07:55:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-12 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-17 X-dag ordinarie utdelning BIBB 0.00 SEK
2024-06-14 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 X-dag ordinarie utdelning BIBB 0.00 SEK
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 X-dag ordinarie utdelning BIBB 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-15 X-dag ordinarie utdelning BIBB 0.00 SEK
2021-06-14 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-15 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-13 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning BIBB 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 X-dag ordinarie utdelning BIBB 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-21 Årsstämma 2018
2018-05-21 X-dag ordinarie utdelning BIBB 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-27 Kvartalsrapport 2017-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
BiBBInstruments är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar biopsiinstrument baserat på bolagets egenutvecklade teknologiplattform. Tekniken används huvudsakligen inom specialistsjukvården och kirurgavdelningar vid behandling av olika cancerformer. Produkterna säljs som engångsinstrument med framtagen borrfunktion och används vid stadiet av diagnostisering. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-17 10:57:50

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB ("BiBB" eller "Bolaget"), som utvecklar världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopi, informerar om att klinisk utvärdering med EndoDrill[®] GI har påbörjats vid ytterligare två sjukhus i Skandinavien. Flera patientfall har framgångsrikt utförts vid Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, Norge, samt vid Universitetssjukhuset i Örebro. Det innebär att EndoDrill[®] GI nu utvärderas i Sverige (Karolinska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset i Örebro), Norge (Haukeland Universitetssjukhus) och USA (UC Davis Health, Sacramento). Försöken har hittills gett en tydlig bild av ett användarvänligt, säkert och effektivt biopsiinstrument som bland annat kallats en "game changer". Ytterligare fallstudier planeras vid fler sjukhus i USA och Europa.

"Den fortsatta utvärderingen av EndoDrill[®] GI i Norge och Sverige har gett en samstämmig bild av ett användarvänligt biopsiinstrument som tar högkvalitativa vävnadsbiopsier på ett säkert sätt. Vi märker att intresset för EndoDrill[®] GI ökar successivt i takt med att vi startar utvärderingar vid nya sjukhus och syns på kongresser", säger Dr Charles Walther, CMO på BiBB.

BiBBs team har på sista tiden varit på plats vid introduktion av EndoDrill[®] GI i Norge och Sverige. Dr Khanh Do-Cong Pham på Haukeland Universitetssjukhus i Bergen blev den första användaren som utvärderar EndoDrill[®] GI i Norge.  Dr Pham skriver själv om sitt intryck av EndoDrill[®] GI på LinkedIn* och han har även lagt upp en video, i vilken Dr Pham beskriver att han lyckades ta en kärnbiopsi på en återkommande magsäckscancer för att påvisa djupare infiltration. Han berättar vidare att instrumentet inte orsakade någon blödning och kan betraktas som atraumatiskt (skonsam). Utvärderingen i Bergen kommer nu att fortsätta.

Under veckan genomfördes flera patientfall vid Universitetssjukhuset i Örebro. Dr Robert Glavas, som tidigare deltagit i en pilotstudie med EndoDrill[®] GI, var väl förtrogen med instrumentet. Det var första gången BiBB använde den nya industrialiserade motorenheten, som är betydligt mer kompakt än sin föregångare. Fallen var varierade och utmanande, med pankreastumörer, lymfkörtel, och ventrikelvägg. Provtagningar med EndoDrill[®] GI gav en serie av äkta kärnbiopser. Utvärderingen vid Universitetssjukhuset i Örebro kommer nu att fortsätta.

* https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7195553432508764160/

Om EndoDrill[®] GI
EndoDrill[®] GI är världens första marknadsgodkända eldrivna biopsiinstrument för endoskopiskt ultraljud (EUS). Instrumentet används för EUS-styrd vävnadsprovtagning för alla indikationer i mag-tarmkanalen, t ex pankreas, magsäck, matstrupe, lymfkörtlar och lever. EndoDrill[®] GI erhöll FDA 510(k)-godkännande i USA 2023 och CE-godkännande i Europa i början av 2024. Produkten utvärderas kliniskt i USA och Skandinavien med en planerad lansering i Sverige senare under 2024.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com

Om BiBB
Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB utvecklar och tillverkar EndoDrill[®], en patenterad produktserie av eldrivna endoskopiska biopsiinstrument. EndoDrill[®]-instrumenten tar högkvalitativa vävnadsprover med hög precision med målet att förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancersjukdomar, t ex i magsäck, bukspottkörtel, lever, lunga, och urinblåsa. Produktportföljen riktar sig till den globala marknaden för ultraljudsstyrda endoskopiska (EUS/EBUS) biopsiinstrument, som utgör det mest avancerade och snabbväxande området inom endoskopi. BiBB fick 510(k)-godkännande från amerikanska FDA för EndoDrill[®] GI, den viktigaste produktvarianten, under 2023. I början av 2024 erhölls även CE-märkning enligt MDR för samtliga tre produktvarianter: EndoDrill[®] GI, EndoDrill[®] EBUS och EndoDrill[®] URO. Därmed är EndoDrill[®] det första marknads­godkända eldrivna endoskopiska biopsisystemet i såväl USA som Europa. EndoDrill[®]-systemet omfattar sterila engångs­biopsiinstrument med tillhörande drivenhet. Bolaget grundades år 2013 av Dr Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.