00:10:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-12 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2025-05-09 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-05-09 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-10-04 17:03:33

Det är med stor glädje och entusiasm som jag tar mig an rollen som VD för Attana. Som nämndes i det första pressmeddelandet har styrelsen som övergripande mål att åstadkomma en förändring. Att öka försäljningen genom att fokusera teamets tid mer på den kommersiella agendan samt arbeta mer strukturerat med kundrelationer och produktutveckling är centralt. Det är en bra utgångspunkt och i linje med min kortsiktiga strategi.

Ett annat kortsiktigt mål för Attana är att bli kassaflödespositiv. Att balansera intäkter och kostnader är grunden för alla hållbara verksamheter och vi måste fatta beslut i linje med den strategin. Vi kommer att se över våra kundrelationer och definiera tydligare roller och ansvar internt samtidigt som vi ser över våra kostnader. Kommersiellt fokuserar vi på fem intäktsströmmar: Uppdragsforskning, instrumentförsäljning, service, förbrukningsvaror och immunitetsprofiler. De första fyra är relaterade till vår traditionella Life Science-verksamhet och kommer att vara ryggraden i vår verksamhet under det kommande året. Den femte intäktsströmmen, immunitetsprofilerna, är kopplad till diagnostik och definieras som vår tillväxtmarknad.

Inom kort kommer jag att delta i en podcast där jag kommer att dela med mig av mina åsikter och idéer om hur vi kan stabilisera och växa vår verksamhet. Vi kommer att dela evenemanget i våra sociala media i mitten av oktober.

Vår teknologi och den IP är världsledande men underskattad av marknaden samt vissa konservativa konkurrenter och kunder. Jag kan förstå det, men jag kan inte acceptera det. Vi ska arbeta långsiktigt för att övertyga marknaden annorlunda. Som ett team ska vi närvara och bistå våra kunder i deras projekt, överträffa deras förväntningar och kontinuerligt lösa deras komplexa utmaningar. Med fler än 150 vetenskapliga publikationer i kombination med forskningsresultaten från våra kunders projekt sänder ett tydligt budskap. Läkemedelsutvecklingsprocessen kan förbättras, bli mer kostnadseffektiv och human med vår teknologi. Dessutom är ökade kostnadsbesparingar möjligt för sjukhus genom mer exakt diagnostik. En förbättrad förståelse bland medborgarna om deras egna vaccinskydd är också mycket fördelaktigt för samhället.

Tack för att du är en viktig del av Attanas globala nätverk.

Vänliga hälsningar,

Marcus Söderberg

VD, Attana