23:47:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-12 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2025-05-09 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-05-09 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-06-12 19:38:23

Attana AB har ingått ett låneavtal om totalt 10 MSEK. Låneavtalet är uppdelat som 5 MSEK lån med konverteringsmöjlighet i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2023 och 5 MSEK i lånekredit. Avtalet har ingåtts med Exelity AB. Syftet med finansieringen är att säkerställa Bolagets exekvering av planen som syftar till en kassaflödespositiv verksamhet vid årets slut.

Attanas VD Teodor Aastrup kommenterar:

- Vi genomförde en nyemission vid årsskiftet som tecknades med 11,4 MSEK vilket motsvarade knappt 50%. Den nu aktuella finansieringen ger oss tillgång till kapital motsvarande ytterligare 50% och möjlighet att exekvera i enlighet med plan. Vi fortsätter föra dialog med befintliga och nya investerare och intressenter som uttryckt intresse för bolagets tillväxtpotential.

Bakgrund

Styrelsen för Attana har beslutat att ingå låneavtal om totalt 10,0 MSEK, varav 5 MSEK som konvertibelt lån och 5 MSEK som lån. Syftet med finansieringen är att fylla upp kapitalbehovet i enlighet med det som beskrivs i nyemissionen som genomfördes vid årsskiftet och därmed säkerställa att bolagets kan exekvera den plan som syftar mot positivt kassaflöde vid årsskiftet 2023-2024.

Villkor
  • Konvertibelt lån om 5 MSEK. Uppläggningsavgift 5%, ränta om 1,75% per månad. Löptid 12 månader. Konvertibel får konverteras två gånger under löptiden mot 20% av 15 dagars WVAP.
  • Kreditlån om 5 MSEK. Uppläggningsavgift 5%, ränta om 1,75% per månad. Löptid 12 månader.