18:53:26 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-12 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2025-05-09 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-05-09 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 X-dag ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget är specialiserat inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-07-07 12:03:35

Bästa aktieägare i Attana,

Vi hoppas att ni tar er tid att läsa detta innan ni tar ledigt och njuter av sommaren. Attanas målsättningen är att dela med oss och vara så transparenta som vi kan gällande affärsläget, men vi vill också dela den glädje och uppskattning som vi fått från våra kunder under den senaste tiden.

Under våren har vi konfronterats med olika utmaningar på marknaden. Vi har varit tvungna att möta långsammare försäljningsprocesser, anpassa oss till förändrade kundbehov och navigera genom svårigheter som den allmänna osäkerheten i världen har medfört. Det mesta affärsrelaterade tar längre tid än tidigare. Det är en påfrestande period för oss.

Men det är också en period med möjligheter till förbättring. Vi har tagit till oss lärdomarna och har genomfört strategiska förändringar för att anpassa vår verksamhet efter den rådande marknadssituationen.

En av de viktigaste åtgärderna vi har vidtagit är att fokusera på ett antal färre kunder där vi har bäst affärsmässiga relationer. Genom att noggrant utvärdera våra befintliga och potentiella kunder har vi identifierat de områden där vi kan skapa störst värde för att nå kontinuerlig tillväxt. Genom att koncentrera våra resurser och ansträngningar på dessa utvalda kunder har vi sett lovande resultat. Konkret innebär det att vi fokuserar på kunder som kan påvisa klinisk nytta och som levererar regulatoriskt applicerbara information. Som exempel renodlar vi applikation för att minska biverkningar, vår off-target applikation. Vi har en panel med olika celler där vi kan screena läkemedelmolekylernas interaktion med cellerna och den ska helst var obefintlig. Vi kan även screena molekylernas interaktion med blod som också ska ha en given profil. Detta passar bra in för de regulatoriska avdelningarna när ansökan om kliniska studier ska göras och underlättar även för de kliniska studierna. Detta gör att våra pre-kliniska kunder får ett uppdrag att säkerställa dessa parametrar.

Dessutom har vi genomfört interna förändringar för att förbättra vår effektivitet och produktivitet. Vi har och kommer anpassa våra personalkostnader. Vi har också förbättrat våra interna processer och implementerat nya rutiner för att effektivisera våra arbetsflöden och minska kostnaderna.

Vi tror att dessa förändringar kommer ge genomslag i kvartal 4. Vi ser också en ökad efterfrågan hos våra prioriterade kunder. Vi är övertygade om att våra förändringar kommer att fortsätta skapa värde för oss och för er som aktieägare.

Vi vill också betona att er support och förtroende har varit avgörande under denna resa. Vi är tacksamma för ert engagemang och er tro på vår vision, strategi och produkt. Vi fortsätter att arbeta hårt för att uppnå våra mål och skapa aktieägarvärde.

Som alltid välkomnar vi era åsikter, frågor och feedback. Tillsammans kan vi fortsätta skapa framgång för Attana.

Tack för ert stöd och fortsatta förtroende.

Trevlig sommar!

Teodor