04:58:35 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Bio-Works Technologies är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar produkter som separerar och renar molekyler vid framställning av läkemedel. Teknologin baseras på kromatografi som har som avsikt att hantera läkemedelssubstansen. Kunderna återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via distributionspartners och till bolag inom läkemedelsindustrin, samt forskningsinstitut och universitet. Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-24 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2021-05-21 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-18 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2020-05-15 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-27 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-21 Ordinarie utdelning BIOWKS 0.00 SEK
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2021-12-03 16:16:00

Bio-Works Technologies AB:s valberedning skall utgöras av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget som önskar ingå i valberedningen samt styrelsensordförande, enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Staffan Persson, Nortal Investments AB
  • Erik Åfors, Calyptra AB
  • Dariush Hosseinian, Karkas Captial AB

Valberedningen (exkl orföranden) representerar tillsammans cirka 34 procent av röstetalet för samtliga röstberättigade aktier i bolaget.

Årsstämman i Bio-Works Technologies AB kommer att hållas fredagen den 20 maj 2022 på bolagets huvudkontor i Uppsala.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bio-Works Technologies AB:s valberedning kan skicka e-post till info@bio-works.com rubrik ”Till Valberedningen” eller brev till Bio-Works Technologies AB, Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, märkt ”Till Valberedningen”, senast 28 februari 2022.