01:11:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Analytiker möte 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bactiguard är ett globalt medicinteknikbolag som förebygger vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Teknologin baseras på ett ultratunt ädelmetallytskikt som förebygger mikrobiell adhesion och bildande av biofilm. Bactiguard verkar genom licenssamarbeten med MedTech-företag som tillämpar teknologin på sina medicintekniska produkter. Bolaget har även en portfölj med sårvårdsprodukter. Bactiguard har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-10-05 08:00:00

Efter vinstvarningen i juli och med utmaningarna kring lönsamhet inom BIP-portföljen (bolagets ytskiktsbelagda medicintekniska produkter), tillkännager Bactiguard Holding AB idag en förtydligad strategi med fullt fokus på Licens-affären. Som ett resultat av det kommer BIP-portföljen att fasas ut, genom outsourcing eller partnerskap. Givet den nya strategin kommer Bactiguard att inleda en översyn av de finansiella målen. Resultatet av översynen kommer att presenteras den 27 oktober 2023 i samband med kvartalsrapporten för Q3 2023.

Som tidigare rapporterats, ligger den största potentialen för Bactiguard och dess infektionsförebyggande ytskiktsteknologi inom Licensverksamheten, både ur ett lönsamhets- och impact-perspektiv. Sedan vinstvarningen och kvartalsrapporten för Q2 2023 har ledningsgruppen fokuserat på att definiera en strategi för att uppnå både lönsamhet och långsiktigt hållbar tillväxt. Den förtydligade strategin som tillkännages idag, med fullt fokus på Licens-affären och en utfasning av BIP-portföljen, är resultatet av detta arbete.

Insatserna med att förstärka och ytterligare investera i Licens-organisationen fortsätter och omfattar både omplaceringar av resurser från BIP-teamet och externa rekryteringar av seniora medarbetare. Fokuset på USA, världens största medtech-marknad och med ett starkt engagemang för att förhindra vårdrelaterade infektioner, kvarstår.

BIP-portföljen kommer att fasas ut genom en kombination av outsourcing-initiativ och samarbeten med nuvarande eller nya Licens-partners för att minimera leveransstörningar. Den nya strategin kommer att leda till en minskning av personalstyrkan med cirka en femtedel och påverkar både Malaysia och Sverige och innefattar sedvanliga fackliga förhandlingar.

"Vi kommer nu att prioritera våra resurser fullt ut på Licens-affären och stötta ledande globala medtech-företag med att lansera sina medicintekniska produkter med vår unika ytskiktsteknologi. Även om BIP:s affärsmodell inte varit framgångsrik är den kliniska evidens vi över tid investerat i avseende produkterna viktig även framöver. Vi har påbörjat diskussioner kring outsourcing med potentiella partners, målet är att vända en förlust till vinst. Med den nya strategin kan vi äntligen frigöra Bactiguards fulla potential och skydda patienter över hela världen från infektioner relaterade till medicintekniska produkter", säger Thomas von Koch, tf VD för Bactiguard.

Finansiell påverkan och översyn av finansiella mål

Den finansiella effekten av den nya Licens-fokuserade strategin kommer över tid att påverka BIP-intäkterna negativt med 25 MSEK medan de årliga besparingarna för Bactiguard förväntas bli mer än 25 MSEK. Eftersom Bactiguard nu genomför en omfattande omorganisation, kommer styrelsen att inleda en översyn av de finansiella målen som sattes upp den 8 februari 2022. Utfallet av översynen kommer att offentliggöras i samband med kvartalsrapporten för Q3 2023.

Bactiguard Holding AB offentliggör sin kvartalsrapport för Q3 2023 den 27 oktober 2023 klockan 08:00 CEST som följs av en presskonferens klockan 11:00 CEST.

Denna information är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-05 08:00 CET.