17:05:40 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-07 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Bonusutdelning BIOG B 5
2024-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 1.90 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 1.45 SEK
2023-05-08 Bonusutdelning BIOG B 1.45
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Split BIOG B 1:5
2022-05-09 Bonusutdelning BIOG B 11.29
2022-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 3.63 SEK
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 3.41 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 3.75 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-09 Bonusutdelning BIOG B 5.95
2019-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 4.05 SEK
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning BIOG B 4.31 SEK
2018-04-26 Bonusutdelning BIOG B 4.69
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Bonusutdelning BIOG B 4.34
2017-05-04 Ordinarie utdelning BIOG B 3.16 SEK
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Bonusutdelning BIOG B 1.97
2016-05-11 Ordinarie utdelning BIOG B 3.03 SEK
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-03-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Bonusutdelning BIOG B 1.54
2015-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 3.46 SEK
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-07 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Bonusutdelning BIOG B 3.65
2014-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 3.35 SEK
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning BIOG B 4.15 SEK
2013-04-29 Bonusutdelning BIOG B 5.85
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-04-26 Analytiker möte 2013
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Analytiker möte 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 1.26 SEK
2012-05-09 Bonusutdelning BIOG B 2.74
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-08 Årsstämma 2012
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-05-11 Ordinarie utdelning BIOG B 0.92 SEK
2011-05-11 Bonusutdelning BIOG B 1.08
2011-05-10 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Årsstämma 2011
2011-02-11 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-17 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Bonusutdelning BIOG B 0.6
2010-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 0.90 SEK
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-22 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-18 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Ordinarie utdelning BIOG B 0.40 SEK
2009-04-22 Årsstämma 1
2009-04-22 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
BioGaia är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Produkterna är huvudsakligen baserade på bakterien lactobacillus reuteri som har probiotiska effekter. Idag säljs bolagets produkter runtom den globala marknaden. Forskning och utveckling främjas via bolagets externa nätverk av forskningsinstitutioner och kliniker. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-07-21 08:00:00

ANDRA KVARTALET 2023              

Siffror inom parentes anger motsvarande period föregående år, om inget annat anges.
 • Nettoomsättningen uppgick till 315,2 (288,1) miljoner kronor, en ökning med 27,1 miljoner kronor, 9 % (exklusive valutaeffekter 2 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 231,7 (232,7) miljoner kronor, en förändring med 0 % (exklusive valutaeffekter en minskning med 7 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 83,0 (54,2) miljoner kronor, en ökning med 53 % (exklusive valutaeffekter en ökning med 43 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 131,4 (104,6) miljoner kronor, en ökning med 26,8 miljoner kronor (26 %). Rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 25 % till 132,7 (106,0) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet minskade med 6 % till 95,0 (101,3) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 30 % (35 %).
 • Justerat rörelseresultat minskade med 6 % till 93,8 (99,9) miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 30 % (35 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 80,5 (78,5) miljoner kronor, en ökning med 3 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,80 (0,78) kronor före och efter utspädning [1].
 • Kassaflödet uppgick till -215,7 (-224,9) miljoner kronor. I kassaflödet ingår utdelning på 292,8 (301,3) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2023 till 1 369,6 (1 356,3 per 30 juni 2022) miljoner kronor.

 

Väsentliga händelser andra kvartalet 2023

Den 26 april rapporterade BioGaia preliminärt resultat för det första kvartalet 2023.

Den 27 april meddelade BioGaia att företaget lanserar produkten Prenatal Care för blivande mödrar såväl som kvinnor som planerar att bli gravida.
 

FÖRSTA HALVÅRET 2023

Siffror inom parentes anger motsvarande period föregående år, om inget annat anges.
 • Nettoomsättningen uppgick till 681,0 (571,9) miljoner kronor, en ökning med 109,1 miljoner kronor, 19 % (exklusive valutaeffekter 11 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 537,7 (455,2) miljoner kronor, en ökning med 18 % (exklusive valutaeffekter 10 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 139,6 (115,0) miljoner kronor, en ökning med 21 % (exklusive valutaeffekter en ökning med 13 %).
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 245,9 (211,6) miljoner kronor, en ökning med 34,4 miljoner kronor (16 %). Rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 18 % till 244,8 (208,3) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet ökade med 24 % till 243,0 (196,6) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 36 % (34 %).
 • Justerat rörelseresultat ökade med 22 % till 244,2 (199,9) miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 36 % (35 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 196,5 (154,8) miljoner kronor, en ökning med 27 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,95 (1,53) kronor före och efter utspädning [1].
 • Kassaflödet uppgick till -122,0 (-139,1) miljoner kronor. I kassaflödet ingår utdelning på 292,8 (301,3) miljoner kronor.

 

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

Den 5 juli meddelade BioGaia att företagets produkt Protectis ökar SARS-CoV-2 antikroppssvar hos vuxna.
 

[1] Med anledning av aktiespliten 5:1, som genomfördes i maj 2022, har historiska nyckeltal som baseras på antal aktier räknats om.
 

VD har ordet

BioGaias nettoomsättning för kvartalet ökade med 9 % jämfört med samma kvartal föregående år, och rörelsemarginalen uppgick till 30 %. Försäljningstillväxten för kvartalet var lägre än tidigare kvartal, på grund av normalt förekommande kvartalsfluktuationer i orderingången för våra tre regioner. I det här fallet beror det också på när de olika marknadsområdena lättade på pandemirestriktioner och fyllde på lager. I APAC, som fortfarande återhämtar sig efter avskaffandet av covid-restriktioner, ser vi en stark efterfrågan. I EMEA minskade försäljningen, medan Americas fortsätter sin positiva utveckling.

För att få en bättre bild av resultatet bör man titta på det första halvåret. Nettoomsättningen för första halvåret 2023 uppgick till 681 miljoner kronor, en ökning med 19 % jämfört med samma period föregående år. Detta är drivet av en imponerande utveckling i APAC med + 33 %, drivet av Kina efter lättade covid-restriktioner och Sydkorea med framgångsrika online-initiativ. Därtill ska läggas Americas, där våra dotterbolag i USA och Kanada går fortsatt starkt framåt, samt Brasilien med fokus på våra Protectis-produkter. Efter det för EMEA framgångsrika 2022 med en försäljningstillväxt på 52 %, är vår försäljningstillväxt för första halvåret 2023 lägre främst på grund av svaga resultat i Frankrike, Italien och Spanien efter en mycket stark come back förra året efter Covid restriktionerna släppte. Försäljningsutveckling till våra konsumenter fortsätter att vara stark.

Höjdpunkter under kvartalet som är värda att nämnas:
 • Våra ansträngningar att öka synligheten och försäljningen av våra produkter på Amazon har gett goda resultat i alla våra sju marknadsområden. Tre stora lokala influencers i Japan synliggjorde vår produkt för munhälsa, BioGaia Prodentis, vilket direkt påverkade vår försäljning via Amazon i Japan positivt. Detta har bidragit till att vi i Japan nu ser att våra väletablerade munhälsoprodukter, vars försäljningen tidigare främst gått via tandläkarkliniker, nu även handlas online. Detta får ses som ytterligare ett konkret exempel på styrkan med vår omnikanalstrategi.

 • Vi har precis fått IQVIA-data (marknadsdata inom life science) i Finland, och efter bara 18 månaders försäljning direkt på den finska marknaden och nu under eget varumärke har våra BioGaia Protectis-droppar nått 31 % marknadsandel. Detta är resultatet av av en stark införsäljningsinsats från vårt lokala team och förtroendet från de finska farmaceuter som endast rekommenderar probiotika med publicerade kliniska bevis.

 • Vi avslutade en studie som undersökte om Protectis ökar SARS-CoV-2-antikroppssvaret hos vuxna. Resultaten tyder på att Protectis kan förbättra det långsiktiga skyddet mot genombrottsinfektioner efter vaccination. Samma typ av antikroppar som ökade av vår probiotika i denna studie har tidigare visat sig vara skyddande mot andra genombrottsinfektioner. Studien publicerades nyligen online i den vetenskapliga tidskriften Gut Microbes.

Detta är det min sista kvartalsrapport innan jag lämnar Biogaia. Jag vill därför passa på att tacka alla mina kollegor för den fantastiska resa vi inledde under 2018, där vi transformerades från ett Business to Business-företag till att också bli ett Business to Consumer-företag. Jag vill också tacka våra aktieägare för deras förtroende i vårt företag. BioGaia har några av de bästa kliniskt bevisade probiotiska produkterna och ett av de starkaste globala varumärkena i branschen, om inte rent av det starkaste. För att inte tala om ett effektivt team av mycket skickliga och motiverade medarbetare. Utöver det har vi flera pågående forskningsprojekt och studier som öppnar nya områden för probiotika. Baserat på dessa interna och externa faktorer är jag helt övertygad om att detta bara är början på BioGaias resa. Jag är stolt över att ha kunnat vara med och bidra till att bättre positionera BioGaia för att fortsätta att öka BioGaias marknadsandel av den probiotiska marknaden.

Isabelle Ducellier
Verkställande direktör och koncernchef BioGaia
21 juli 2023
För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://sv.biogaia.com/investerare/finansiella-rapporter/
 

Telefonkonferens:
Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 21 juli 2023 kl. 09:30 CEST med vd Isabelle Ducellier och finansdirektör Alexander Kotsinas. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/46021
 

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här (https://www.biogaia.com/press/subscribe-to-press-releases/)
LinkedIn här (https://www.linkedin.com/company/biogaia-ab/)

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: ako@biogaia.se
Telefon: +46 735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef          
Epost: mis@biogaia.se
Telefon: + 46 730 95 61 50
Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com (https://sv.biogaia.com/)

Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 kl. 08:00 CEST.