19:25:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-02 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-05-04 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2016-05-19 Årsstämma 2016
2016-05-12 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 X-dag ordinarie utdelning BACTI B 0.00 SEK
2015-05-21 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-14 Analytiker möte 2014
2014-11-14 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bactiguard är ett globalt medicinteknikbolag som förebygger vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Teknologin baseras på ett ultratunt ädelmetallytskikt som förebygger mikrobiell adhesion och bildande av biofilm. Bactiguard verkar genom licenssamarbeten med MedTech-företag som tillämpar teknologin på sina medicintekniska produkter. Bolaget har även en portfölj med sårvårdsprodukter. Bactiguard har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-07-07 12:45:00

Styrelsen för Bactiguard Holding AB utfärdar idag en vinstvarning för Q2 och helåret 2023. Vinstvarningen omfattar nedskrivningar av lager, reserveringar av förfallna kundfordringar och relaterade projekt samt för kostnader hänförliga till andra strukturella förändringar. EBITDA förväntas påverkas negativt med totalt 42 MSEK för Q2 2023 och resten av året. Reserveringarna är av engångskaraktär och är resultatet av en detaljerad granskning av finansiella poster som påverkar verksamheten negativt. 

Av den totala påverkan på EBITDA om 42 MSEK står nedskrivningar av lager (relaterade till produkter och råmaterial) för cirka 15 procent, reserveringen för förfallna kundfordringar och relaterade projekt (hänförliga till licenspartners och distributörer i Sydostasien) för cirka 70 procent, och reserveringen av kostnader för andra strukturella förändringar för cirka 15 procent. 

"Det var helt avgörande för mig i min roll som ny VD att gå ner i varje detalj av vad som potentiellt skulle kunna påverka vår verksamhet på ett negativt sätt. I samband med förberedelserna för Q2-rapporten gjorde vi en djupdykning i samtliga finansiella poster. Det vi nu gör är en välbehövlig uppstädning så att vi kan fokusera på vår tillväxtstrategi. Vi ser stora möjligheter inom våra terapiområden och kommer att fortsätta att fokusera på Licensverksamheten och go-to-market strategin i USA. Och som sagt, reserveringarna är av engångskaraktär," säger Thomas von Koch, tf VD för Bactiguard. 

Som tidigare rapporterats befinner sig Bactiguard på en transformationsresa där 2022 och 2023 präglas av investeringar i organisationen i syfte att lägga grunden för långsiktig och hållbar tillväxt. Investeringarna i Bactiguards transformation kommer följaktligen att påverka lönsamheten, vilket senast omnämndes i kvartalsrapporten för Q1 2023. I kvartalsrapporten för Q1 2023, rapporterades även att intäkterna från Bactiguards största licenspartner Becton Dickinson (BD) förväntas justeras under de kommande kvartalen beroende på att de har byggt upp ett betydande lager internt. 

De finansiella målen för 2026 ligger fast och förutsätter att utvecklingsprojekten i licenseverksamheten fortskrider enligt plan, vilket inkluderar Zimmer Biomet och deras bredare ortopediportfölj, och Dentsply Sirona. Det strategiska målet att addera 1-2 nya licenssamarbeten ligger fast. 

Bactiguard Holding AB offentliggör sin kvartalsrapport för Q2 2023 den 18 juli 2023 klockan 08:00 CEST som följs av en presskonferens klockan 11:00 CEST. 

Denna information är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-07, kl. 12:45 CEST.