03:50:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-28 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-11 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2020-05-08 Årsstämma 2020
2020-04-30 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-28 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-12 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-25 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2018-05-24 Årsstämma 2018
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-12 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-04-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-09 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2015-06-08 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-08 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-16 Extra Bolagsstämma 2013
2013-06-11 Ordinarie utdelning AVT B 0.00 SEK
2013-06-10 Årsstämma 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-16 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-20 Årsstämma 2012
2012-05-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-26 Bokslutskommuniké 2011

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
AVTECH Sweden är ett teknikbolag inriktade mot flygbranschen. Bolaget utvecklar produkter och tillhörande tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Störst verksamhet drivs inom marknaden för PBO (Performance-based operations). där kunderna återfinns bland aktörer inom den globala flygindustrin - Från flygbolag, flygplatser, till flygplanstillverkare. Huvudkontoret ligger i Kista.
2021-07-16 09:00:00

AVTECH Sweden AB (publ) och Southwest Airlines har idag ingått ett avtal om en 3-månaders utvärdering av tjänsten Aventus Enroute Winds, med förväntad start under fjärde kvartalet 2021. Avtalet omfattar en option att övergå till ett 17-månaders kommersiellt serviceavtal under första kvartalet 2022 med ett förväntat värde på mellan 3,5 och 7 MSEK, beroende på antal flygningar och USD-valutakurs.

Aventus Enroute Winds-tjänsten tillhandahåller, som ett tillägg till Aventus Descent Winds-tjänsten som redan används, mycket exakt och skräddarsydd vindinformation i realtid till alla Southwest Airlines flygplan och rutter. Detta leder till förbättrat flygutförande, ökad situationsmedvetenhet och minskad arbetsbelastning för piloterna. Användningen av optimala Aventus vinddata positionerar även Southwest väl inför fortsatta NextGen-initiativ.
 

Om Aventus

Aventus Enroute Winds är en integrerad del av AVTECHs Aventus full-flight-tjänsteerbjudande, som även inkluderar climb- och descent-komponenter. Aventus är ett unikt och patenterat system som möjliggör korrekt vindinformation och 4D-flygbanor, genom att använda den bästa atmosfäriska modelleringen för att skapa vinddatapaket för de olika delarna av en flygning. Datapaketen länkas upp i realtid till flygplanet för att göra det möjligt för den inbyggda flygdatorn (FMC) att exakt beräkna en flygprofil och ankomsttider till varje enskild ruttpunkt. Aventus-lösningen är miljövänlig eftersom den gör det möjligt för flygplan att flyga effektivare RNP-inflygningar och resulterar i omedelbara besparingar av flygbränsle och CO2. Tjänsten är också absolut nödvändig för framtida tidsstyrda flygoperationer, ett område där Aventus ger ännu större övergripande miljö- och driftsfördelar. Tidsstyrning kommer att öka effektiviteten och punktligheten för enskilda flygningar och för lufttransportsystemet.
 

För mer information, vänligen kontakta

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Niklaes Persson, Sälj- och Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2021 kl 09:00 CET.

https://www.avtech.aero/press-release-swedish
 

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.
 

Om Southwest Airlines

Under sitt 50:e år fortsätter Dallas-baserade Southwest Airlines Co. att skilja sig från andra flygbolag med exemplarisk kundservice levererad av mer än 56 000 anställda till en kundbas som toppade 130 miljoner passagerare under 2019. Southwest har ett robust nätverk av punkt-till-punkt-service med en stark närvaro på de bästa fritids- och affärsmarknaderna. Under högsäsong 2019 trafikerade Southwest mer än 4 000 vardagsavgångar bland ett nätverk av 101 destinationer i USA och ytterligare 10 länder.

Southwest är ett av de mest ärade flygbolagen i världen, känt för en trippel bottom-line-strategi som bidrar till flygbolagets prestanda och produktivitet, samt vikten av dess folk och de samhällen de tjänar och ett övergripande engagemang för effektivitet och planeten. Läs mer om hur bolaget ger tillbaka till samhällen över hela världen genom att besöka Southwest.com/citizenship.

Southwest har åtagit sig att uppnå koldioxidneutrala utsläpp senast 2050. Insatser för att minska miljöpåverkan finns inom områden som plast ombord, bränslebesparing, byggnadseffektivitet, återvinning, klimatkompensation och hållbara flygbränslen (SAF). Vi strävar efter att ta hand om vår planet genom att respektera, återvinna och återanvända våra resurser för att skydda framtida generationer.