09:40:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-08-28 17:32:52

KK-stiftelsen beviljade i början av sommaren 12 miljoner kronor till projektet "Avancerade material för individinriktad medicin och diagnostik (https://www.kks.se/article/35-miljoner-till-forskning-i-samproduktion-med-naringslivet/)". Projektet leds av Prof. Ian Nicholls vid Linneuniversitet (https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-avancerade-material-for-individinriktad-medicin-och-diagnostik/) och sker i samverkan med Attana AB, AroCell AB, Capitainer AB, Luma Metall AB och Region Kalmar.

Målet med projektet är att ge bättre information om individers och gruppers medicinska tillstånd för att optimera vaccinering och medicinsk behandling. Det möjliggör för individer, patienter, vårdgivare och beslutsfattare, samt forskare att optimera sina beslut. Projektet inkludera hela kedjan från provtagning, via analys till rapportering. Projektets deltagare samlar kompetens från kommersiella och offentliga aktörer samt forskare och utvecklare.

Projektet består av fyra delprojekt:

1. Biomarkörer: Detektion av biomarkörer för cancer, småcellig lungcancer. Projektledare Ian Nicholls.
2. Virus: Virusrelaterad sjukdom, SARS-CoV-2 och hepatit. Projektledare Per Nilsson.
3. Bakterier: Förbättrad diagnos av bakterieinfektioner, borrelios och urinvägsinfektioner. Projektledare Sofia Somajo.
4. Vävnadsprover: Biosensorbaserad histologi, glaukom och makuladegeneration. Projektledare Camilla Mohlin.

Delprojektet 1-3 bygger direkt på Attanas immunitetsprofil-koncept och provtagning med Capitainers qDBS-koncept. Delprojekt 4 bygger på Attanas vävnadsbaserade biosensorer.

Vi återkommer inom kort med PM rörande varje specifikt delprojekt och dess betydelse för Attana.

Attanas VD Teodor Aastrup kommenterar:

"Projektet stärker vår satsning på immunitetsprofiler och säkerställer nödvändig kompetens och finansiering för vidareutveckling av immunitetsprofiler. Det innebär att vi kan avdela nödvändiga resurser till detta projekt och samtidigt fokusera övriga resurser för vår ordinarie kommersiella verksamhet."