23:21:34 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-05-18 13:18:23

Attana erbjuder nu självprovtagning genom en uppdaterad CE IVD-märkning för kapillära blodprover via Capitainer[®]qDBS-kort (kvantitativt torkat blod) vilket ger laboratorier utökade möjligheter att genomföra immunprofilering och övervakning av vaccineffektivitet i breda patientpopulationer.

Som presenterades i februari tillsammans med Capitainer har Attana som målsättning att erbjuda bredare och mer patientnära blodprovslösningar för Attanas AVA[TM] system. Attana har de senaste månaderna validerat sin produkt AVA[TM] SARS-CoV-2 IgG Immunoassay för patientprover från serum och kapillära blodprov (både qDBS och helblod i rör). Resultatet av detta arbete har idag lett till en uppdaterad CE IVD-märkning.

Attanas CE IVD-märkta produkter
Det CE IVD-märkta testet är en så kallad serologisk immunanalys för detektion av IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 som används tillsammans med Attanas analyinstrument. Sommaren 2021 registrerades produkten enkom för analys av serum, vilket nu utökats till att även omfatta kapillära blodprov (fingerstick) både som helblod i rör och via Capitainer[®]qDBS-kort (kvantitativt torkat blod). CE-IVD-märkningen medger fortfarande kvalitativ och semi-kvantitativ mätning av IgG-antikroppar men de laboratorier som tillämpar Attanas diagnostiska plattform får samtidigt tillgång till unik data som kan användas i forskningssyfte såsom antikropparnas neutraliseringseffekt.

Om studierna bakom CE-IVD-märkningen
Som tidigare har samtliga tekniska studier och validering utförts i Kalmar i samarbete med Linnéuniversitetet. Samtliga kapillära prover har analyserats med Attanas CE IVD-märkta kit och jämförts med resultat från serumprover tagna vid samma tillfälle och påvisat mycket goda resultat. Detta kompletteras med tekniska studier som tidigare publicerats av Capitainer.

[image]

Den bifogade bilden visar den nya fördelningen av provtyper som är CE IVD-märkta respektive kan användas i forskningssyfte ("Research use").

Teodor Aastrup, VD på Attana, kommenterar:
" Genom att utöka vårt erbjudande med provtagning via kapillära blodprov, specifikt tillsammans med Capitainer[®]qDBS så kan vi med AVA-plattformen nu erbjuda distribuerad, enkel och kvalitetssäkrad provtagning för informationsrik immunitetsprofilering."