01:18:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2020-10-27 08:39:22

Lansering av Axkid One motverkar en svag marknadssituation

Höjdpunkter tredje kvartalet i sammandrag
 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 30 081 KSEK (28 098)
 • Bruttomarginalen uppgick till 45,7 procent (40,7)
 • Rörelseresultatet ökade med 107 procent till 2 766 KSEK (1 336)
 • Resultatet efter skatt ökade med 132 procent till 2 035 KSEK (877)
 • Resultatet per aktie med 133 procent till 0,21 SEK (0,09)
Höjdpunkter januari - september i sammandrag
 • Nettoomsättningen uppgick till 72 073 KSEK (76 198)
 • Bruttomarginal uppgick till 43,9 procent (41,3)
 • Rörelseresultat uppgick till 2 766 KSEK (3 815)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 713 KSEK (2 665)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,18 SEK (0,27)
Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början
 • Kreditfaciliteten har under året utökats med 10 MSEK och uppgår till 33 MSEK.
 • Fabriken i Kina driftsattes under det första kvartalet.
 • En rad effektiviseringar har genomförts, främst på det svenska huvudkontoret.
 • Covid-19-pandemin har påverkat verksamheten under de första nio månaderna med en successiv återhämtning sedan slutet av det andra kvartalet. Det är svårt att bedöma hur stor eventuell framtida påverkan blir och hur länge effekterna består.
 • Under året har Axkid One samt Axkid Connect lanserats.
 • Styrelsen avstår från att kommunicera tillväxt samt lönsamhetsmål för 2020 samt 2021 beroende på den pågående Covid-19 pandemin.
 • Ledning och styrelsen utreder framtida finansiering där en nyemission inte kan uteslutas.

VD-kommentar

Jag är mycket stolt att under pågående
Covid-19 pandemi kunna presentera Axkids starkaste försäljningskvartal någonsin även om vi inte riktigt når upp till våra tillväxtmål. För första gången nådde vi en nettoomsättning över 30 MSEK vilket var en ökning med 7 procent mot tredje kvartalet föregående år. Införsäljningen av Axkid One var den främsta förklaringen till det starka kvartalet även om det är för tidigt i lanseringen för att uttala sig definitivt om potentialen för One. På övriga sortimentet såg vi under kvartalet en svag utveckling kopplat till Covid-19 pandemin. Tillväxten på marknader utanför Norden har, trots påverkan av Covid-19, varit god och försäljningen uppgick till 18 MSEK (15).  Både våra distributörsmarknader och marknader med egna säljkontor har bidragit till att öka volymen. Jag ser positivt på försäljningen för dessa marknader under resterande del av året men osäkerheten kring eventuella nedstängningar i spåren av Covid-19 är fortsatt är hög vilket snabbt kan påverka omsättning och resultat negativt.

Även rörelseresultatet stärktes till 2,8 MSEK (1,3) vilket främst förklaras av en förbättrad bruttomarginal vilken uppgick till 45,7 procent (40,7) samt lanseringen av One. En gynnsam USD utveckling samt ökad andel försäljning på de för oss marginalstarka marknaderna ute i Europa, förklarade ökningen av bruttomarginalen.

Axkid One har nu lanserats på alla våra marknader och intresset från både våra försäljningspartners och slutkunder har varit positivt. Initialt har vi valt en försiktig lanseringsplan för att säkerställa kvalitén, klara produktionstakten i vår nya fabrik samt minska belastningen på vårt rörelsekapital. Axkid ONE har unika funktioner som möjliggör installation på 30 sekunder, justering av benutrymme och framförallt är det den enda bakåtvända Isofix-stolen på marknaden som är godkänd för barn upp till 125 cm (cirka 7 år). Axkid One är en produkt som vi tror kommer komplettera vår storsäljare Minikid 2 på ett bra sätt. Det är dock fortfarande för tidigt att uttala sig med säkert om etableringen för produkten och vi är fortsatt återhållsamma i ökning av produktion och finansiella prognoser framåt.

Kassaflödet från verksamheten uppgick till 0,7 MSEK (-0,7) och från investeringsverksamheten -1,1 MSEK (-4,7) främst kopplat till investeringar i produktionsverksamheten.

Vi står nu i ett läge där vi med de investeringar som gjorts i en stark produktportfölj, egen produktionskapacitet och egna säljkontor känner att det finns stora möjligheter för oss på marknaden. För att säkerställa framtida tillväxtmål behöver vi öka såväl rörelsekapital som sälj- och marknadsföringskostnader de kommande åren. Därför har ledningen och styrelsen påbörjat arbetet med att säkerställa ett nytt kapitaltillskott. Vi utesluter därför inte att en nyemission kan bli aktuell även om vi samtidigt arbetar med andra finansieringslösningar. Mer information i frågan kommer att delges aktieägarna löpande under hösten.

Vi har efter rapportperiodens slut tagit det första steget mot den uppkopplade bilbarnstolen. Detta har skett genom lansering av vår säkerhetsdyna Axkid Connect med tillhörande mobilapp. Med Axkid Connect får föräldern larm om barnet skulle glömmas i bilen, något som varit omdebatterat i Europa under det senaste året. Dessutom får föräldern temperaturinformation och hjälp vid användandet av bilbarnstolen.

För de allra äldsta barnen lanserar vi i november en ny och förbättrad version av vår bältestol Bigkid. Efter feedback från föräldrar och partners har vi gjort en rad säkerhetshöjande förbättringar och adderat ett antal efterfrågande funktioner som förenklar handhavande och ökar komforten för barnen.

Stay safe!

Daniel Johanson, VD