15:17:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-07 Inlösen BETS B 2.6
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Inlösen BETS B 2.47
2023-05-11 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-26 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-09 Inlösen BETS B 1.97
2022-07-21 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Inlösen BETS B 1.97
2022-05-11 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-07-22 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Inlösen BETS B 3.68
2021-05-06 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Inlösen BETS B 2.88
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-04-29 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-07 Årsstämma 2019
2019-04-14 Inlösen BETS B 3.89
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Inlösen BETS B 2.84
2018-05-16 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-24 Inlösen BETS B 4.76
2017-05-12 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 Inlösen BETS B 4.51
2016-05-13 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-05 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Split BETS B 1:3
2015-05-22 Inlösen BETS B 11.94
2015-05-11 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2015-05-08 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-24 Analytiker möte 2014
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 Inlösen BETS B 9.16
2014-05-09 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2014-05-08 Årsstämma 2014
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-07 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Inlösen BETS B 9.46
2013-05-09 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2013-05-08 Årsstämma 2013
2013-04-26 Analytiker möte 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-26 Analytiker möte 2012
2012-07-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-22 Inlösen BETS B 9.42
2012-05-11 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-14 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-26 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-18 Inlösen BETS B 7
2011-05-13 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-11 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-23 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-09 Inlösen BETS B 9
2010-05-06 Årsstämma 2010
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-04 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-24 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-18 Inlösen BETS B 5.1
2009-05-13 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2009-05-12 Årsstämma 1
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-05-16 Inlösen BETS B 5
2008-05-13 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2007-05-23 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2006-05-16 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2005-06-17 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2004-05-13 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2003-05-08 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2002-05-08 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK
2001-05-04 Ordinarie utdelning BETS B 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorSällanköp
IndustriBetting
Betsson är ett holdingbolag verksamt inom spelindustrin. Bolagets affärsidé är att äga och förvalta bolag som erbjuder slutkunder ett brett utbud av onlinespel. Betsson äger ett antal bolag som erbjuder spel både via samarbetspartners samt via egna internetsajter. Några exempel inkluderar Betsson, Betsafe och Casinoeuro, där störst andel av utbudet består av kasino och odds. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2022-02-10 07:30:00

Stark avslutning på ett utmanande kvartal

Kvartalet OKTOBER - DECEMBER 2021
 • Koncernens intäkter uppgick till 1 594,7 (1 762,5) mkr, en minskning med 10%. Den organiska minskningen var 7%.
 • Kasinointäkterna minskade med 9%. Sportboksintäkterna minskade med 11% och sportboksmarginalen var 6,0% (7,3%).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 210,6 (317,8) mkr, en minskning med 34%. Rörelsemarginalen var 13,2% (18,0%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 189,2 (277,8) mkr, vilket motsvarar 1,39 (2,05) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet var 134,4 (223,9) mkr.
 • Antalet aktiva kunder ökade med 17% till 1 161 683 (989 969).
HELÅRET 2021
 • Koncernens intäkter uppgick till 6 672,3 (6 389,6) mkr, en ökning med 4%. Den organiska tillväxten var 10%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 193,7 (1 125,2) mkr, en ökning med 6%, rörelsemarginalen var 17,9% (17,6%).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 054,4 (990,8) mkr, vilket motsvarar 7,90 (7,32) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet var 1 456,3 (1 384,4) mkr.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att 539,0 (502,9) mkr, motsvarande 3,94 (3,68) kr per aktie, ska distribueras till aktieägarna.

VD-ORD

"Stark avslutning på ett utmanande kvartal"

För Betsson blev helåret 2021 intäktsmässigt ett rekordår och resultatet landade i nivå med rekordresultatet från 2018. Betssons erbjudande har under 2021 lanserats på en rad nya marknader, bolaget har genomfört flera strategiska förvärv, utvecklat erbjudandet och genomfört anpassningar som svar på regulatoriska förändringar.

Det fjärde kvartalet 2021 började i motvind. Detta berodde delvis på en exceptionellt låg sportboksmarginal i oktober efter en ovanligt hög andel favoritvinster, främst inom fotboll. Kombinerat med det upphörde Betsson att ta emot nederländska kunder som ett resultat av nya oväntade policys från den nederländska spelmyndigheten. En så låg sportsboksmarginal som bolaget hade i oktober har aldrig tidigare inträffat. Det förde å andra sidan med sig en fördelaktig situation för kunderna som varit väldigt aktiva under kvartalet och som i sin tur ledde till en rekordhög omsättning i sportboken. En bättre sportboksmarginal i kombination med skalbarheten i affärsmodellen och en geografisk spridning gjorde att avslutningen på kvartalet delvis kunde väga upp den svaga inledningen. Särskilt stark var utvecklingen i både CEECA-regionen och i Latinamerika. Utfallet i fjärde kvartalet gav ett stabilt resultat givet de unika omständigheterna som rådde under perioden.

Under året har betydande framsteg gjorts i Latinamerika och ambitionen är att befästa och förstärka dessa under 2022. De förvärv och investeringar som genomförts utvecklas enligt plan och bolaget blir också allt mer effektivt i regionen, inte minst tack vare den hubb som har etablerats i Bogotá. Nyligen lanserades Betssons erbjudande både i staden Buenos Aires och i provinsen Buenos Aires, vilka är två separat reglerade områden i Argentina. Under året är planen också att lansera i Mexiko genom partnerskapet med Big Bola Casinos.

I Europa sker stora förändringar i hur marknaderna regleras. Betsson har idag ett effektivt sätt att hantera sådana förändringar vilket exempelvis möjliggjorde den snabba nedstängningen av verksamheten i Nederländerna. I Georgien har parlamentet beslutat att införa en rad nya restriktioner som Betsson arbetar intensivt för att anpassa sig till samtidigt som Betsson, tillsammans med andra aktörer på marknaden, för diskussioner med myndigheterna för att få till en mildring av åtgärderna.

Under våren kommer stort fokus att ligga på Nordamerika och inte minst står lanseringen av B2C-erbjudandet i Colorado för dörren. Bolagets förberedelser ligger i fas med tidplanen och det finns en spänning i bolaget inför att lansera en helt ny produkt på en konkurrensutsatt marknad. B2C-satsningen ska utgöra ett skyltfönster för B2B-erbjudandet på den amerikanska marknaden. Parallellt med satsningen i USA pågår förberedelser på den kanadensiska marknaden där ambitionen är att lansera Betsafe i Ontarioprovinsen samtidigt som Betssons sportbok kan erbjudas inom ramen för B2B-erbjudandet.

År 2021 var ytterligare ett år där vi kunde se vikten av att ha en stark global och diversifierad produktportfölj med lokal expertis och starka varumärken. År 2022 kommer att innebära fortsatta investeringar både i teknik och i befintlig produktportfölj. En skalbar och flexibel teknisk plattform kombinerat med medarbetare med hög kompetens och starkt engagemang skapar rätt förutsättningar för att kunna dra full nytta av Betssons affärsmodell.

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKéN

Klockan 10.00 CET idag den 10 februari bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av resultatet för det fjärde kvartalet. Resultatet kommer att presenteras av Koncernchef och VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen kommer tillfälle ges för att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via länk eller telefon, se detaljer nedan.

Nummer för att delta via telefon:

Sverige: +46 8 51 99 93 83
Storbritannien: +44 33 33 00 92 63
USA: +1 63 19 13 14 22, PIN-kod USA: 21998707#

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/betsson-financial-hearing-q4-2021

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 07.30 CET.