04:33:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2022-04-21 07:24:45
Bio-Works Technologies. Uppdatering Q1 2022. Idag rapporterar Bio-Works Technologies AB försäljningen för det första kvartalet 2022, ett starkt kvartal i linje med periodens plan. Försäljningen av produkter uppnådde 6,0 MSEK, en ökning som motsvarar +135 % jämfört med samma period ifjol. Orderstocken växte till 8,4 MSEK, från 6,9 MSEK vid årsskiftet.

”Vi är mycket nöjda med utfallet i Q1,” säger Jonathan Royce, vd på Bio-Works.

”Tillväxten fortsätter att öka enligt plan och vi har adderat nya kunder i USA, Indien och Europa under senaste tre månaderna. Orderstocken inför andra kvartalet innebär att vi står på en bra grund för första halvåret 2022, och det finns inget som tyder på att vårt momentum kommer att avta under andra halvåret.”

Bio-Works försäljning har ökat snabbast i Nordamerika till 3,2 MSEK (0,2 MSEK) med nya ordrar från Northern RNA, Catalent Pharma och en ny process kund, KBI Biopharma. Även Asien har ökat till 0,8 MSEK (0,3 MSEK) pådrivet av en ny order från Reliance Life Sciences (Indien).

Avtal med nya distributörer i Irland och Nord Irland, samt Frankrike, har skrivits under kvartalet med Brennan & Co. och Ozyme SAS. Dessa distributörer utökar Bio-Works räckvidd och ger möjlighet att bygga en närmare relation och erbjuda kunder ett lokalt stöd. Irland och Frankrike är viktiga marknader i Europa, och det finns stor potential för Bio-Works att via de nya distributörsavtalen öka försäljningen ytterligare.

Bio-Works kvalitetsledningssystem har under februari reviderats av Intertek, en extern certifieringsorganisation. I mars blev bolaget godkända och recertifierade vilket innebär att ledningssystemet lever upp till kraven för den internationella standardens ISO 9001:2015. Standarden är harmoniserad med EU:s regelverk och ett godkänt certifikat visar på bolagets förmåga att tillhandahålla produkter som konsekvent uppfyller kundernas krav och gällande lagkrav.

Bio-Works planerar under andra kvartalet för en ny produktlansering i form av ett utökat sortiment av så kallade ”pre-packade” kolonner. Dessa produkter är en nyckelfärdig lösning för läkemedelsproducenter som vill spara tid i sin produktion.

”Den globala marknaden för prepackade kolonner domineras av ett fåtal spelare och präglas av långa ledtider trots en stor kundefterfrågan. Vi tror att vår lansering kommer att attrahera fler och nya kunder som kommer att upptäcka Bio-Works som leverantör och våra exceptionella kromatgrafi resiner,” säger Royce.


Denna information är sådan som Bio-Works Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-21 07:24 CET.