17:24:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-12 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2025-05-09 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-05-09 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-07-13 15:25:47

Attana har via Testmottagningen.se sedan årsskiftet erbjudit immunitetsprofiltestning för Covid-19 varianterna Wuhan och Omicron. Se tidigare information (https://news.cision.com/se/attana/r/vardefulla-immunitetsprofilresultat,c3744635). Individer har själva kunnat skapa sig en bild över hur deras immunitet har påverkats av vaccinering och smitta vilket ger dem möjlighet att besluta om vaccinering eller inte. Det har givit Attana värdefull information för vidare produktutveckling och även skapat ett internationellt intresse för att saluföra Attanas immunitetsprofiler.

Attana för dialog med ett antal europiska aktörer som vill saluföra Attanas immunitetsprofiler för flera patogener. I dialogerna har dessa aktörer testat Attanas Covid-19 genom att själva ta blodprov via fingerstick och skicka till Attana för analys. Dessa tester har gått mycket bra och vi fortsätter dialogen om vilka immunitetsprofiler som kan vara kommersiellt aktuella.

Enkelt sammanfattat kan sägas att immunitetsprofilerna är kopplade till de vaccin som erbjuds när individer ska resa. T.ex. till Asien. Profilerna ger information om immunitetsskydd och eventuellt behov av vaccinering. Vi har tagit fram koncept för Hepatit B, påssjuka och stelkramp, se bifogade bilder.

Attanas intention är att gemensamt med en eller flera av dessa aktörer, inklusive Testmottagningen.se förbereda en lansering under 2024.

Immunitetsprofil - StelkrampImmunitetsprofil - Hepatit B
[image][image]

Immunitetsprofil - Påssjuka

[image]

Orange kurva       Ospecifik immunitet
Svart kurva          Specifik immunitet
Blå kurva             Total immunitet

Stelkramp - Fullgott skydd. Hög kvalité på antikropparna. Ej i behov av vaccin.
Hepatit B - Svagt skydd. Låg kvalité på antikropparna. I behov av vaccin.
Påssjuka - Inget skydd. Ej tidigare utsatt.I behov av vaccin.