15:05:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Analytiker möte 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bactiguard är ett globalt medicinteknikbolag som förebygger vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Teknologin baseras på ett ultratunt ädelmetallytskikt som förebygger mikrobiell adhesion och bildande av biofilm. Bactiguard verkar genom licenssamarbeten med MedTech-företag som tillämpar teknologin på sina medicintekniska produkter. Bolaget har även en portfölj med sårvårdsprodukter. Bactiguard har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-10-26 18:45:00

Efter offentliggörandet av Bactiguards förtydligade licensfokuserade strategi den 5 oktober 2023, presenterar bolaget idag uppdaterade finansiella mål. De uppdaterade finansiella målen avser tillväxt och lönsamhet, där en nettoomsättning som överstiger 1 miljard SEK och en EBITDA på 500 miljoner SEK ska uppnås vid utgången av 2028.

De uppdaterade finansiella målen ska inte uppfattas som en prognos, utan snarare reflektera vad styrelsen och koncernledningen i Bactiguard Holding AB (publ) anser vara rimliga förväntningar på bolaget på medellång sikt med hänsyn tagen till den förtydligade strategin med fokus på licens-affären. Det tidigare strategiska målet att växa med 1-2 nya licensaffärer per år ersätts med målet att ha minst 10 applikationsområden som licenspartnerskap med produkter i marknaden vid utgången av 2028.

De uppdaterade finansiella målen förväntas uppnås efter kapacitets- och kompetensuppbyggnad inom Bactiguards licensverksamhet och med antagandet att licensverksamheten och partnerskapen utvecklas enligt plan. Transformationen av Bactiguard kommer att påverka resultaträkningen under de kommande nio månaderna, men lönsamhet förväntas att uppnås under 2024.

Thomas von Koch, CEO, kommenterar: "Målen är i huvudsak desamma men vi förlänger tidshorisonten till utgången av 2028. Dessutom ersätter vi det strategiska målet på 1-2 nya licensaffärer per år med ett mål relaterat till applikationsområden i licenspartnerskap med produkter i marknaden. Att följa det kommer att ge en bättre förståelse för hur vi expanderar vår teknologi."

Föregående finansiella mål

Bactiguards föregående finansiella mål presenterades den 8 februari 2022 och omfattade perioden fram till 2026. Målen avsåg tillväxt och lönsamhet, och var att nå en årlig försäljning på minst 1 miljard SEK och ha en EBITDA på minst 400 miljoner SEK under 2026. Vidare, hade Bactiguard ett strategiskt mål att växa med 1-2 nya licensaffärer per år.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 den 27 oktober kl 08:00 CEST. Detta följs av en audiocast på engelska för investerare, analytiker och media kl 11:00 CEST. CEO Thomas von Koch kommer att presentera rapporten, kommentera de uppdaterade finansiella målen och, tillsammans med CFO Carin Jakobson, svara på frågor. Rapporten och en presentation kommer att finnas tillgängliga på Bactiguards hemsida bactiguard.com (https://www.bactiguard.com/investors/reports-and-presentations/)

Denna information är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-26, kl. 18:45 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Nina Nornholm, Head of Communications & IR, +46708550356

Carin Jakobson, CFO, 46 70 965 16 65

Om Bactiguard

Bactiguard är ett globalt medtech-företag som utvecklar antibakteriell, biokompatibel och säker teknologi och lösningar som förebygger infektioner relaterade till medicintekniska produkter inom fem terapiområden - ortopedi, urologi, intravaskulär/intensivvård, tandvård och sårbehandling.

Bactiguards unika teknologi baseras på ett tunt ädelmetallytskikt som förhindrar att mikrober fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguards infektionsförebyggande lösningar har en positiv påverkan genom att minska patienters lidande, rädda liv och avlasta sjukvårdsresurser. De bekämpar också antimikrobiell resistens, ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa och modern medicin.

Bactiguard bedriver sin verksamhet genom licenssamarbeten med ledande globala medtech-företag, som till exempel BD och Zimmer Biomet, för att lansera deras medicintekniska produkter med bolagets unika infektionsförebyggande teknologi. Bactiguard har även en portfölj av produkter för sårvård och suturer.

Bactiguard har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Read more on www.bactiguard.com

Follow Bactiguard on LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bactiguard-ab/)