04:25:55 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2021-02-17 08:45:00
· Bio-Works Technologies AB har tecknat ett licensavtal med Amicogen Inc för att möjliggöra tillverkningen av agaros resiner för Sydkoreanska marknaden.  · Avtalets värde utgörs av engångsintäkter om 5 miljoner USD och därefter löpande royalties på 4 % av den löpande nettoförsäljningen.  · Bio-Works nuvarande försäljning Sydkorea uppgår till under 1 miljon SEK per år, vilket innebär att affären nästan uteslutande har en positiv intäkts och resultatpåverkan för 2021.

Avtalet syftar till att överföra kunskap från Bio-Works till Amicogen för att etablera inhemsk produktion av kromatografi produkter i Sydkorea. I augusti 2019 lanserade koreanska staten ett program för att etablera inhemsk produktion av kritiska råvaror som används i produktionen av biologiska läkemedel. På grund av Amicogen och Bio-Works långvariga partnerskap, kontaktade Amicogen Bio-Works för att inleda en diskussion om ett samarbete kring lokal produktion. Diskussionen har lett till avtalet som undertecknades idag och gäller från 17 februari 2021. Enligt avtalet ska Bio-Works levererar dokumentation och rådgivning till Amicogen för att etablera lokal produktion av resiner som är ekvivalenta till Bio-Works nuvarande produktportfölj. Amicogen betalar 2,22 miljoner USD vid påskrift av avtalet och 1,95 miljoner USD till efter 90 dagar. Resterande 830 tusen USD betalas när Amicogen har validerat produktionen. Teknologiöverföringen beräknas att ta upp till 12 månader. 

Amicogen får exklusiva rättigheter till Sydkoreanska marknaden och enligt avtalet ska Amicogen betala Bio-Works en royalty på deras nettoförsäljning fram till 2031. Den koreanska marknaden för kromatografi-resiner som används i biofarmaceutisk produktion förväntas att växa till nästan 94 miljoner USD 2025. Bio-Works avser att inleda diskussioner med Amicogen kring ytterligare framtida samarbeten. 

Avtalet relaterar till pressmeddelande daterat 3 december 2020, i vilket Bio-Works annonserade att slutförhandlingar med Amicogen inletts.

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 08.45 CET.