06:46:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriFordon
Autoliv är ett globalt teknikbolag verksamma inom bilsäkerhet. Bolaget utvecklar och tillverkar säkerhetssystem för större biltillverkare runtom samtliga globala regioner. Exempel på produkter som bolaget utvecklar inkluderar radarsystem, bromssystem, bilbälten, systemintegration och airbags. Bolaget kom till 1997 vid en sammanslagning utav svenska Autoliv och amerikanska Morton. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Kvartalsutdelning ALIV SDB 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2019
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Kvartalsutdelning ALIV SDB 6.04 SEK
2020-01-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.97 SEK
2019-08-20 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.99 SEK
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.98 SEK
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.77 SEK
2019-02-19 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.98 SEK
2019-01-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.58 SEK
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.68 SEK
2018-08-20 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.93 SEK
2018-07-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.43 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2017
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-21 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.82 SEK
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-21 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.06 SEK
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-14 Kapitalmarknadsdag 2017
2017-08-22 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.87 SEK
2017-07-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.33 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2016
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.16 SEK
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-15 Kvartalsutdelning ALIV SDB 5.30 SEK
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.90 SEK
2016-07-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.72 SEK
2016-05-10 Årsstämma 2015
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-17 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.74 SEK
2016-01-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-17 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.87 SEK
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-10-01 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-08-19 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.78 SEK
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-19 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.70 SEK
2015-05-05 Årsstämma 2014
2015-04-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.45 SEK
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-18 Kvartalsutdelning ALIV SDB 4.01 SEK
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-23 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-18 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.51 SEK
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-07-18 Analytiker möte 2014
2014-05-19 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.37 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2013
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-18 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.35 SEK
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-18 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.26 SEK
2013-10-24 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-24 Analytiker möte 2013
2013-08-19 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.27 SEK
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.17 SEK
2013-05-07 Årsstämma 2012
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-26 Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-19 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.32 SEK
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-19 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.39 SEK
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-23 Extra Bolagsstämma 2012
2012-10-09 Analytiker möte 2012
2012-08-20 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.13 SEK
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-21 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.29 SEK
2012-05-08 Årsstämma 2011
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-13 Kvartalsutdelning ALIV SDB 3.03 SEK
2012-02-01 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-15 Kvartalsutdelning ALIV SDB 2.96 SEK
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-16 Kvartalsutdelning ALIV SDB 2.90 SEK
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-07-21 Analytiker möte 2011
2011-05-03 Kvartalsutdelning ALIV SDB 2.59 SEK
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-01 Bokslutskommuniké 2010
2011-02-01 Kvartalsutdelning ALIV SDB 2.59 SEK
2010-11-02 Kvartalsutdelning ALIV SDB 2.33 SEK
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-03 Kvartalsutdelning ALIV SDB 2.15 SEK
2010-07-23 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Årsstämma 2010
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-01-29 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-20 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-06 Årsstämma
2009-04-21 Kvartalsrapport 2009-Q1
2019-11-08 17:00:00

(Stockholm, 8 november 2019) - Styrelsen för Autoliv Inc., (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb) världens ledande bilsäkerhetsföretag, har idag tillkännagivit en kvartalsutdelning till aktieägarna på 62 cent per aktie för första kvartalet 2020.

Utdelningen kommer att betalas ut torsdagen den 5 mars 2020 till dem som är aktieägare i bolaget på avstämningsdagen torsdagen den 20 februari. Första dag för handel utan rätt till utdelningen är från och med onsdagen den 19 februari för innehavare av aktier noterade på New York börsen (NYSE) samt för innehavare av svenska depåbevis (SDR) listade på Nasdaq Stockholm.
 

För ytterligare information kontakta:
Media: Stina Thorman, Corporate Communications, tfn +46 (0)8 587 206 50
Investerare och analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 71
Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 14
  

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 17.00 CET.
   
Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra dotterbolag utvecklar och tillverkar vi bilsäkerhetssystem, såsom krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av fotgängare till alla större biltillverkare i världen. Våra produkter räddar över 30 000 liv varje år och förebygger tio gånger fler allvarliga olyckor.

Våra närmare 67 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen Saving More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi gör. Vi har 14 tekniska centra med 19 testbanor. Omsättningen under 2018 uppgick till 8 678 miljoner USD. Aktierna är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). För mer information besök www.autoliv.com. 

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag
Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". Sådana framåt­blickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, all­männa osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. "forward-looking statements", åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.