13:12:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-12 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2025-05-09 Kvartalsrapport 2025-Q1
2025-05-09 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-03 Årsstämma 2024
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-07 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-10 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-02-24 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-07 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-05 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-08 Ordinarie utdelning ATANA 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Attana bedriver forskning och utveckling av läkemedel. Bolaget specialiserar sig inom biologisk interaktionskarakterisering, som används för analys i utvecklandet av nya läkemedel. Bolagets patenterade lösningar används vid studerandet av bindningsegenskaper och makrostrukturer i celler, proteiner, virus och bakterier. Verksamhet återfinns främst inom Norden och Europa. Bolaget grundades under 2002 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-03-29 09:59:42

För drygt ett år sedan publicerades en retroaktiv studie på Attanas track record inom läkemedelsutveckling i IBI (International Biopharmaceutical Industry), läs hela artikeln här (https://international-biopharma.com/wp-content/uploads/2020/12/The-Solution-to-Improve-Profitability-in-Pharmaceutical.pdf). Idag publiceras uppdaterade siffror där antalet läkemedelskandidater i den prekliniska fasen som Attana har analyserat ökat till 103 stycken jämfört med 77 stycken för drygt ett år sedan. De validerade kandidaterna har nu kommit längre i utvecklingsprocessen och framgången är fortsatt signifikant högre än branschsnittet.

Av de 103 analyserade kandidaterna har 36 validerats av Attana. 12 av de 36 validerade läkemedelskandidaterna har fått finansiering och påbörjat kliniska studier. Av dessa 12 har 7 tagit sig in i kliniska studier fas II, 2 har nyligen avslutat fas II och 3 befinner sig i den sista fasen, fas III. Av de 12 validerade kandidaterna som tagit sig in i kliniska studier har endast en avslutats, vilket var på grund av en inte tillräckligt ökad effekt jämfört med kontrollen.

Av de "icke validerade" kandidaterna har en läkemedelskandidat fortsatt in i kliniska studier. I enlighet med Attanas prediktion uppvisade molekylen låg effekt i fas II och projektet har därför lagts ner.

[image]

De uppdaterade resultaten visar på en 100% framgång för Attanas kandidater i övergången mellan fas I och II. Detta är avsevärt bättre än industrigenomsnittet på 63% vilket påvisar Attanas nytta som ett nytt tox-test. Även i övergången mellan fas II och fas III uppnår Attanas validerade kandidater en hög framgång på 86% jämfört med ett industrigenomsnitt på 31%. Samtliga kandidater i fas III påvisar hittills framgångsrika resultat. Sammantaget är Attanas validerade läkemedelskandidater 4,4 gånger mer framgångsrika i fas I & II som industrigenomsnittet.

Att utveckla läkemedel är extremt kostsamt. Den genomsnittliga FoU-kostnaden för ett läkemedel uppgår till ca. 2 miljarder dollar, varav ungefär hälften är relaterade till de kliniska studierna. Trots att majoriteten av de kandidater som påbörjar kliniska studier når fas II är det endast 22% som når fas III och mindre än 10% som godkänns, främst på grund av bristfälliga tester och analyser i pre-kliniska faser.

VD, Teodor Aastrup kommenterar:

"Vi grundade Attana då vi var övertygade om att kunna förbättra framgången i kliniska studier genom att både studera target- och off-target interaktioner på ett relevant biologiskt sätt. Attanas validerade läkemedelskandidater påvisar tydligt vikten av att säkerställa effektiva interaktioner samt att eliminera off-target interaktioner."