10:23:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-05-02 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-02 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-23 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-24 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-03 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2022-05-02 Årsstämma 2022
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-04-21 X-dag ordinarie utdelning BIOF 0.00 SEK
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorEnergi & Miljö
IndustriEnergikällor
Biofrigas är verksamt inom energisektorn. Bolaget arbetar med utveckling av flytande biobränsle. Tekniken används för att förvätska rötgas till flytande biogas. Biogasen kan exempelvis användas som bränsle för tyngre fordon som lastbilar, bussar och tung sjöfart, samt inom den industriella sektorn. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Biofrigas grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2024-05-08 10:43:47

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Biofrigas Sweden AB (publ) ("Biofrigas" eller "Bolaget") offentliggör idag, den 8 maj 2024, ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av den företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO2, om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK som beslutades av den extra bolagsstämman den 2 maj 2024 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Biofrigas hemsida samt kommer även göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida.

Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 8 maj 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.biofrigas.se) under sektionen för investerare. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Indikativ tidsplan för Företrädesemissionen
  • 14 - 28 maj 2024: Teckningsperiod
  • 14 - 23 maj 2024: Handel i uniträtter (UR)
  • 14 maj 2024 - Fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel med betalda tecknade units (BTU)
  • 30 maj 2024: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.