05:24:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2021-04-23 09:00:00

Nettoomsättningen för Bio-Works Technologies AB för det första kvartalet uppgick till 18 948 KSEK. Av dessa var 2 544 KSEK relaterade till försäljning av produkter och 16 403 KSEK var en effekt av det licensavtal som tecknades med Amicogen Inc. den 17 februari 2021. Produktförsäljningen under kvartalet var 25% högre än samma period ifjol (2 029 KSEK). Under perioden 01 januari – 31 mars erhöll Bio-Works beställningar som uppgick till 8 325 KSEK, vilket var drygt 3 gånger högre än samma period under 2020. Större order från Polypeptide (Sverige), NovoNordisk (Danmark), Chr. Hansen (Danmark) och Polypeptide (USA) drev orderingången men även nya order från mellanstora kunder i Ryssland, Sydkorea och USA bidrog. Den höga ökningen av takten i orderingången gjorde att vi i mars beslutade att investera 1,4 MSEK för att öka produktionskapaciteten. Investeringen kommer att resultera i en fördubbling av produktionskapaciteten under andra halvåret.

”Första kvartalet har inneburit en fantastisk start för Bio-Works,” säger Jonathan Royce, bolagets VD. ”Vi har blivit godkända som leverantör till flera nya produktionsanläggningar för biologiska läkemedel. Det förbättrar våra chanser att få återkommande order från samma kunder framöver. Vi ser även att våra investeringar i USA har gett bra resultat under första kvartalet, nästan en fjärdedel av de nya kundkontakter som vi har skapat under första kvartalet kommer från USA. Det är en indikation på att vi kommer kunna ha en stark försäljning på den amerikanska marknaden i framtiden.” I mars anställde Bio-Works sin första medarbetare i Storbritannien som bedöms blir en viktig marknad framöver.

Under första kvartalet har Bio-Works lagt mycket fokus på peptidsreningsmarknaden, som växer starkt och där Bio-Works så kallade jonbytarprodukter har visat sig att vara konkurrenskraftiga. I mars höll bolaget ett webbinarium där Per Möller från PM Peak Performance, deltog som gästtalare. Över 130 personer, till stor del potentiella kunder och samarbetspartners, registrerade sig för att lyssna på föreläsningen och cirka 90 av dem deltog live. Flera andra marknadsföringsaktiviteter har genomförts och i mars lanserades den nya produkten ”BabyBio Peptide Purification Kit”, vilken är en instegsprodukt som underlättar kunders utvärdering av Bio-Works produkter.

En annan stor händelse för Bio-Works under första kvartalet var licensavtalet för att möjliggöra tillverkning av agaros resiner för Sydkoreanska marknaden. Avtalets värde utgörs av engångsintäkter om 5 miljoner USD, varav 2,22 miljoner USD erhölls redan vid påskrift. Direkt därefter påbörjades ett projekt för att överföra dokument, ritningar och produktionsbeskrivningar till en projektgrupp inom Amicogen. Hela projektet bedöms att ta 6-12 månader och kommer därefter att ge löpande royalties på 4 % av Amicogens nettoförsäljning.

”Amicogen projektet är oerhört intressant och det skapar bra förutsättningar för ett djupare samarbete mellan oss framöver,” fortsätter Royce. ”Amicogen bygger en systerfabrik till den vi har i Uppsala vilket skapar möjligheter för kontraktstillverkning, processutveckling och ökad säkerhet i leveranskedjan.” 

Våra möjligheter att fortsätta expandera kundbasen under resten av året ser lovande ut. Det rapporteras om att större konkurrenter såsom Cytiva och ThermoFisher har långa leveranstider vilket gör att potentiella kunder letar aktivt efter alternativa leverantörer. Nu när samhället börjar komma i gång efter pandemin finns det en stor efterfrågan på råvaror till läkemedelsproduktion. ”Kliniska prövningar har stått mer eller mindre stilla under hela 2020 och nu ska många bolag komma i gång med klinisk produktion samtidigt. Tidsfaktorn är väldigt kritiskt när nya behandlingar är under utveckling. Det gör att många kunder är beredda att investera tid för att testa nya lösningar i stället för att låta ett projekt blir försenat. Det är bara bra för Bio-Works och nu är vi fokuserade på att öka kapaciteten så att vi kan hålla ned våra egna ledtider,” avslutar Royce.


Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-23 09:00 CET.