14:09:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-12 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2025-05-09 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-05-09 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget är specialiserat inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-11-07 20:42:31

Betalningen kommer att påverka likviditeten positivt i november med 0,71MSEK, men innebär en resultatnedskrivning från årets första kvartal om 0,37MSEK från 0,5MSEK. Betalningen innefattar även ersättning för fakturering från föregående år. Bolaget har sagt upp avtalet då vi ej erhållit full betalning för nedlagt arbete. Enligt avtalet var det totala värdet 2,06MSEK vara av kunden nu totalt betalat 1,69MSEK.

Bolaget har generellt erfarit svårigheter med att få betalning i tid från kunder där bolagets QCM-teknik påvisat svagheter i kundernas läkemedelskandidater.

Som framgår av bolagets "track record (https://www.attana.com/attana-life-science/)" klarar endast 1 av 3 läkemedelskandidater bolagets validering. Förseningar i betalningarna uppstår vanligtvis från kunder där kundens läkemedelskandidat inte klarat validering och därmed levererar bolaget resultat som inte alltid uppskattas. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att de läkemedelskandidater som klarar bolagets validering är väldigt framgångsrika i sina kliniska studier.

Bolaget har för närvarande ytterligare en liknande process pågående där vi sedan tidigare gjort en nedskrivning på hela fordringen men där bolaget nu troligen erhåller 0,15MSEK vilket kommer att påverka resultatet positivt under november eller december. I detta fall avbröts projekt på ett tidigt stadium då kunden inte kunde fullfölja sina betalningar och kundens styrelse valde frivilligt att inleda en likvidationsprocess. På engelska en "creditors voluantary liquidation".

Min summering är att vi levererar mycket bra vetenskapliga resultat till våra kunder men att vi måste vara tydlig med att vi levererar värdefulla resultat som av kund både kan upplevas som positiva och negativa.