12:16:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-02 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-03 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2022-05-02 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-04-21 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Biofrigas är verksamt inom energisektorn. Bolaget arbetar med utveckling av flytande biobränsle. Tekniken används för att förvätska rötgas till flytande biogas. Biogasen kan exempelvis användas som bränsle för tyngre fordon som lastbilar, bussar och tung sjöfart, samt inom den industriella sektorn. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Biofrigas grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-04-16 16:50:41

Biofrigas har undertecknat en avsiktsförklaring med ett mjölkproducerande lantbruk i Norge avseende leverans av en CryoSep P-anläggning. Det potentiella ordervärdet är 13 MSEK. Anläggningen kommer att användas för förvätskning av uppgraderad biogas vid kundens biogasanläggning i södra Norge och avser Biofrigas större förvätskningsanläggning med en kapacitet upp till 10 GWh per år.

Biofrigas anläggning CryoSep P är speciellt utformad för att förvätska biogas utifrån uppgraderad biogas och har väckt stort intresse på marknaden då det skapar nya kommersiella möjligheter för uppgraderingsanläggningar som vill ställa om och kunna adressera den växande marknaden för flytande biogas. Genom att producera flytande biogas från lantbrukets organiska rötrester skapas ytterligare kommersiella värden från det cirkulära kretsloppet i form av förnyelsebar energi (förvätskad biogas) och gröna insatsvaror till industrin (förvätskad biogen koldioxid).  

- Den senaste tiden har vi sett en ökad kundaktivitet i Norge vilket drivs av en förskjutning av intresset från uppgraderad biogas till förvätskad biogas som bedöms ha ett större kommersiellt värde på marknaden. Detta ser vi tydligt när vi tittar på utbyggnadsplanerna för tankstationer för biogas de kommande åren, där en dominerande majoritet kommer erbjuda förvätskad biogas vid pump. På ett liknande sätt som i Sverige finns det statliga finansieringsstöd att söka även i Norge för denna typ av investeringar, vilket syftar till att stimulera en ökad inhemsk produktion. Till följd av det ökade intresset för våra anläggningar har vi flera kunddialoger och offerter som vi fortsätter arbeta med parallellt med denna affär, säger Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB.

Kunden är ett medelstort mjölkproducerande lantbruk som kommer att kunna producera upp till 10 GWh förvätskad biogas per år med CryoSep P, vilket motsvarar cirka 730 ton flytande biogas per år. Biofrigas del i kundens projekt är budgeterat till 13 MSEK och innehåller förutom CryoSep P även en lagringstank där den färdiga förvätskade biogasen lagras i väntan på vidare leverans ut till slutkund.

Avsiktsförklaringen är villkorad av att kunden erhåller erforderliga tillstånd och att den finansieringsprocess som kunden befinner sig i faller väl ut. I takt med uppdateringar avseende dessa frågor kommer bolaget återkomma med uppdateringar genom separata pressmeddelanden.

Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-16 16:50 CET.