18:25:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-07 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Bonusutdelning BIOG B 1.45
2023-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 1.45 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Split BIOG B 1:5
2022-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 3.63 SEK
2022-05-09 Bonusutdelning BIOG B 11.29
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 3.41 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 3.75 SEK
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 4.05 SEK
2019-05-09 Bonusutdelning BIOG B 5.95
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning BIOG B 4.31 SEK
2018-04-26 Bonusutdelning BIOG B 4.69
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Ordinarie utdelning BIOG B 3.16 SEK
2017-05-04 Bonusutdelning BIOG B 4.34
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning BIOG B 3.03 SEK
2016-05-11 Bonusutdelning BIOG B 1.97
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 3.46 SEK
2015-05-08 Bonusutdelning BIOG B 1.54
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-07 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Bonusutdelning BIOG B 3.65
2014-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 3.35 SEK
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning BIOG B 4.15 SEK
2013-04-29 Bonusutdelning BIOG B 5.85
2013-04-26 Analytiker möte 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Analytiker möte 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-09 Bonusutdelning BIOG B 2.74
2012-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 1.26 SEK
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-08 Årsstämma 2012
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-05-11 Ordinarie utdelning BIOG B 0.92 SEK
2011-05-11 Bonusutdelning BIOG B 1.08
2011-05-10 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Årsstämma 2011
2011-02-11 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-17 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Bonusutdelning BIOG B 0.6
2010-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 0.90 SEK
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-22 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-18 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Ordinarie utdelning BIOG B 0.40 SEK
2009-04-22 Årsstämma 1
2009-04-22 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
BioGaia är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Produkterna är huvudsakligen baserade på bakterien lactobacillus reuteri som har probiotiska effekter. Idag säljs bolagets produkter runtom den globala marknaden. Forskning och utveckling främjas via bolagets externa nätverk av forskningsinstitutioner och kliniker. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-05-05 19:00:00
På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 5 maj 2023 beslöts bland annat följande:
 • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 • beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 • en utdelning på 1,45 kronor per aktie plus en extra utdelning på 1,45 kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 2,90 kronor per aktie samt avsättning av 4,4 miljoner kronor till "Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens" som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens
 • om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra insamling av fullmakter och poströstning vid framtida bolagsstämmor
 • att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och omval av Anthon Jahreskog, Bénédicte Flambard, David Dangoor, Peter Rothschild och Vanessa Rothschild samt nyval av Barbro Fridén, Outi Armstrong och Vesa Koskinen som styrelseledamöter
 • omval av Peter Rothschild som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande
 • att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag och omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB
 • att styrelsearvode ska utgå med 710 000 kronor till styrelsens ordförande, med 490 000 kronor till styrelsens vice ordförande, med 275 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, med 110 000 kronor till ordföranden och 55 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 45 000 kronor till ordföranden och 20 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet
 • att ett ytterligare arvode om högst 50 000 kronor per månad ska utgå till styrelsens ordförande för arbetsuppgifter utöver styrelseuppdraget. Sådan ytterligare ersättning ska utgå enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande
 • att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning
 • om valberedning i enlighet med valberedningens förslag, samt
 • att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

 

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här (https://www.biogaia.com/press/subscribe-to-press-releases/)
LinkedIn här (https://www.linkedin.com/company/biogaia-ab/)

Kontaktpersoner:
Isabelle Ducellier, Verk­ställande direktör
Epost: id@biogaia.se
Telefon: +46 701 91 73 62

Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: ako@biogaia.se
Telefon: +46 735 00 11 11

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com (https://sv.biogaia.com/)