD Utfall % i fasta
covid-19 valuta
-kurser
%
USA 4 782 10 10

Tillväxtmarknader 3 115 12 19

- Kina 1 441           7
-
- Tillväxtmarknader 1 674 23 32
exklusive Kina
Europa 2 211 6 6

Etablerade 1 308 (16) (9)
marknader
Totala intäkter 11 6 9
inkl. covid-19 416
Regionerexkl. MUSD Utfall % i fasta
Covid-19 valuta
-kurser
%
USA 4 782 17 17

Tillväxtmarknader 2 938 13 21

- Kina 1 441 1 7
 • Tillväxt för fjärde

kvartalet i följd i
fasta valutakurser
- Tillväxtmarknader 1 497 28 39
exklusive Kina
Europa 2 208 18 18

Etablerade 1 309 1 8
marknader
Totala intäkter 11 14 17
exkl. covid-19 237

Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet andra kvartalet 2023

Mått Redovisat Redovisad Kärnverk Förändring i Kommentarer[21]
förändring -samheten kärnverk
-samheten

Totala intäkter 11416 Utfall 6% 11416 Utfall 6%
9% i fasta 9% i fasta · Exklusive covid-19
MUSD valutakurser MUSD valutakurser -läkemedel ökade de totala
intäkterna för andra kvartalet
2023 med 14% (17% i fasta
valutakurser)

 • Se tabell 1 och avsnittet
Totala intäkter i detta
dokument för närmare detaljer
Brutto-marginal 82% Utfall 82% Stabilt +    Ökande mix från
+10procent utfall försäljning av läkemedel inom
-enheter Onkologi och Sällsynta
+12procent +2procent sjukdomar
-enheter -enheter i
i fasta fasta +    Minskande mix från
valutakurser valutakurser försäljning av Vaxzevria

-    Ökande produktmix med
vinstdelningsarrangemang, där
AstraZeneca bokför
produktförsäljning och
redovisar en kostnad i
COGS[22] för vinstandelen som
ska betalas till partnern

 • Variationer i
bruttomarginal kan förväntas
mellan perioderna på grund av
produkters säsongsbundenhet,
valutakursfluktuationer,
kostnadsinflation och andra
effekter
FoU-kostnader 2667 Utfall 5% 2568 Utfall 6% +    Ökad investering i
7% i fasta 8% i fasta portföljen
MUSD valutakurser MUSD valutakurser
 • Kvoten forsknings- och
utvecklingskostnader för
kärnverksamheten i förhållande
till totala intäkter uppgick
till 22% (Q2 2022: 23%)
 • Årsjämförelserna kan
påverkas av skillnader i
kostnadsfasning drivet av
studiestarter och
genomföranden
Försäljnings- och 4986 Utfall 6% 3296 Utfall 5% +   
administrationskostnader 8% i fasta 8% i fasta Marknadsutvecklingsaktiviteter
MUSD valutakurser MUSD valutakurser för nyligen genomförda
lanseringar

+    Redovisade försäljnings-
och administrationskostnader
påverkades av ökade kostnader
för juridiska uppgörelser,
inklusive en kostnad på
510MUSD för avsättningar
avseende en juridisk
uppgörelse under andra
kvartalet 2023 (se not 6 i den
fullständiga resultatrapporten
på engelska)

 • Kvoten försäljnings- och
administrationskostnader för
kärnverksamheten i förhållande
till totala intäkter uppgick
till 29% (Q2 2022: 29%)
 • Årsjämförelserna kan
påverkas av skillnader i
kostnadsfasning
Övriga rörelse-intäkter 784 Utfall >6x 784 Utfall >6x +    Övriga rörelseintäkter
och -kostnader[23] >6x i fasta >6x i fasta för kärnverksamheten
MUSD valutakurser MUSD valutakurser innefattar ett positivt
resultat på 712MUSD från en
uppdatering av de
avtalsmässiga förhållandena
för Beyfortus (nirsevimab)
Rörelse-marginal 22% Utfall 38% Utfall
+17procent +6procent · Se kommentarer ovan om
-enheter -enheter bruttomarginal, kostnader och
+19procent +8procent övriga rörelseintäkter
-enheter -enheter i · Övriga rörelseintäkter
i fasta fasta bidrog med sju procentenheter
valutakurser valutakurser till rörelsemarginalen under
andra kvartalet 2023
Summa finansnetto -367 Utfall 25% -262 Utfall 17% +    Högre rörlig ränta och
17% i fasta 4% i fasta utfärdanden av obligationer,
MUSD valutakurser MUSD valutakurser delvis uppvägt av högre
erhållen ränta för
kassatillgodohavanden

+    Redovisade siffror
påverkades också av minskning
avseende uppräkningen av
skulder relaterade till
förvärv
Skattesats 13% Ej relevant 17% Utfall +2
procent · Variationer i skattesatsen
-enheter kan förväntas mellan
+2 procent perioderna
-enheter
i fasta
valutakurser
Vinst per aktie 1,17 USD Utfall >5x 2,15 USD Utfall 25%
>9x i fasta 38% i fasta · Ytterligare information om
valutakurser valutakurser skillnader mellan redovisade
siffror och mått för
kärnverksamheten framgår av
tabell 14 i den fullständiga
resultatrapporten på engelska

Tabell 3: Forskningsportföljen i sammandrag efter tillkännagivandet av tidigare resultat

Status Läkemedel Indikation/Studie Status
Myndighets Lynparza Prostatacancer Myndighetsgodkännande
-godkännande (första linjens (USA)
eller behandling) (PROpel)
annan
reglerings
-åtgärd
Enhertu HER2-låg Myndighetsgodkännande
bröstcancer (KINA)
(tredje
linjens
behandling)
(DESTINY
-Breast04)
Farxiga HFpEF[24] Myndighetsgodkännande
(DELIVER) (USA)
Xigduo Diabetes typ 2 Myndighetsgodkännande
(XR-beredning) (KINA)
Beyfortus RSV Myndighetsgodkännande
(MELODY/MEDLEY) (USA)
Ultomiris NMOSD - NMO Myndighetsgodkännande
-spektrumtillstånd (EU, JAPAN)

Koselugo NF1-PN[25] Myndighetsgodkännande
(pediatriskt) (KINA)
(SPRINT)
Soliris Generaliserad Myndighetsgodkännande
myastenia gravis (KINA)
Soliris gMG (refraktärt, Myndighetsgodkännande
barn och (EU)
ungdomar)
Registrerings Enhertu HER2-positiv Registreringsansökan
-ansökningar bröstcancer (tredje (USA)
eller linjens behandling)
godkända (DESTINY
ansökningar -Breast02)
capivasertib HR+/HER2-negativ Registreringsansökan
bröstcancer (USA, EU,
(andra JAPAN), prioriterad
linjens granskning
behandling) (USA)
(CAPItello-291)
Fasenra Okontrollerad Registreringsansökan
astma (MIRACLE) (KINA)
Beyfortus RSV Registreringsansökan
(MELODY/MEDLEY) och
prioriterad
granskning (KINA)
danicopan PNH[26] med Registreringsansökan
EVH[27] (USA, JAPAN)
Övergripande Tagrisso EGFRm[28] NSCLC Nådde det primära
resultat från (första linjens målet
fas behandling) (FLAURA2)
III-studier
och
andra
händelser
Lynparza + Endometriecancer Nådde dubbelt primärt
Imfinzi (första linjens mål
behandling) (DUO
-E)
Platinaresistent Nådde inte det
Lynparza + eller -refraktär primära målet
cediranib äggstockscancer
(GY005)
Imfinzi Resecerbara och Viktigt sekundärt
lokalt effektmått
framskridna uppnått (pCR[29])
magcancrar i
tidig fas
(MATTERHORN)
datopotamab NSCLC (andra och Nådde dubbelt primärt
deruxtecan tredje linjens mål (PFS[30])
behandling)
(TROPION-Lung01)

Kommande katalysatorer i forskningsportföljen

För en tabell över förväntade tidpunkter för viktiga resultat från studier, vänligen se sidan 2 i Clinical Trials Appendix, tillgänglig på www.astrazeneca.com/investor-relations.html.
 

Övriga portföljuppdateringar

Det kliniska utvecklingsprogrammet för brazikumab mot inflammatoriska tarmsjukdomar har avbrutits efter en granskning av brazikumabs utvecklingstid.
 

En fas III-studie för Fasenra mot bullös pemfigoid har avbrutits på grund av futilitet (effektivitet).
 

Tabell 4: Studier i fas III som inletts efter 1 januari 2023

Läkemedel Namn på studie Indikation
datopotamab AVANZAR NSCLC (första linjens
deruxtecan behandling)
TROPION Icke-skivepitel-NSCLC
-Lung07 (första linjens
behandling)
camizestrant CAMBRIA-1 HR-positiv/HER2-negativ
adjuvant bröstcancer
Tezspire CROSSING Eosinofil esofagit
AZD3152 SUPERNOVA Covid-19-profylax
Ultomiris ARTEMIS Akut njurskada efter
hjärtkirurgi
Lindrig till måttlig
Breztri LITHOS astma
pMDI31[31] HFO1234ze Mukociliär rening hos
-portfölj friska frivilliga
pMDI31 HFO1234ze Välkontrollerad eller
-portfölj delvis kontrollerad
astma

Företags- och affärsutveckling

Så som meddelades i april 2023 ersattes de avtalsmässiga förhållandena mellan AstraZeneca och Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) angående framtida försäljning av Beyfortus (nirsevimab) i USA med ett royaltyförhållande mellan Sanofi och Sobi. Som ett resultat har ett krav avseende AstraZenecas framtida skyldigheter gentemot Sobi eliminerats från AstraZenecas rapport om finansiell ställning för kvartalet och AstraZeneca har redovisat ett positivt resultat på 712MUSD som Övriga rörelseintäkter för kärnverksamheten.
 

I juni 2023 ingick AstraZeneca ett exklusivt options- och licensavtal med Quell Therapeutics om att utveckla flera konstruerade T-regulatoriska cellterapier som har potential som kurativ behandling mot diabetes typ 1 och indikationer på inflammatoriska tarmsjukdomar.
 

I juli 2023 utvidgade AstraZeneca och Ionis Pharmaceuticals Inc. deras befintliga samarbete om eplontersen till att även inkludera Latinamerika. AstraZeneca kommer att betala Ionis 20 miljoner USD för rätten att kommersialisera eplontersen i denna region.
 

I juli 2023 inledde AstraZeneca och Vaxess Technologies Inc. ett samarbete om utvärdering av ett nytt RNA-baserat prototypvaccin mot pandemisk influensa i plåsterformat. Samarbetet är en del av ett bredare utvecklingsprogram baserat på AstraZenecas avtal i februari 2023 med USA:s försvarsdepartement via MCDC-konsortiet, med finansiering från Biomedical Advanced Research and Development Authority, om att utveckla ett RNA-baserat pandemiskt influensavaccin.
 

I juli 2023 ingick Alexion, AstraZeneca Sällsynta sjukdomar (Alexion), och Pfizer Inc. (Pfizer) ett avtal för Alexion att förvärva och licensiera tillgångarna i Pfizers portfölj av prekliniska genmodifieringsprogram för ett totalt belopp på upp till 1 miljard USD, samt stegvisa royalties på försäljningen. Alexion planerar att slutföra transaktionen under tredje kvartalet 2023, förutsätt att alla avslutningsvillkor är uppfyllda.
 

Hållbarhet i sammandrag

I juli 2023 tillkännagav AstraZeneca en investering på 400 miljoner USD i AstraZenecas AZ Forest-program och ökar därmed satsningen till att plantera 200 miljoner träd senast 2030. Globala projekt involverar lokala samhällen och ekologiska experter som ska leverera återbeskogning i stor skala, liksom stötta biologisk mångfald och trygga försörjningen.

Ledningsförändringar

Sharon Barr, för närvarande Senior Vice President, Head of Research and Product Development på Alexion, kommer att efterträda Mene Pangalos som Executive Vice President, BioPharmaceuticals R&D. Mene går i pension och kommer att kliva av sin roll tidigt nästa år, efter nästan fjorton år i företaget och en framstående 35-årig karriär. Sharon kommer att rapportera till koncernchefen Pascal Soriot och bli medlem i AstraZenecas Senior Executive Team från och med den 1 augusti.

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar i dag, 28 juli 2023, klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/).

Rapporteringskalender

Bolaget kommer att publicera resultatet för niomånadersperioden och det tredje kvartalet torsdagen den 9 november 2023.

Noter

[1] Fasta valutakurser. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på förändringar i kursen för utländsk valuta mellan respektive period 2023 och 2022. Nyckeltal i fasta valutakurser överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.

[2] Från och med den 1 januari 2023 har koncernen uppdaterat presentationen av Totala intäkter. För ytterligare information om presentationen av Alliansintäkter och Intäkter från samarbeten, se avsnittet om underlag för upprättande och redovisningsprinciper i avsnittet Noter till delårsrapporten i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

[3] Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK-anpassade International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards (IFRSs) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) samt International Accounting Standards såsom dessa antagits av EU.

[4] Vinst per aktie.

[5] Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten har korrigerats för att utesluta vissa poster. Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på kostnader avseende förvärvet av Alexion, amortering av immateriella tillgångar, nedskrivningar, juridiska uppgörelser och omstruktureringskostnader. En fullständig avstämning av redovisad Vinst per aktie och Vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell 13 och 14 i avsnittet Ekonomiskt resultat i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

[6] Covid-19-läkemedel är Vaxzevria, Evusheld och AZD3152 - den antikroppsterapi mot covid-19 som för närvarande är under utveckling.

[7] CVRM - Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar.

[8] R&I - Andningsvägar och immunologi.

[9]   Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från Alliansintäkter och Samarbetsintäkter.

[10] NSCLC - icke-småcellig lungcancer.

[11] HF - hjärtsvikt.

[12] RSV - respiratoriskt syncytialvirus.

[13] NMOSD - neuromyelitis optica spectrum disorder, NMO-spektrumtillstånd.

[14]  HER2 - human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2.

[15] gMG - generaliserad myastenia gravis.

[16]  HR - hormonreceptor.

[17]  Vaxzevria är AstraZenecas varumärke för bolagets leveranser av AstraZenecas covid-19-vaccin. I de finansiella tabellerna i denna rapport innefattar Totala intäkter för Vaxzevria royaltyintäkter från licenstagare som tillverkar och tillhandahåller AstraZenecas covid-19-vaccin under egna varumärken, vilka redovisas under Alliansintäkter.

[18] mAbs - monoklonala antikroppar. Covid-19 mAbs är Evusheld och AZD3152.

[19] För Alliansintäkter och Samarbetsintäkter uppgår jämförbara siffror för helåret 2022 till 749MUSD respektive 604MUSD.

[20] V&I - Vaccin- och immunterapier.

[21] I tabell 2 anger plus- och minustecknen riktningen på påverkan för den post som diskuteras. Ett plus bredvid en FoU-kostnadskommentar betyder att posten ökat FoU-kostnaderna jämfört med föregående år.

[22] COGS - kostnad sålda varor.

[23]  Intäkter från avyttring av tillgångar och verksamheter, där koncernen inte behåller något betydande löpande ekonomiskt intresse, fortsätter att redovisas under Övriga rörelseintäkter och Rörelsekostnader i bolagets delårsrapport.

[24] HFpEF - hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

[25] NF1-PN - neurofibromatos typ 1 plexiform neurofibrom.

[26] PNH - paroxysmal nokturn hemoglobinuri.

[27] EVH - extravaskulär hemolys.

[28] EGFRm - epidermal tillväxtfaktorreceptor, muterad.

[29] pCR - Patologisk komplett respons.

[30] PFS - Progressionsfri överlevnad.

[31]  pMDI - Tryckdoserad dosinhalator.