18:07:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-12 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2025-05-09 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-05-09 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-09-06 15:14:04

I en ny artikel i npj Vaccines, 8, Artikelnummer: 127 (2023) (https://www.nature.com/articles/s41541-023-00710-1), har teamet vid NUS i samarbete med flera forskargrupper i USA, Storbritannien och Kina studerat immunresponsen från friska individer som har exponerats för tuberkulos (TB). TB är en luftburen sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosis. Identifiering av de kritiska komponenterna i antikroppsresponsen från kroniskt exponerade men immuna och friska individer ökar förståelsen om hur naturligt immunitet uppstår. Denna kunskap kan användas vid vaccinutveckling. Attanas teknik användes för att bestämma kinetiken för de olika inblandade antikropparna och IgA och IgG\2\ visade sig ge det bästa skyddet.

Gruppen vid NUS har publicerat flera artiklar som använder Attanas teknik för att identifiera korrelation hos mänskliga immunantikroppar med skyddande immunsvar. Tidigare har virussjukdomar som Covid-19 och Hepatit B studeras och i den aktuella publikationen suderas tuberkulos som är en bakteriell sjukdom.

För Attana är artikeln viktig eftersom den utgör ytterligare ett exempel på den generiska tillämpbarheten av Attanas teknik inom immunologi. Det visar också att mer information än endast affinitet är nödvändig för att identifiera de bästa skyddande antikropparna. En avgörande faktor för att säkerställa ett bra skydd är genom kinetiken för associationshastigheten av antikropparna till bakterien, där hastigheten för IgG-antikropparna bör vara lika med eller snabbare än 106Mol/s för att ge ett bra skydd. För det andra har IgA-antikropparna, som är dimera antikroppar, troligen en initial funktion att hämma vidhäftningen av bakterier och saktar därför ner infektionsprocessen.

Denna ligger i linje med det KK-stiftelsen finansierade projektet som Attana deltar i  (https://news.cision.com/se/attana/r/kk-stiftelsen-har-beviljat-12-miljoner-kronor-till-ett-projekt-som-ror-individuella-immunitetsprofil,c3825149)tillsammans med bland annat Linnéuniversitetet och delprojektet bakteriell diagnostik. Vi kommer inom kort att publicera mer information om delprojektet Bakterier.

På bilden visas Attana resultaten för de olika versionerna av immunantikroppar samt detaljer om kinetiken för dessa antikroppar. Det är viktigt både för att optimera vaccinmolekyler eller för att selektera optimala antikroppar för terapeutisk användning.